Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Danh mục giống gốc giống thủy sản (25-09-2020)

Ngày 07 tháng 9 năm 2020, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến đã ký Quyết định số 3515/QĐ-BNN-TCTS phê duyệt Danh mục giống gốc giống thủy sản. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Danh mục giống gốc giống thủy sản

Quyết định này thay thế Quyết định số 5588/QĐ-BNN-TCTS ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Danh mục giống gốc giống thủy sản. Theo đó, có tổng cộng 09 loài thủy sản nước ngọt và 07 loài thủy sản nước mặn, lợ đã được phê duyệt trong Danh mục giống gốc giống thủy sản.

Thông tin chi tiết về Danh mục giống gốc giống thủy sản: Xem tại đây

Ngọc Thúy – FICen

Ý kiến bạn đọc

Tin khác