Hà Nội: Tổ chức sản xuất, liên kết chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn13-04-2023

Trong thời gian tới, Hà Nội sẽ tổ chức vùng sản xuất, cấp mã số vùng trồng, vùng nuôi, liên kết chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng, truy xuất được nguồn gốc sản phẩm; đồng thời xây dựng và phát triển nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm nông lâm thủy sản.

Ninh Bình: Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản năm 202312-03-2023

Nhằm nâng cao giá trị, chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm nông lâm thuỷ sản (NLTS), đáp ứng yêu cầu của tiêu dung, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, hội nhập trong nước và quốc tế,.. Mới đây, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Kế hoạch số 34/KH-UBND đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng NLTS trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2023.

Quảng Nam phấn đấu đạt tỷ lệ mẫu thực phẩm thủy sản vượt ngưỡng ATTP dưới 4%09-02-2023

Ngày 07 tháng 02 năm 2023, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Kế hoạch triển khai công tác an toàn thực phẩm (ATTP) năm 2023; trong đó xác định rõ các mục tiêu phấn đấu trong chương trình giám sát về an toàn thực phẩm thủy sản.

Thẩm quyền quản lý ATTP của ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Thuận06-12-2022

Mới đây, tỉnh Bình Thuận đã thực hiện phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn tỉnh; nhờ đó tránh được chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra.

Ninh Thuận: Thực hiện Đề án “Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh24-08-2022

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Kế hoạch số 3684/KH-UBND về việc thực hiện Đề án “Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh.

Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản trong lĩnh vực Nông nghiệp năm 2022 trên địa bàn tỉnh Sơn La01-07-2022

Nhằm triển khai đồng bộ công tác đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP), nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản góp phần bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của nhân dân và chất lượng, giá trị, khả năng cạnh tranh của sản phẩm nông, lâm, thủy sản tại thị trường trong nước và quốc tế. Vừa qua, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch số 135/KH-UBND về việc đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản trong lĩnh vực Nông nghiệp trên địa bàn Tỉnh năm 2022.

Bảo đảm an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Định12-06-2022

Ngày 20 tháng 5 năm 2022, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Định, ban hành Kế hoạch số 1596/KH-UBND về việc bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) nông, lâm, thủy sản năm 2022 trên địa bàn Tỉnh.

Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông, lâm, thuỷ sản trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang07-06-2022

Nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông, lâm, thuỷ sản góp phần bảo vệ sức khoẻ và quyền lợi của người dân; nâng cao chất lượng, giá trị và khả năng cạnh tranh của sản phẩm nông, lâm, thủy sản của Tỉnh tại thị trường trong nước và quốc tế. Vừa qua, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông, lâm, thuỷ sản trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2022 trên địa bàn Tỉnh.

Phú Thọ: phấn đấu 100% các cơ sở sản xuất nông, lâm, thủy sản có đăng ký kinh doanh đảm bảo về chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm06-06-2022

Nhằm tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm (ATTP); tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng sản phẩm gắn với truy xuất nguồn gốc, được thực hiện từ gốc, tại từng công đoạn và trong toàn bộ chuỗi giá trị ngành hàng nông, lâm, thủy sản,.. Vừa qua, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Kế hoạch về đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2022.

Thừa Thiên Huế bảo đảm an toàn thực phẩm  trong lĩnh vực nông nghiệp năm 202204-06-2022

Để góp phần bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của nhân dân; nâng cao chất lượng, giá trị và khả năng cạnh tranh các sản phẩm nông lâm thủy sản của Việt Nam tại thị trường trong nước và quốc tế,.. đảm bảo mục tiêu chung của toàn Ngành nông nghiệp về an ninh lương thực, an ninh dinh dưỡng và phát triển bền vững. Vừa qua, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 153/KH-UBND về việc bảo đảm an toàn thực phẩm  trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2022.

Ninh Bình bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 202203-06-2022

Vừa qua, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Ninh Bình ban hành Kế hoạch về bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực  nông nghiệp trên địa bàn Tỉnh năm 2022.

Bảo đảm an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh03-06-2022

Nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn tỉnh, nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản góp phần bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dung,.. Mới đây, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bắc Ninh, ban hành Kế hoạch số 265/KH-UBND về việc bảo đảm an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản năm 2022 trên địa bàn Tỉnh.

Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông - lâm - thủy sản trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang02-06-2022

Vừa qua, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch số 108/KH-UBND về việc đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông - lâm - thủy sản trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2022 trên địa bàn Tỉnh.

Nghệ An: Hội nghị triển khai kế hoạch hành động đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực Nông nghiệp15-03-2021

Ngày 05/03/2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch hành động đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2021.

Bãi bỏ thủ cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản10-03-2021

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Quyết định bãi bỏ thủ tục cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản.

Bộ Tài chính sẽ áp dụng đồng bộ các phương thức để cắt giảm số lô hàng nhập khẩu phải kiểm tra21-01-2021

Đó là nội dung của Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 12/01/2021 về việc phê duyệt “Đề án cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra ATTP đối với hàng hóa nhập khẩu” vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

Tăng cường quản lý an toàn thực phẩm trong nuôi trồng thủy sản, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán 202118-01-2021

Ngày 12 tháng 01 năm 2021, tại Công văn số 26/TCTS-NTTS, Tổng cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường quản lý an toàn thực phẩm trong nuôi trồng thủy sản.

Ngành Nông nghiệp: Đảm bảo an toàn thực phẩm, chào đón Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân 202118-01-2021

Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân đang đến gần, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường đã có Chỉ thị số 9294/CT-BNN-QLCL chỉ đạo tăng cường công tác đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm nông sản dịp Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân 2021.

Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về an toàn thực phẩm17-11-2020

Ngày 13/11/2020 tại thành phố Vinh - Nghệ An, Tổng cục Thủy sản tổ chức lớp tập huấn Bồi dưỡng kiến thức kiểm tra thẩm định cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Tham dự lớp tập huấn có lãnh đạo của Vụ khai thác thủy sản, Vụ Pháp chế, thanh tra, TCTS, Trung tâm Chất lượng Nông lâm sản và TS Vùng I,  đại diện cán bộ của các Chi cục Thủy sản của các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Kiểm soát An toàn thực phẩm tại công đoạn Chế biến cá và các sản phẩm cá bộ Siluriformes xuất khẩu sang Hoa Kỳ30-06-2020

Ngày 22/5/2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký Quyết định số 1802/QĐ-BNN-QLCL ban hành “Chương trình kiểm soát An toàn thực phẩm cá và các sản phẩm cá bộ Siluriformes xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ”; Trong đó có quy định Kiểm soát An toàn thực phẩm tại công đoạn Chế biến cá và các sản phẩm cá bộ Siluriformes xuất khẩu sang Hoa Kỳ.

13