Bình Định: Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý nuôi trồng thuỷ sản năm 2023 (04-01-2023)

Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã ban hành Chỉ thị số 18//CT-UBND về việc tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý nuôi trồng thuỷ sản năm 2023.
Bình Định: Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý nuôi trồng thuỷ sản năm 2023
Ảnh minh họa

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các Sở, ngành có liên quan, các tổ chức và cá nhân làm nghề liên quan đến nuôi trồng thủy sản (NTTS) thực hiện một số nhiệm vụ:

UBND các huyện, thị xã, thành phố: Xây dựng kế hoạch NTTS năm 2023 của địa phương; hướng dẫn và giám sát người nuôi tôm thực hiện nghiêm túc lịch thời vụ, kỹ thuật nuôi tôm và các quy định về biện pháp phòng, chống dịch bệnh tôm; đảm sản xuất an toàn thực phẩm... Xây dựng kế hoạch, tuyên truyền, tập huấn phổ biến đến tổ chức, cá nhân về các quy định cần tuân thủ đối với hoạt động sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản; nuôi thủy sản lồng bè và đối tượng thủy sản nuôi chủ lực.Quản lý, kiểm tra việc triển khai các dự án NTTS trên địa bàn theo đúng quy hoạch.

Chỉ đạo UBND các xã/phường/thị trấn có hoạt động sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản; nuôi thủy sản lồng bè và đối tượng thủy sản nuôi chủ lực, trực tiếp tuyên truyền, thông báo tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận, giấy xác nhận. Tăng cường công tác quản lý, giám sát việc sử dụng đất đai, mặt nước nuôi theo quy hoạch; kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật những cá nhân, tổ chức tự phát lấn chiếm đất đai để nuôi trồng thủy sản; củng cố và phát triển tốt các tổ chức quản lý cộng đồng,..

Sở Nông nghiệp và PTNT:  Ban hành Lịch thời vụ nuôi tôm nước lợ năm 2023; chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nuôi các đối tượng thủy sản ngọt, lợ, mặn an toàn sinh học. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý chất lượng giống thủy sản, nuôi thương phẩm, thức ăn và sản phẩm xử lý môi trường NTTS, thuốc thú y thủy sản. 

Rà soát, thống kê các trường hợp sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản và hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp phép nuôi trồng thủy sản trên biển theo quy định; tiếp tục thực hiện việc cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản; cấp, cấp lại giấy xác nhận nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực cho tổ chức, cá nhân; cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản. Triển khai thực hiện công tác thẩm định và chứng nhận điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở sản xuất nuôi trồng thủy sản theo quy định.

Mặt khác, quản lý giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản; tiếp tục thực hiện công tác quan trắc môi trường nước vùng nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh theo quy định; quản lý điều kiện nuôi thương phẩm theo đúng quy định của nhà nước; kiểm tra, xử lý các vi phạm trong nuôi trồng thủy sản. Theo dõi, hỗ trợ, kiểm tra, giám sát, thẩm định kỹ thuật các dự án của cá nhân, tổ chức đầu tư vào khu sản xuất NTTS ứng dụng công nghệ cao theo quy định.

Tổ chức giám sát dịch bệnh, đặc biệt đẩy mạnh công tác giám sát chủ động nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng bệnh và hạn chế tối đa dịch bệnh xảy ra. Tăng cường công tác kiểm dịch giống thủy sản, kiểm soát vận chuyển giống, xét nghiệm phát hiện mầm bệnh trên toàn bộ lô giống xuất trại nhằm đảm bảo con giống chất lượng trước khi thả nuôi.

Sở Tài nguyên và Môi trường: tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn người nuôi các giải pháp xử lý chất thải, khai thác và sử dụng nước ngầm phục vụ nuôi trồng thủy sản một cách hợp lý; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm về xử lý chất thải, khai thác nước ngầm trái phép; xử lý các trường hợp lấn chiếm đất đai trái phép để nuôi trồng thủy sản, các trường hợp sử dụng đất được giao để nuôi trồng thủy sản không đúng mục đích; hướng dẫn việc giao khu vực biển cho tổ chức, cá nhân để nuôi trồng thủy sản theo quy định.

Các tổ chức, cá nhân làm nghề liên quan đến nuôi trồng thủy sản: Các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản trên địa bàn tỉnh phải thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý giống thủy sản; kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản; tôm bố mẹ nhập khẩu và thải bỏ tôm bố mẹ sau chu kỳ sản xuất theo quy định của nhà nước. Thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản theo quy định.

 Các cơ sở kinh doanh thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, thuốc thú y thủy sản phải chấp hành tốt các quy định về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản; quản lý thuốc thú y. Không kinh doanh hóa chất, kháng sinh cấm theo quy định của nhà nước.

Các tổ chức, cá nhân NTTS phải nghiêm túc chấp hành NTTS theo đúng quy hoạch; thực hiện đúng Lịch thời vụ nuôi tôm nước lợ năm 2023; không sử dụng hoá chất, kháng sinh cấm. Sử dụng thuốc, hóa chất đúng mục đích và phải tuân thủ nguyên tắc khi sử dụng kháng sinh. Tuân thủ các điều kiện quy định về cơ sở nuôi trồng thủy sản thương phẩm. Không nuôi tôm hùm nước ngọt, tôm càng đỏ và các loại thủy sản nằm ngoài Danh mục được phép kinh doanh tại Việt Nam theo quy định.

Đối với cơ sở nuôi thủy sản lồng bè, các đối tượng thủy sản chủ lực phải thực hiện các quy định của pháp luật liên quan để được đăng ký cấp giấy xác nhận theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ. Đối với các cơ sở sản xuất nuôi trồng thủy sản thâm canh, bán thâm canh có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (không bao gồm cơ sở nhỏ lẻ) phải thực hiện lập và nộp hồ sơ để cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định. Đối với các cơ sở sản xuất nuôi trồng thủy sản nhỏ lẻ (có hoặc không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) phải thực hiện ký cam kết bảo đảm sản xuất an toàn thực phẩm theo quy định.

Báo Bình Định, Đài Phát Thanh và Truyền hình Bình Định: tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị này, lịch thời vụ nuôi tôm, kết quả quan trắc môi trường nước vùng nuôi, các chủ trương và giải pháp phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững trên các phương tiện thông tin đại chúng,..

Thanh Thủy

Ý kiến bạn đọc

Tin khác