Tập trung triển khai thực hiện quyết liệt hơn nữa các giải pháp chống khai thác IUU09-10-2021

Ngày 04/10/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Thanh Hóa về việc tập trung triển khai thực hiện quyết liệt hơn nữa các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Từ tháng 10 năm 2018 đến nay, tỉnh Khánh Hoà không có tàu cá vi phạm khai thác hải sản trái phép tại vùng biển nước ngoài07-10-2021

Thời gian qua, việc thực hiện chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà đã được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo các cấp và sự vào cuộc cả hệ thống chính trị, góp phần cùng cả nước khắc phục cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC). Nhờ vậy, từ tháng 10 năm 2018 đến nay, tỉnh Khánh Hoà không có tàu cá vi phạm khai thác hải sản trái phép tại vùng biển nước ngoài.

Kiên Giang: Quyết tâm chấm dứt tàu cá địa phương vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ04-10-2021

Thực hiện Thông báo kết luận số 245/TB-VPCP ngày 14/9/2021 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (Khai thác IUU), gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban Châu âu (EC); Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã ban hành Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 28/9/2021 để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Bình Thuận: Xác định nhiệm vụ chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, hàng đầu trong 3 tháng cuối năm 202104-10-2021

Trong 9 tháng đầu năm 2021, mặc dù dịch bệnh Covid ̣-19 xảy ra phức tạp, song triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia chống IUU, các Bộ, ngành Trung ương; thời gian qua tỉnh Bình Thuận đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong phòng, chống khai thác IUU, nhất là thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp ̣cấp bách ngăn chặn, giảm thiểu, chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài. Với sự nỗ lực chung của các cấp, các ngành trong tỉnh, việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống khai thác IUU đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục triệt để cảnh báo “Thẻ vàng” của EC về chống khai IUU trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh21-09-2021

Sau thời gian triển khai thực hiện các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Đến nay, Ủy ban châu Âu (EC) vẫn đang duy trì cảnh báo “Thẻ Vàng” đối với sản phẩm hải sản khai thác của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường châu Âu, bởi vẫn còn tình trạng tàu cá vi phạm khai thác vùng biển nước ngoài.

Ban chỉ đạo IUU Hà Tĩnh: khắc phục triệt để các hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm trong công tác chống khai thác IUU21-09-2021

Triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 06/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh; Ban chỉ đạo chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (Ban chỉ đạo IUU Tỉnh) đã ban hành Kế hoạch khắc phục triệt để các hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm trong công tác chống khai thác IUU tỉnh Hà Tĩnh.

Bình Thuận: Kiên quyết ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá địa phương vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài20-09-2021

Triển khai thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia về IUU và chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận xác định phòng, chống khai thác IUU là một trong những nhiệm vụ quan trọng, hàng đầu. Đặc biệt, là ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá địa phương vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài.

Quảng Ninh: ngăn chặn, tiến tới chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân vi phạm các quy định về chống khai thác IUU ở vùng biển nước ngoài19-09-2021

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quy chế phối hợp giữa các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong trao đổi, xử lý thông tin ngăn chặn, tiến tới chấm dứt tình hình tàu cá vi phạm về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) ở vùng biển nước ngoài (kèm theo Quyết định số 2840/ QĐ-UBND).

Mục tiêu đến cuối năm 2021 chấm dứt được tình trạng tàu cá Việt Nam vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài16-09-2021

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo 245/TB-VPCP ngày 14/9/2021 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (Khai thác IUU), gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).

Cà Mau: Chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo cáo, không theo quy định (IUU)02-09-2021

Để triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, Ban chỉ đạo về IUU các cấp; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông  thôn tỉnh Cà Mau  đã phối hợp với các lực lượng có liên quan trong và ngoài tỉnh kiểm tra, rà soát các tàu cá có nguy cơ cao vi phạm về IUU.

Đẩy mạnh công tác triển khai thực hiện các giải pháp cấp bách về chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh Bình Định24-08-2021

Ngày 18/8/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển về đẩy mạnh công tác triển khai thực hiện các giải pháp cấp bách chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh.

Quảng Nam: tiếp tục thực hiện giải pháp khắc chống khai thác IUU góp phần hoàn thành mục tiêu phấn đấu đến năm 2022 Việt Nam gỡ “Thẻ vàng” của EC07-08-2021

Nhằm góp phần hoàn thành mục tiêu phấn đấu đến năm 2022 Việt Nam gỡ “Thẻ vàng” của EC trong nội dung tại cuộc họp lần thứ năm của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác IUU. UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành văn bản gửi Sở Nông nghiệp và PTNT; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố,… về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế trong triển khai chống khai thác IUU.

Quảng Ngãi: Triển khai các giải pháp cấp bách chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (chống khai thác IUU)06-08-2021

Nhằm tăng cường kiểm soát hoạt động nghề cá trên địa bàn tỉnh, đảm bảo hoạt động khai thác thủy sản tuân thủ đúng pháp luật Việt Nam và các quy định của Luật pháp quốc tế, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác chống khai thác IUU, khắc phục cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu, vừa qua Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Kế hoạch số 112/KH-UBND thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn tỉnh năm 2021.

Bình Thuận: triển khai cơ chế phối hợp liên ngành trong trao đổi, xử lý thông tin nhằm ngăn chặn, chống khai thác IUU01-08-2021

Mới đây, UBND tỉnh Bình Thuận đã có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và PTNT, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh vê việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 24/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai cơ chế phối hợp liên ngành trong trao đổi, xử lý thông tin nhằm ngăn chặn, chống khai thác khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

BCĐ Bộ Quốc phòng về chống khai thác IUU: Quyết liệt triển khai các giải pháp về chống khai thác IUU29-07-2021

Mặc dù tình trạng tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài đã giảm đáng kể, nhưng vẫn còn một bộ phận ngư dân cố tình vi phạm khiến cho những nỗ lực trong việc gỡ “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) gặp nhiều khó khăn. Thời gian qua, Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về chống khai thác IUU đã  khẩn trương thực hiện nghiêm túc, tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát phát hiện các hành vi vi phạm của ngư dân để tuyên truyền và xử phạt nghiêm.

UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan trong trao đổi, xử lý thông tin ngăn chặn, tiến tới chấm dứt tàu cá vi phạm về chống khai thác IUU ở vùng biển nước ngoài28-07-2021

Ngày 23 tháng 7 năm 2021, UBND tỉnh Thái Bình đã ban hành Quyết định số 1772/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan trong trao đổi, xử lý  thông tin ngăn chặn, tiến tới chấm dứt tình hình tàu cá của tỉnh vi phạm các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) ở vùng biển nước ngoài.

Kiên Giang: Sơ kết 6 tháng đầu năm 2021 về công tác chống khai thác IUU26-07-2021

Ngày 20/7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã ban hành Thông báo số 535/TB-VP về ý kiến kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Minh Thành - Trưởng Ban Chỉ đạo về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định tại Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2021 về công tác chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Tiền Giang: từ đầu năm 2021 đến nay không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài26-07-2021

Lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá (VMS) là giải pháp quan trọng để quản lý tàu cá, điều này được Uỷ ban châu Âu (EC) khuyến nghị Việt Nam trong nỗ lực khắc phục “Thẻ vàng” IUU của EC. Đến nay trên địa bàn tỉnh Tiền Giang số tàu cá đang hoạt động đã lắp đặt thiết bị VMS là 952/952 chiếc, chiếm tỷ lệ 100%.

Bình Định: sản lượng thủy sản 7 tháng đầu năm ước đạt 149.700 tấn tương đương so với cùng kỳ năm 202021-07-2021

Theo Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Định, sản lượng thủy sản 7 tháng đầu năm ước đạt 149.700 tấn tương đương so với cùng kỳ năm 2020. Sản lượng khai thác cá ngừ đại dương ước đạt 7.408 tấn, giảm 4,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Quảng Trị: không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài14-07-2021

Theo Sở Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị, để triển khai công tác chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) hiệu quả, ngay từ đầu năm 2021 đến nay, Sở đã tham mưu và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành các biện pháp chống khai thác IUU kịp thời và đã đạt được kết quả tích cực. Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến nay không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.

22