Xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh thủy sản năm 202405-09-2023

Vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xây dựng Kế hoạch và bố trí kinh phí phòng, chống dịch bệnh thủy sản năm 2024.

Thống nhất triển khai nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản trên toàn quốc28-08-2023

Liên quan đến việc hướng dẫn nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh thủy sản theo quy định của Thông tư 30; mới đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã gửi công văn số 5410/BNN-TY tới Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hà Nội phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản năm 202320-02-2023

Để chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản, hạn chế thiệt hại cho người nuôi, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 47/KH-UBND về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản năm 2023.

Lào Cai: phát hiện nhanh - kịp thời dập dịch - hạn chế tối đa thiệt hại do dịch bệnh gây ra09-02-2023

Để đảm bảo an toàn dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và thủy sản, phục vụ phát triển sản xuất, ổn định đời sống, bảo vệ sức khoẻ con người và môi trường, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành “Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở gia súc, gia cầm và bệnh động vật thủy sản năm 2023”.

Phú Yên - Phát huy kết quả đạt được trong công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản 202208-02-2023

Mới đây, tỉnh Phú Yên đã ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh cho động vật thủy sản năm 2023; Theo đó, tỉnh sẽ phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản.

Phú Yên chủ động phòng, chống dịch bệnh thủy sản 202308-02-2023

Để triển khai Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh cho động vật thủy sản năm 2023, tỉnh Phú Yên sẽ thực hiện các nội dung cụ thể như sau:

Lạng Sơn nỗ lực phòng, chống dịch bệnh thủy sản ngay từ những ngày đầu năm 202307-02-2023

Năm 2022, nhờ thực hiện tốt công tác quản lý, tỉnh Lạng Sơn đã không để xảy ra dịch bệnh thủy sản nguy hiểm trên địa bàn tỉnh.

Bắc Kạn: Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn và động vật thủy sản năm 202301-02-2023

Để chủ động thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên động vật như dịch Cúm gia cầm, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi bệnh Dại ở động vật…và dịch bệnh động vật thủy sản, vừa qua Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 125/QĐ-UBND về Phương án phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn và động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2023.

Gia Lai: Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn và thủy sản năm 202320-12-2022

Vừa qua, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn và thủy sản trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Thủy sản Thái Bình: Phòng bệnh là chính, chống dịch kịp thời, hiệu quả15-12-2022

Trong tháng 11/2022, UBND tỉnh Thái Bình đã ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản năm 2023.

Thái Nguyên: Nâng cao hiệu quả, hiệu lực phòng chống dịch bệnh thủy sản06-12-2022

Để phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, thủy sản, trung tuần tháng 11/2022, tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh năm 2023.

Bình Dương: 10 tháng đầu năm không để xảy ra dịch bệnh trên thủy sản25-10-2022

Theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương), trong 10 tháng đầu năm nhờ quản lý và kiểm soát tốt nên không để xảy ra dịch bệnh thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Gia Lai thực hiện tốt công tác quan trắc, cảnh báo môi trường giúp hạn chế dịch bệnh nuôi trồng thủy sản19-10-2022

Ngày 15/10/2022, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành “Kế hoạch quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường trong nuôi trồng thủy sản năm 2023”; Theo đó, các nội dung thực hiện quan trắc, bao gồm:

Bình Định: Phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi giai đoạn 2022 – 203021-09-2022

Việc chủ động phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản nhằm giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh gây ra, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, phát triển nghề nuôi trồng thủy sản (NTTS) bền vững, vừa qua, Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Định ban hành Kế hoạch phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi giai đoạn 2022 – 2030 (kèm theo Quyết định số 2538/QĐ-UBND).

Ninh Bình: Tăng cường phòng, chống một số bệnh nguy hiểm trên thuỷ sản nuôi20-09-2022

Vừa qua, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Ninh Bình có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và PTNT; UBND các huyện, thành phố về việc tăng cường phòng, chống một số bệnh nguy hiểm trên thuỷ sản nuôi.

Thái Nguyên Tăng cường phòng, chống một số bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi06-09-2022

Để chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống một số dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên thủy sản nuôi, vừa qua Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã có văn bản gửi Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh,  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về việc tăng cường phòng, chống một số bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi.

Kon Tum: Tăng cường Phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm  trên thủy sản nuôi, giai đoạn 2022-203015-07-2022

Nhằm thực hiện các biện pháp phòng bệnh, khống chế và kiểm soát có hiệu quả một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi và xây dựng thành công các cơ sở nuôi trồng thủy sản an toàn dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Kon Tum, vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 2238/KH-UBND về Phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022-2030.

Dịch bệnh thủy sản tiếp tục được kiểm soát19-05-2022

Tuần đầu tháng 5/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Hội nghị phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản năm 2022 nhằm đánh giá kết quả giám sát dịch bệnh thủy sản tại Việt Nam; đồng thời tìm kiếm giải pháp phòng chống dịch bệnh, phát triển sản xuất, nuôi trồng thủy sản hiệu quả, bền vững.

Tăng cường công tác thú y, thủy sản và phòng, chống động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi26-04-2022

Vừa qua, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Ngãi có văn bản số 1506/UBND-KTN gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị- xã hội tỉnh; Công an tỉnh; các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Nội vụ, Giao thông vận tải; Cục Quản lý thị trường tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và Báo Quảng Ngãi về việc tăng cường công tác thú y, thủy sản và phòng, chống động vật thủy sản.

Cà Mau chủ động phòng chống dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản22-03-2022

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có công văn chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Tăng cường công tác thú y thủy sản và phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản; Theo đó, hướng dẫn người nuôi chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản.

11