Ban hành tạm thời danh sách các tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản được hưởng quy chế ưu đãi như VietGAP (29-07-2015)

Ngày 27/7/2015, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 2949/QĐ-BNN-TCTS về việc ban hành tạm thời danh sách các tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản được hưởng quy chế ưu đãi như VietGAP trong kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu.
Ban hành tạm thời danh sách các tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản được hưởng quy chế ưu đãi như VietGAP

               Theo đó, các tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản được hưởng quy chế ưu đãi như VietGAP trong kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu bao gồm:

1. Tiêu chuẩn GlobalGAP (tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt toàn cầu do tổ chức mang tên FoodPLUS có trụ sở tại Đức xây dựng và ban hành);

2. Tiêu chuẩn ASC (do tổ chức có tên gọi là Hội đồng Quản lý Nuôi trồng thủy sản được thành lập bởi Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) và Tổ chức Sáng kiến Thương mại Bền vững Hà Lan (IDH) xây dựng và ban hành);

3. Tiêu chuẩn BAP (thực hành nuôi trồng thủy sản tốt nhất do Liên minh Nuôi trồng thủy sản toàn cầu GAA xây dựng và ban hành).

Các cơ sở đã chứng nhận GlobalGAP, ASC, BAP được hưởng quy chế ưu đãi theo quy định tại Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 của Bộ NN và PTNT.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Ngọc Hà

Ý kiến bạn đọc

Tin khác