Xử lý nghiêm các trường hợp thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý trong công tác chống khai thác IUU (25-08-2020)

Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT và các địa phương trên địa bàn tuân thủ triển khai thực hiện các giải pháp, quy định về chống khai thác IUU.
Xử lý nghiêm các trường hợp thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý trong công tác chống khai thác IUU
Ảnh minh họa

Nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1063/TTg-NN ngày 12 tháng 8 năm 2020 về việc triển khai thực hiện văn bản số 81-CV/TW của Thường trực Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chống khai thác IUU, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận yêu cầu các địa phương nghiêm túc thực hiện các giải pháp quyết liệt trong công tác chống khai thác IUU, cụ thể:

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Thông tin Truyền thông, Công an tỉnh, các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố vùng biển tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị, tầng lớp nhân dân và các tổ chức, cá nhân có liên quan nội dung Công văn số 81-CV/TW ngày 20/3/2020 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhằm đảm bảo nắm chắc, hiểu rõ và tuân thủ triển khai thực hiện các giải pháp, quy định về chống khai thác IUU; đồng thời, tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1661/UBND-KT ngày 06/5/2020 và Thông báo số 152/TB-UBND ngày 16/7/2020.

Người đứng đầu của các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố vùng biển đề cao trách nhiệm, trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống khai thác IUU; xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể và thường xuyển kiểm tra, rà soát, giám sát kết quả việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao; tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Thông tin Truyền thông, Công an tỉnh, các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố vùng biển tiếp tục tổ chức tổ chức triển khai đồng bộ, toàn diện, thống nhất các giải pháp về chống khai thác IUU, trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:

Tập trung tổ chức triển khai Luật Thủy sản 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trong thực tế tại địa phương, khẩn trương thực hiện các quy định quản lý liên quan đến chống khai thác IUU.

Hoàn thành lắp đặt thiết bị giám sát tàu cá (VMS), hệ thống giám sát tàu cá và đánh dấu tàu cá theo quy định tại Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản và các nội dung chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời gian vừa qua.

Rà soát, xác định các chủ tàu, tàu cá có khả năng cao vi phạm khai thác IUU để có biện pháp tuyên truyền, vận động, quản lý, phòng ngừa sớm, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.

Phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng để quản lý hoạt động của tàu cá địa phương, ngăn chặn, chấm dứt tàu cá địa phương vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài; tập trung xử lý triệt để hành vi cố tình vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài và vi phạm khai thác IUU dưới mọi hình thức, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật theo quy định tại Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. Đảm bảo kinh phí, nguồn lực, trang thiết bị cho Văn phòng thanh tra, kiểm soát nghề cá tại các cảng cá, Ban Quản lý cảng cá, Chi cục Thủy sản để thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tàu cá ra cảng, vào cảng, bốc dỡ thủy sản tại cảng, thực hiện công tác xác nhận, chứng nhận sản phẩm hải sản phục vục cho công tác truy xuất nguồn gốc hải sản; tập trung khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác chống khai thác IUU, thực hiện các khuyến nghị của EC. Chủ động chuẩn bị kỹ các nội dung, điều kiện cần thiết để tiếp, làm việc với các Đoàn thanh tra của EC sang Việt Nam kiểm tra tình hình thực hiện các khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU, bảo đảm đạt kết quả tốt trước, trong và sau thời gian Đoàn kiểm tra.

Tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan về chống khai thác IUU, các quy định pháp luật của Việt Nam, pháp luật quốc tế và các nước trong quản lý hoạt động khai thác hải sản đảm bảo người dân, các thành phần có liên quan được tiếp cận đầy đủ thông tin, nắm chắc, hiểu rõ và tuân thủ thực hiện pháp luật.

Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý gây ảnh hưởng đến công tác chống khai thác IUU, nỗ lực gỡ “Thẻ vàng”.

Thu Hiền

Ý kiến bạn đọc

Tin khác