Thái Nguyên tiếp tục triển khai tốt công tác quản lý ATTP07-06-2024

Trong năm 2023 và 5 tháng đầu năm 2024, Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản Thái Nguyên (Sở Nông nghiệp và PTNT) đã tổ chức lấy 131 mẫu nông lâm thủy sản để phân tích ATTP.

Đắk Lắk đảm bảo chất lượng, ATTP, gia tăng chế biến và phát triển thị trường NLTS09-05-2024

Vừa qua, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Đắk Lắk ban hành Kế hoạch đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm (ATTP), gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản (NLTS) trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Đồng Tháp: Siết chặt công tác quản lý an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản20-03-2024

Để công tác quản lý, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thủy sản phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu có hiệu quả, UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có công văn yêu cầu các sở, ngành tỉnh và UBND huyện, thành phố về việc triển khai nghiêm túc các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn.

Hà Nội: Ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong quản lý ATTP27-10-2023

Thành phố Hà Nội mới ban hành “Kế hoạch Đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm (ATTP), nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn thành phố” nhằm bảo đảm an ninh, chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản; duy trì, ổn định nguồn cung thực phẩm nông lâm thủy sản chất lượng tốt.

Bình Định: Tăng cường năng lực quản lý, kiểm soát dịch bệnh thủy sản, đảm bảo an toàn thực phẩm24-10-2023

Vừa qua, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Định đã ban hành Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường năng lực quản lý, kiểm soát dịch bệnh động vật và bảo đảm an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 – 2030.

Bình Thuận: Phấn đấu ít nhất 70 trang trại được công nhận an toàn dịch bệnh18-10-2023

Đầu tháng 10 năm 2023, tỉnh Bình Thuận đã ban hành “Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường năng lực quản lý, kiểm soát dịch bệnh động vật và bảo đảm ATTP giai đoạn 2023-2030” nhằm xây dựng các cơ sở/vùng nuôi an toàn dịch bệnh, phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Hòa Bình: Tăng cường công tác quản lý, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thủy sản09-10-2023

Nhằm tiếp tục phát huy những tiềm năng, lợi thế trong sản xuất nông sản nói chung và thủy sản nói riêng, vượt qua khó khăn thách thức khó lường để kiểm soát, duy trì chất lượng an toàn nông sản của tỉnh thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ trong nước và hướng tới xuất khẩu, đặc biệt chú trọng đến các sản phẩm thủy sản. Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình ban hành công văn về tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) trong sản xuất, kinh doanh thủy sản phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

Tiếp tục duy trì uy tín chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản của Việt Nam15-09-2023

Kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam 8 tháng đầu năm 2023 đạt 5,68 tỷ USD, giảm 25,1% so với cùng kỳ năm 2022. Nguyên nhân của sự suy giảm này bên cạnh yếu tố sức mua của thị trường, còn có việc các quốc gia nhập khẩu lớn áp dụng yêu cầu mới về kỹ thuật, truy xuất nguồn gốc, tăng cường việc thanh tra tại quốc gia xuất khẩu.

Kiểm soát dịch bệnh thủy sản, đảm bảo an toàn thực phẩm từ nay đến 203007-08-2023

Ngày 25 tháng 7 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt “Kế hoạch quốc gia triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường năng lực quản lý, kiểm soát dịch bệnh động vật và bảo đảm an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật, giai đoạn 2023-2030”.

Kon Tum: Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản năm 202307-07-2023

Nhằm triển khai có hiệu quả công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản năm 2023 trên địa bàn tỉnh, vừa qua Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã có văn bản gửi các Sở : Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y  tế, Công Thương và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về việc tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản năm 2023.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Tăng tỷ lệ cơ sở cam kết ATTP đạt trên 93,88%08-06-2023

Cuối tháng 5 năm 2023, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành “Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản năm 2023”. Toàn tỉnh phấn đấu tăng tỷ lệ cơ sở nuôi trồng thủy sản được cấp Giấy chứng nhận ATTP từ 94% trở lên; cảng cá, tàu cá từ 84% trở lên.

Trà Vinh: Đề cao công tác xây dựng chuỗi, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm01-06-2023

Trung tuần tháng 5/2023, tỉnh Trà Vinh đã ban hành “Kế hoạch đảm bảo ATTP, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản năm 2023” nhằm bảo đảm an ninh, ATTP trong tình hình mới, nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh của sản phẩm nông lâm thủy sản tại thị trường trong nước và quốc tế.

Hà Nội: Tổ chức sản xuất, liên kết chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn13-04-2023

Trong thời gian tới, Hà Nội sẽ tổ chức vùng sản xuất, cấp mã số vùng trồng, vùng nuôi, liên kết chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng, truy xuất được nguồn gốc sản phẩm; đồng thời xây dựng và phát triển nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm nông lâm thủy sản.

Ninh Bình: Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản năm 202312-03-2023

Nhằm nâng cao giá trị, chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm nông lâm thuỷ sản (NLTS), đáp ứng yêu cầu của tiêu dung, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, hội nhập trong nước và quốc tế,.. Mới đây, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Kế hoạch số 34/KH-UBND đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng NLTS trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2023.

Quảng Nam phấn đấu đạt tỷ lệ mẫu thực phẩm thủy sản vượt ngưỡng ATTP dưới 4%09-02-2023

Ngày 07 tháng 02 năm 2023, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Kế hoạch triển khai công tác an toàn thực phẩm (ATTP) năm 2023; trong đó xác định rõ các mục tiêu phấn đấu trong chương trình giám sát về an toàn thực phẩm thủy sản.

Thẩm quyền quản lý ATTP của ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Thuận06-12-2022

Mới đây, tỉnh Bình Thuận đã thực hiện phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn tỉnh; nhờ đó tránh được chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra.

Ninh Thuận: Thực hiện Đề án “Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh24-08-2022

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Kế hoạch số 3684/KH-UBND về việc thực hiện Đề án “Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh.

Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản trong lĩnh vực Nông nghiệp năm 2022 trên địa bàn tỉnh Sơn La01-07-2022

Nhằm triển khai đồng bộ công tác đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP), nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản góp phần bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của nhân dân và chất lượng, giá trị, khả năng cạnh tranh của sản phẩm nông, lâm, thủy sản tại thị trường trong nước và quốc tế. Vừa qua, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch số 135/KH-UBND về việc đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản trong lĩnh vực Nông nghiệp trên địa bàn Tỉnh năm 2022.

Bảo đảm an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Định12-06-2022

Ngày 20 tháng 5 năm 2022, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Định, ban hành Kế hoạch số 1596/KH-UBND về việc bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) nông, lâm, thủy sản năm 2022 trên địa bàn Tỉnh.

Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông, lâm, thuỷ sản trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang07-06-2022

Nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông, lâm, thuỷ sản góp phần bảo vệ sức khoẻ và quyền lợi của người dân; nâng cao chất lượng, giá trị và khả năng cạnh tranh của sản phẩm nông, lâm, thủy sản của Tỉnh tại thị trường trong nước và quốc tế. Vừa qua, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông, lâm, thuỷ sản trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2022 trên địa bàn Tỉnh.

14