Bắc Kạn: Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn và động vật thủy sản năm 202301-02-2023

Để chủ động thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên động vật như dịch Cúm gia cầm, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi bệnh Dại ở động vật…và dịch bệnh động vật thủy sản, vừa qua Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 125/QĐ-UBND về Phương án phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn và động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2023.

Gia Lai: Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn và thủy sản năm 202320-12-2022

Vừa qua, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn và thủy sản trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Thủy sản Thái Bình: Phòng bệnh là chính, chống dịch kịp thời, hiệu quả15-12-2022

Trong tháng 11/2022, UBND tỉnh Thái Bình đã ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản năm 2023.

Thái Nguyên: Nâng cao hiệu quả, hiệu lực phòng chống dịch bệnh thủy sản06-12-2022

Để phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, thủy sản, trung tuần tháng 11/2022, tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh năm 2023.

Bình Dương: 10 tháng đầu năm không để xảy ra dịch bệnh trên thủy sản25-10-2022

Theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương), trong 10 tháng đầu năm nhờ quản lý và kiểm soát tốt nên không để xảy ra dịch bệnh thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Gia Lai thực hiện tốt công tác quan trắc, cảnh báo môi trường giúp hạn chế dịch bệnh nuôi trồng thủy sản19-10-2022

Ngày 15/10/2022, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành “Kế hoạch quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường trong nuôi trồng thủy sản năm 2023”; Theo đó, các nội dung thực hiện quan trắc, bao gồm:

Bình Định: Phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi giai đoạn 2022 – 203021-09-2022

Việc chủ động phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản nhằm giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh gây ra, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, phát triển nghề nuôi trồng thủy sản (NTTS) bền vững, vừa qua, Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Định ban hành Kế hoạch phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi giai đoạn 2022 – 2030 (kèm theo Quyết định số 2538/QĐ-UBND).

Ninh Bình: Tăng cường phòng, chống một số bệnh nguy hiểm trên thuỷ sản nuôi20-09-2022

Vừa qua, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Ninh Bình có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và PTNT; UBND các huyện, thành phố về việc tăng cường phòng, chống một số bệnh nguy hiểm trên thuỷ sản nuôi.

Thái Nguyên Tăng cường phòng, chống một số bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi06-09-2022

Để chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống một số dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên thủy sản nuôi, vừa qua Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã có văn bản gửi Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh,  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về việc tăng cường phòng, chống một số bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi.

Kon Tum: Tăng cường Phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm  trên thủy sản nuôi, giai đoạn 2022-203015-07-2022

Nhằm thực hiện các biện pháp phòng bệnh, khống chế và kiểm soát có hiệu quả một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi và xây dựng thành công các cơ sở nuôi trồng thủy sản an toàn dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Kon Tum, vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 2238/KH-UBND về Phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022-2030.

Dịch bệnh thủy sản tiếp tục được kiểm soát19-05-2022

Tuần đầu tháng 5/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Hội nghị phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản năm 2022 nhằm đánh giá kết quả giám sát dịch bệnh thủy sản tại Việt Nam; đồng thời tìm kiếm giải pháp phòng chống dịch bệnh, phát triển sản xuất, nuôi trồng thủy sản hiệu quả, bền vững.

Tăng cường công tác thú y, thủy sản và phòng, chống động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi26-04-2022

Vừa qua, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Ngãi có văn bản số 1506/UBND-KTN gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị- xã hội tỉnh; Công an tỉnh; các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Nội vụ, Giao thông vận tải; Cục Quản lý thị trường tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và Báo Quảng Ngãi về việc tăng cường công tác thú y, thủy sản và phòng, chống động vật thủy sản.

Cà Mau chủ động phòng chống dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản22-03-2022

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có công văn chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Tăng cường công tác thú y thủy sản và phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản; Theo đó, hướng dẫn người nuôi chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản.

Chủ động giám sát dịch bệnh cá tra tại cơ sở02-03-2022

Từ đầu năm 2022 đến nay, có khoảng 14 ha cá tra nuôi bị mắc bệnh tại các tỉnh Vĩnh Long, An Giang và Đồng Tháp. Để chủ động trước các yêu cầu của các nước nhập khẩu cũng như đảm bảo nuôi cá tra mang tính bền vững, giảm thiệt hại do dịch bệnh gây ra, Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã đề nghị các cơ sở nuôi cần chủ động xây dựng và triển khai chương trình giám sát dịch bệnh tại cơ sở.

Tăng cường các biện pháp an toàn sinh học trong sản xuất nông nghiệp23-02-2022

Nhằm khống chế các loại dịch bệnh trên động vật không để dịch bệnh nguy hiểm xảy ra trên diện rộng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến đã đề nghị các địa phương hướng dẫn người nuôi tăng cường áp dụng các biện pháp chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản an toàn sinh học.

Bắc Giang: Tăng cường phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 202210-02-2022

Nhằm thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, ngăn ngừa sự phát sinh của các loại dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản trên địa bàn, hạn chế mức thấp nhất những thiệt hại do dịch bệnh gây ra, góp phần sản xuất chăn nuôi, nuôi thủy sản phát triển ổn định, bền vững, đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương, tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác phòng chống dịch bênh, góp phần bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe con người và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, vừa qua Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang đã ban hành Kế hoạch số 95/KH-UBND về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2022.

Cà Mau: Tăng cường tuyên truyền phòng chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi giai đoạn 2021 - 203003-11-2021

Nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về quản lý và bảo vệ môi trường vùng nuôi trồng thủy sản, tính chất nguy hiểm của dịch bệnh thủy sản, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản, xây dựng cơ sở, chuỗi sản xuất thủy sản an toàn dịch bệnh. Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã ban hành Kế hoạch số 152/KH-UBND để triển khai Quyết định số 1214/QĐ-BTTTT ngày 13/8/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Kế hoạch thông tin, tuyên truyền phổ biến kiến thức phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi giai đoạn 2021-2030 trên hệ thống thông tin cơ sở.

Nam Định: chủ động phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản giai đoạn 2021 – 203005-10-2021

Để chủ động phòng bệnh, khống chế và kiểm soát có hiệu quả một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi và xây dựng thành công cơ sở sản xuất thủy sản an toàn dịch bệnh (ATDB) để phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu. Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Nam Định đã ban hành Kế hoạch số 77/KH-UBND phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản giai đoạn 2021 – 2030.

Phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 203002-10-2021

Để chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh trên động vật thủy sản, đảm bảo phát triển chăn nuôi thủy sản hiệu quả, bền vững, góp phần phát triển kinh tế xã hội, vừa qua Ủy ban nhân dân (UBND) Tỉnh Bắc Kạn đã phê duyệt Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản giai đoạn 2021 - 2030 (tại Quyết định số 1491/QĐ-UBND).

Tây Ninh phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi giai đoạn 2021-203024-09-2021

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tây Ninh đã ban hành Kế hoạch phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi giai đoạn 2021-2030. Mục tiêu của Kế hoạch là chủ động phòng bệnh, khống chế và kiểm soát có hiệu quả một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi và xây dựng thành công cơ sở sản xuất thủy sản an toàn dịch bệnh.

11