Bà Rịa- Vũng Tàu: Sản lượng nuôi trồng thủy sản 10 tháng đầu năm 2022 ước đạt trên 16 nghìn tấn17-11-2022

Theo Chi cục Thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, sản lượng nuôi trồng thủy sản tháng 10 năm 2022 là 1.858 tấn, tăng 3,05% so với cùng kỳ 2021, lũy kế 10 tháng đạt 16.923 tấn, đạt 83,03% so với kế hoạch năm. 

Ninh Bình: Thực hiện Đề án “Phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”12-10-2022

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đã ban hành Kế hoạch số 165/KH-UBND thực hiện Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bà Rịa- Vũng Tàu: Sản lượng nuôi trồng thủy sản tháng 9 năm 2022 tăng 4,31% so với cùng kỳ06-10-2022

Theo Chi cục Thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, sản lượng nuôi trồng thủy sản (NTTS) tháng 9 năm 2022 là 1.815 tấn, tăng 4,31% so với cùng kỳ 2021, lũy kế 9 tháng đạt 14.507 tấn, đạt 71,18% so với kế hoạch năm. 

Bến Tre: Sản lượng nuôi trồng thủy sản trong tháng 8 năm 2022 ước đạt trên 25 nghìn tấn23-09-2022

Theo Chi cục Thủy sản tỉnh Bến Tre, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản (NTTS) trong tháng 8 năm 2022 ước đạt 1.179 ha, đạt 97,2% so với kế hoạch; sản lượng NTTS ước đạt 25.120 tấn, bằng 118,32 % so cùng kỳ, lũy kế sản lượng đến nay là 200.713 tấn, đạt  62,72% so với kế hoạch.

Chương trình Quốc gia phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021 – 203013-09-2022

Vừa qua, Phó  Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký Quyết định số 985/QĐ-TTg ban hành Chương trình Quốc gia phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021 - 2030.

Nam Định: Sản lượng nuôi trồng thủy sản hết tháng 7 năm 2022 ước đạt gần 69 nghìn tấn24-08-2022

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nam Định, sản lượng nuôi trồng thủy sản (NTTS) hết tháng 7 năm 2022 ước đạt 68.622 tấn, đạt 53,8% so với kế hoạch. Trong đó, nuôi nước ngọt là 33.652 tấn; nuôi nước mặn lợ là 34.970 tấn. Nuôi tôm nước lợ bước vào thời kỳ thu hoạch chính.

Bến Tre: Tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản trong tháng 7 năm 2022 tăng hơn 40 % so với cùng kỳ09-08-2022

Theo Chi cục Thủy sản Bến Tre, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản trong tháng 7 năm 2022 ước đạt 2.535 ha, tăng 2,2% so cùng kỳ; tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 26.905 tấn, đạt 54,87% so với kế hoạch, tăng 40,53 % so cùng kỳ.

Tận dụng tiềm năng lợi thế thúc đẩy phát triển nuôi trồng thủy sản trên hồ chứa03-08-2022

Với số lượng 6.695 hồ chứa nước, tổng dung tích trên 796.143 triệu m3, phân bố ở 45/63 tỉnh thành, hồ chứa, Việt Nam có tiềm năng rất lớn để phát triển nuôi trồng thủy sản. Hồ chứa đang có vai trò quan trọng trong sản xuất điện, cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và cấp nước sinh hoạt. Các hồ chứa còn mang lại lợi ích kinh tế thông qua các hoạt động khác như du lịch, cung cấp nguồn thực phẩm tại chỗ, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho các cộng đồng người dân sống gần hồ thông qua hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản. Hồ chứa thường phân bố ở các địa bàn miền núi, Tây Nguyên nên có vai trò đặc biệt quan trọng đối với đời sống, sinh kế của đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa. Tuy nhiên, hiện nay hoạt động sản xuất nuôi trồng thuỷ sản trên hồ chứa chưa phát triển tương xứng với tiềm năng vốn có.

Đến năm 2030, thực hiện chuyển đổi một phần diện tích đất trồng lúa sang trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản01-08-2022

Một trong những quan điểm chỉ đạo của Chính phủ đối với Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050 vừa được phê duyệt đó là bảo đảm vững chắc an ninh lương thực và cân bằng dinh dưỡng quốc gia. Nhiệm vụ đặt ra cần tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng thích ứng thông minh với biến đổi khí hậu.

Cần Thơ: Tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản đến tháng 6 năm 2022 tăng 36% so với cùng kỳ năm 202115-06-2022

Theo Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ, tính đến tháng 6/2022, tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản của thành phố Cần Thơ ước đạt 102.577 tấn, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 48% so với kế hoạch năm 2022.

Bến Tre: Tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản trong tháng 6 năm 2022 tăng 117,3% so cùng kỳ năm trước14-06-2022

Theo báo cáo của Chi cục Thủy sản tỉnh Bến Tre, trong tháng 6 năm 2022, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản (NTTS) ước đạt 3.455 ha, tăng 24,5% so cùng kỳ năm trước; tổng sản lượng NTTS ước đạt 27.905 tấn, đạt 46,47% so với kế hoạch, tăng 117,3% so cùng kỳ.

Bà Rịa - Vũng Tàu: sản lượng nuôi trồng thủy sản tháng 05 năm 2022 tăng 4,54% so với cùng kỳ 202106-06-2022

Theo báo cáo của Chi cục Thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản tháng 05 năm 2022 là 1.521 tấn, tăng 4,54% so với cùng kỳ 2021.

Bến Tre: Đẩy mạnh phát triển nuôi trồng thủy sản03-06-2022

Với nhiều diện tích tiềm năng, Bến Tre đã có nhiều giải pháp để đẩy mạnh phát triển ngành nuôi trồng thủy sản, trong đó chú trọng rà soát, điều chỉnh vùng nuôi, hình thức và đối tượng nuôi thủy sản phù hợp với định hướng thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, gắn nuôi thủy sản với chế biến và xuất khẩu.​

Chủ động ứng phó với mùa mưa bão năm 2022 trong nuôi trồng thủy sản01-06-2022

Để chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả của thiên tai, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người nuôi thủy sản, ổn định và duy trì hoạt động nuôi trồng thủy sản, vừa qua Tổng cục Thủy sản đã có văn bản gửi các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chủ động ứng phó với mùa mưa bão năm 2022 trong nuôi trồng thủy sản.

Tổng sản lượng thủy sản nuôi và khai thác của thành phố Cần Thơ tăng 24% so với cùng kỳ24-05-2022

Theo báo cáo của Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ, tính chung tổng sản lượng thủy sản nuôi và khai thác của thành phố đạt 74.865 tấn, tăng 24% so với cùng kỳ, đạt 38% so với kế hoạch năm. Uớc đến 6 tháng đầu năm 2022, tổng sản lượng thủy sản nuôi và khai thác đạt 98.651 tấn, đạt 46% so với kế hoạch năm.

Kiên Giang: tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản tháng 4 năm 2022 đạt 52,606 tấn18-05-2022

Theo báo cáo của Chi cục Thủy sản tỉnh Kiên Giang, trong tháng 4 năm 2022, tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 52,606 tấn, đạt 18,2% kế hoạch.

Nam Định: trong tháng 4 năm 2022, sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 37.185 tấn, khai thác thủy sản ước đạt 18.592 tấn12-05-2022

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nam Định, trong tháng 4 năm 2022, sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 37.185 tấn, đạt 29,1% so với kế hoạch; sản lượng khai thác thủy sản ước đạt 18.592 tấn, đạt 31,09% so với kế hoạch năm 2022.

Bến Tre: tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản trong tháng  4 năm 2022 tăng 4,4% so với cùng kỳ29-04-2022

Theo báo cáo của Chi cục Thủy sản tỉnh Bến Tre, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản trong tháng 3 năm 2022 ước đạt 3.855 ha, đạt 143,74% so với cùng kỳ; tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 29.580 tấn, đạt 104,36% so với kế hoạch, tăng 4,4% so cùng kỳ.

Tính đến tháng 4 năm 2022, sản lượng nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh Bình Định ước đạt 656 tấn, tương đương so với cùng kỳ27-04-2022

Theo báo cáo của Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Định, đến tháng 4 năm 2022, diện tích nuôi trồng thuỷ sản cả tỉnh khoảng 3.028,2 ha, tương đương so với năm 2021. Sản lượng nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh ước đạt 656 tấn, tương đương so với cùng kỳ.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Sản lượng nuôi trồng thủy sản Quý I/2022 tăng 3,02% so với cùng kỳ 202114-04-2022

Theo báo cáo của Chi cục Thủy sản Bà Rịa - Vũng Tàu, sản lượng nuôi trồng thủy sản tháng 03/2022 là 1.551 tấn, đạt 24,31% so với kế hoạch năm, tăng 2,78% so với cùng kỳ 2021. Sản lượng nuôi trồng thủy sản Quý I/2022 đạt 4.954 tấn, tăng 3,02% so với cùng kỳ 2021.

9