Bạc Liêu tăng cường thực hiện các giải pháp chấm dứt tình trạng tàu cá của tỉnh vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài24-01-2022

Ngày 12/01/2022, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bạc Liêu  có văn bản gửi các Sở, Ban, Ngành tỉnh và UBND huyện: Đông Hải, Hòa Bình, Vĩnh Lợi, thị xã Giá Rai và thành phố Bạc Liêu về việc tăng cường thực hiện các giải pháp chấm dứt tình trạng tàu cá của tỉnh vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài.

Khánh Hòa: Tăng cường chống khai thác IUU năm 202221-01-2022

Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, góp phần gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của EC, vừa qua Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường thực hiện chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) năm 2022.

Bến Tre: Sản lượng thủy sản khai thác trong tháng 12 năm 2021 ước đạt 17.000 tấn30-12-2021

Theo báo cáo của Chi Cục Thủy sản tỉnh Bến Tre, sản lượng thủy sản khai thác trong tháng 12 năm 2021 ước đạt 17.000 tấn, lũy kế năm 2021 là 238.000 tấn, đạt 101,3% kế hoạch năm, tăng 10,84% so cùng kỳ.

Thái Bình phấn đấu đến cuối năm 2021 chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài05-12-2021

Nhằm triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), quyết tâm gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC). Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Thái Bình đã ban hành Kế hoạch thực hiện về chống khai thác IUU trong những tháng cuối năm 2021.

Nhiều năm qua, tỉnh Phú Yên không có tàu cá vi phạm đánh bắt hải sản vùng biển nước ngoài bị bắt giữ, xử lý03-12-2021

Nhiều năm qua, tỉnh Phú Yên luôn nỗ lực triển khai nhiều giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), góp phần khắc phục cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) đối với thủy sản Việt Nam.

Kiên Giang tổ chức khai thác thủy sản thích ứng an toàn, phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới01-12-2021

Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) đối với ngành khai thác hải sản Việt Nam đã tác động tiêu cực đến hoạt động khai thác thủy sản của tỉnh Kiên Giang. Chính vì vậy, thời gian tới tỉnh Kiên Giang có những giải pháp và định hướng để đảm bảo hoạt động khai thác thủy sản thích ứng an toàn, phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Bình Định: Sản lượng thủy sản khai thác trong 11 tháng năm 2021 ước đạt 249.000 tấn, tăng 2,9% so với cùng kỳ23-11-2021

Theo báo cáo của Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Định, trong 11 tháng năm 2021 sản lượng khai thác thủy sản ước đạt 249.000 tấn, tăng 2,9% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng khai thác cá ngừ đại dương ước đạt 9.855 tấn, giảm 4% so với cùng kỳ.

Bến Tre: sản lượng thủy sản khai thác từ đầu năm 2021 đến nay ước đạt 221.000 tấn, tăng 11,9% với cùng kỳ18-11-2021

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre, sản lượng thủy sản khai thác từ đầu năm 2021 đến nay ước đạt 221.000 tấn, tăng 11,9% với cùng kỳ.

Nghệ An: Triển khai thực hiện hiệu quả kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về chống khai thác IUU, gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của EC17-11-2021

Vừa qua, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Nghệ An đã có văn bản chỉ đạo các Sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã ven biển tập trung thực hiện tốt các nội dung về chống khai thác IUU.

Sản lượng khai thác thủy sản trong 10 tháng năm 2021 là 300.686 tấn, tăng 1,4% so cùng kỳ05-11-2021

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, sản lượng khai thác thủy sản trong 10 tháng năm 2021 là 300.686 tấn, tăng 1,4% so cùng kỳ, đạt 93% kế hoạch năm.

Tập trung triển khai thực hiện quyết liệt hơn nữa các giải pháp chống khai thác IUU09-10-2021

Ngày 04/10/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Thanh Hóa về việc tập trung triển khai thực hiện quyết liệt hơn nữa các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Từ tháng 10 năm 2018 đến nay, tỉnh Khánh Hoà không có tàu cá vi phạm khai thác hải sản trái phép tại vùng biển nước ngoài07-10-2021

Thời gian qua, việc thực hiện chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà đã được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo các cấp và sự vào cuộc cả hệ thống chính trị, góp phần cùng cả nước khắc phục cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC). Nhờ vậy, từ tháng 10 năm 2018 đến nay, tỉnh Khánh Hoà không có tàu cá vi phạm khai thác hải sản trái phép tại vùng biển nước ngoài.

Kiên Giang: Quyết tâm chấm dứt tàu cá địa phương vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ04-10-2021

Thực hiện Thông báo kết luận số 245/TB-VPCP ngày 14/9/2021 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (Khai thác IUU), gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban Châu âu (EC); Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã ban hành Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 28/9/2021 để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Bình Thuận: Xác định nhiệm vụ chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, hàng đầu trong 3 tháng cuối năm 202104-10-2021

Trong 9 tháng đầu năm 2021, mặc dù dịch bệnh Covid ̣-19 xảy ra phức tạp, song triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia chống IUU, các Bộ, ngành Trung ương; thời gian qua tỉnh Bình Thuận đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong phòng, chống khai thác IUU, nhất là thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp ̣cấp bách ngăn chặn, giảm thiểu, chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài. Với sự nỗ lực chung của các cấp, các ngành trong tỉnh, việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống khai thác IUU đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục triệt để cảnh báo “Thẻ vàng” của EC về chống khai IUU trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh21-09-2021

Sau thời gian triển khai thực hiện các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Đến nay, Ủy ban châu Âu (EC) vẫn đang duy trì cảnh báo “Thẻ Vàng” đối với sản phẩm hải sản khai thác của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường châu Âu, bởi vẫn còn tình trạng tàu cá vi phạm khai thác vùng biển nước ngoài.

Ban chỉ đạo IUU Hà Tĩnh: khắc phục triệt để các hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm trong công tác chống khai thác IUU21-09-2021

Triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 06/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh; Ban chỉ đạo chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (Ban chỉ đạo IUU Tỉnh) đã ban hành Kế hoạch khắc phục triệt để các hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm trong công tác chống khai thác IUU tỉnh Hà Tĩnh.

Bình Thuận: Kiên quyết ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá địa phương vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài20-09-2021

Triển khai thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia về IUU và chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận xác định phòng, chống khai thác IUU là một trong những nhiệm vụ quan trọng, hàng đầu. Đặc biệt, là ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá địa phương vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài.

Quảng Ninh: ngăn chặn, tiến tới chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân vi phạm các quy định về chống khai thác IUU ở vùng biển nước ngoài19-09-2021

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quy chế phối hợp giữa các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong trao đổi, xử lý thông tin ngăn chặn, tiến tới chấm dứt tình hình tàu cá vi phạm về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) ở vùng biển nước ngoài (kèm theo Quyết định số 2840/ QĐ-UBND).

Mục tiêu đến cuối năm 2021 chấm dứt được tình trạng tàu cá Việt Nam vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài16-09-2021

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo 245/TB-VPCP ngày 14/9/2021 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (Khai thác IUU), gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).

Cà Mau: Chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo cáo, không theo quy định (IUU)02-09-2021

Để triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, Ban chỉ đạo về IUU các cấp; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông  thôn tỉnh Cà Mau  đã phối hợp với các lực lượng có liên quan trong và ngoài tỉnh kiểm tra, rà soát các tàu cá có nguy cơ cao vi phạm về IUU.

23