23/3/2023 HỘI THẢO TỔNG KẾT DỰ ÁN NGHÊU - SCBV (10-03-2023)

Dự án Phát triển bền vững và toàn diện chuỗi giá trị Nghêu và Tre tại Việt Nam (SCBV) đã được thực hiện trong 5 năm (2018-2023) tại 5 tỉnh: Trà Vinh, Bến Tre, Tiền Giang, Thanh Hóa và Nghệ An.
23/3/2023 HỘI THẢO TỔNG KẾT DỰ ÁN NGHÊU - SCBV
Ảnh minh họa

Dự án do Liên minh Châu Âu tài trợ, được thực hiện bởi Trung tâm Hợp tác quốc tế nuôi trồng và khai thác thủy sản bền vững (ICAFIS), Tổ chức Oxfam tại Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ (NTFPRC) với mục tiêu: Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững cho người dân tại các tỉnh triển khai Dự án (Trà Vinh, Bến Tre, Tiền Giang, Thanh Hóa, Nghệ An); nâng cao năng lực và hiệu quả kinh doanh của người sản xuất quy mô nhỏ và các công ty chế biến theo các tiêu chuẩn bền vững; thúc đẩy tiếp cận thị trường; thúc đẩy môi trường chính sách thuận lợi cho phát triển bền vững và toàn diện chuỗi giá trị Nghêu và Tre tại Việt Nam.

Để tổng kết và chia sẻ các kết quả đã đạt được cùng những bài học kinh nghiệm từ quá trình thực hiện Dự án SCBV trong 5 năm qua, Dự án sẽ tổ chức Hội thảo tổng kết vào ngày 23 tháng 3 năm 2023 tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Các đơn vị thực hiện Dự án mong muốn sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp quý báu nhằm nhân rộng kết quả của SCBV. Chương trình tổng kết 5 năm Dự án dự kiến gồm các nội dung chính như sau:

Mở đầu là đoạn phim ngắn về các hoạt động của Dự án SCBV. Sau bài diễn văn khai mạc được trình bày bởi Tổ chức Oxfam tại Việt Nam, đại diện Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam cũng sẽ có ý kiến phát biểu. Tiếp theo là đến phần trình bày của đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An. Sau đó, Tổ chức Oxfam và các đối tác của Dự án sẽ báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Dự án SCBV.  Tại phần thảo luận bàn tròn, chủ đề sẽ là “Sản xuất và Kinh doanh bền vững” với sự tham gia của các doanh nghiệp, người sản xuất (nghêu, tre) và các đối tác kỹ thuật… Đối với chuỗi nghêu/tre, lãnh đạo địa phương và lãnh đạo ngành Nông nghiệp/Thủy sản sẽ đề cập chính sách hỗ trợ phát triển bền vững và toàn diện chuỗi giá trị Nghêu và Tre tại Việt Nam.

Ngọc Thúy - FICen

Ý kiến bạn đọc

Tin khác