Hà Tĩnh: Nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU năm 2022 (28-07-2022)

Nhằm khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế về chống khai thác IUU, vừa qua, Ban chỉ đạo IUU tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU năm 2022.
Hà Tĩnh: Nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU năm 2022
Ảnh minh họa

Mục đích của Kế hoạch thực hiện nghiêm Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Kết luận của Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác IUU và các chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT về triển khai thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU, khắc phục cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu.

Xác định các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, cơ chế phối hợp và trách nhiệm cụ thể cho các Sở, Ngành, địa phương liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương trong việc chống khai thác IUU. Phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, từng bước tiến tới chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân Hà Tĩnh vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác thủy sản, đảm bảo hoạt động khai thác thủy sản tuân thủ đúng theo pháp luật Việt Nam và các quy định của luật pháp quốc tế, góp phần bảo vệ, bảo tồn và phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản,..

Kế hoạch gồm 07 nội dung chính: (1) Tổ chức tuyên truyền; (2) Quản lý, vận hành thiết bị giám sát hành trình tàu cá (VMS); (3) Cấp giấy phép khai thác thủy sản, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo Luật Thủy sản 2017; (4) Đánh dấu tàu cá, kẻ vẽ biển số; (5) Công tác kiểm tra, kiểm soát tại các cảng cá, bến cá; (6) Tổ chức tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm.

Để quyết tâm thực hiện hiệu quả các nội dung trên, Ban chỉ đạo IUU tỉnh Hà Tĩnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU; tham mưu UBND tỉnh, chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện các giải pháp để xử lý triệt để các tồn tại, hạn chế mà Đoàn kiểm tra của Bộ Nông nghiệp và PTNT chỉ ra khi kiểm tra tại địa phương. Đồng thời, định kỳ hoặc đột xuất tham mưu tổ chức họp Ban Chỉ đạo IUU tỉnh về chống khai thác IUU để tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện; chấn chỉnh các đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh còn để xảy ra tình trạng vi phạm trên địa bàn, lĩnh vực quản lý.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và xử lý tàu cá khai thác vi phạm IUU và tập trung tại các vùng biển có nhiều tàu cá hoạt động, vùng biển giáp ranh; kiên quyết ngăn chặn các tàu cá xuất bến không đủ các thủ tục, giấy tờ, các trang thiết bị theo quy định; kiểm soát chặt chẽ lao động tham gia vào hoạt động khai thác thủy sản theo quy định của pháp luật về lao động; kiểm tra đối chiếu người đi trên tàu cá với danh sách thuyền viên trong sổ danh bạ và xác nhận trước khi tàu cá xuất bến với sau khi tàu cá nhập bến. 

Triển khai các cuộc kiểm tra, kiểm soát đột xuất để phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ và xử lý các tàu cá làm nghề giã cào hoạt động tại vùng biển ven bờ và các hình thức khai thác bất hợp pháp IUU theo quy định. Chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường tuần tra, kiểm soát các phương tiện hoạt động khai thác thuỷ sản trên biển; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật thuỷ sản theo quy định. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các biện pháp điều tra, xác minh tàu cá đi khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài, tàu cá ngắt kết nối thiết bị giám sát hành trình; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các hành vi vi phạm.

Công an tỉnh: Chủ động theo dõi, nắm tình hình, điều tra, xác minh, xử lý nghiêm các hành vi môi giới đầu tư cho tàu cá, ngư dân khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài; phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ số ngư dân được nước ngoài trả về, phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm. Xử lý các tổ chức cá nhân kinh doanh, tàng trữ, sử dụng các phương tiện đánh bắt bất hợp pháp theo quy định. Nắm tình hình, phát hiện, tham mưu cho Ban Chỉ đạo biện pháp ngăn chặn, xử lý các tổ chức, cá nhân khai thác, vận chuyển, chế biến và tiêu thụ sản phẩm có nguồn gốc từ khai thác IUU, tham mưu cho lãnh đạo Ban Chỉ đạo biện pháp ngăn chặn, xử lý…

Sở Thông tin và Truyền thông: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành, các quy định liên quan đến chống khai thác IUU tại các cảng cá, địa bàn trọng điểm nghề cá, đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin về chống khai thác IUU đến cộng đồng ngư dân, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động thủy sản.

 Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT cung cấp thông tin, tài liệu cho các cơ quan truyền thông phục vụ công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về chống khai thác IUU cho nhân dân nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản bền vững, tài nguyên quốc gia.

UBND các huyện, thị xã ven biển: Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành tốt các quy định của Luật Thủy sản 2017, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, các văn bản của Trung ương và của tỉnh về thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU. Kịp thời thông tin về tình hình của tàu cá và ngư dân tại địa phương, các vụ việc phát sinh khi hoạt động nghề cá trên biển cho Sở Nông nghiệp và PTNT và các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan; kiên quyết xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan để tàu cá và ngư dân vi phạm khai thác IUU.

Ngăn chặn và tiến tới chấm dứt tình trạng tàu cá ra biển sản xuất không đầy đủ các loại giấy tờ theo quy định; chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện và phối hợp với các sở, ngành, đơn vị chức năng có liên quan triển khai các nội dung theo kế hoạch và tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ tất cả các giải pháp để chấm dứt tình trạng ngư dân vi phạm khai thác IUU,..

Thanh Thủy

Ý kiến bạn đọc

Tin khác