Hải Phòng trong tháng 5 năm 2022 không có tàu cá và ngư dân đi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài bị bắt giữ, xử lý10-06-2022

Thời gian qua, nhiệm vụ  chống khai thác IUU được thành phố Hải Phòng đặc biệt quan tâm, trú trọng, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt,.. góp phần gỡ cảnh báo ‟Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu. Nhờ vậy, trong tháng 5 năm 2022 thành phố Hải Phòng tiếp tục không có tàu cá và ngư dân đi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài bị bắt giữ, xử lý.

Thành phố Đã Nẵng nhiều năm nay không có tàu cá nào vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài bị bắt giữ xử lý05-06-2022

Thời gian qua, Đà Nẵng tăng cường thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Đồng thời, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành, các địa phương trong công tác tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra, kiểm soát tàu cá nhằm ngăn chặn, giảm thiểu các hoạt động khai thác hải IUU. Nhờ vậy, thành phố Đã Nẵng nhiều năm nay không có tàu cá nào vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài bị bắt giữ xử lý.

Tăng cường công tác quản lý tàu cá, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh Thái Bình02-06-2022

Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Bộ, ngành, Trung ương, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh,.. về triển khai thực hiện chống khai thác IUU. Tỉnh Thái Bình đã nỗ lực, quyết liệt chống khai thác IUU, trú trọng công tác quản lý tàu cá, góp phần gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).

Quảng Ngãi: Sau 30/7 tàu cá không lắp thiết bị giám sát hành trình (VMS) không được ra khơi01-06-2022

Sau ngày 30/7/2022, các tàu cá chưa lắp thiết bị giám sát hành trình (VMS) thì bị coi là vi phạm quy định về khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Tỉnh Quảnga Ngãi sẽ đình chỉ hoạt động của các tàu cá này và sẽ xử lý nghiêm.

Quy I năm 2022 tỉnh Kiên Giang không có tàu cá vi phạm khai thác hải sản vùng biển nước ngoài30-05-2022

Thời gian qua, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Kiên Giang đã quyết liệt chỉ đạo các Sở, ngành, đơn vị và địa phương trong công tác tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU. Trong Qúy I năm 2022 tỉnh Kiên Giang không có tàu cá vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài.

Cà Mau hoàn thành lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá30-05-2022

Là một trong những địa phương tiên phong trong triển khai lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS), với nhiều nỗ lực và giải pháp hiệu quả trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU); đến nay tỉnh Cà Mau đã lắp đặt thiết bị VMS cho 100% số tàu cá đang hoạt động. Đây là một trong những kết quả góp phần cùng với cả nước chống khai thác IUU, sớm gỡ “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).

Nam Định: Tiến độ lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đối với tàu cá từ 15m trở lên chưa đạt 100% theo lộ trình quy định27-05-2022

Việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS) trên tàu cá không chỉ tuân thủ đúng quy định của pháp luật mà còn hỗ trợ ngư dân trên địa bàn tỉnh Nam Định theo dõi vị trí, lộ trình, ngư trường trong quá trình khai thác hải sản. Tuy nhiên, tính đến nay, tàu cá từ 15m trở lên thuộc diện bắt buộc phải lắp đặt thiết bị VMS chưa đạt 100% theo lộ trình quy định, đạt tỷ lệ 92,05 %. Thời gian tới tỉnh Nam Định, cần đẩy mạnh hơn nữa lắp đặt thiết bị VMS, góp phần cùng với cả nước tháo gỡ “Thẻ vàng” của EC.

Ninh Thuận nỗ lực hoàn tất lắp thiết bị giám sát hành trình cho 100% tàu cá có chiều dài từ 24 mét trở lên19-05-2022

Để góp phần cùng với cả tháo gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) đối với sản phẩm hải sản khai thác của Việt Nam, tỉnh Ninh Thuận đang quyết liệt thực hiện các giải pháp nhằm ngăn chặn tàu cá khai thác hải sản trái phép, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Tính đến nay, toàn tỉnh số tàu cá có chiều dài từ 24 mét trở lên đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS), đạt tỷ lệ 100%.

Từ năm 2018 đến nay, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh không có tàu cá vi phạm về khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài17-05-2022

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT thành phố Hồ Chí Minh, thời gian qua công tác chống khai thác IUU được các cấp, ngành chú trọng và đã đạt kết quả tích cực. Từ năm 2018 đến nay, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh không có tàu cá vi phạm về khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài, góp phần gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu.

Từ đầu năm 2022 đến nay, tỉnh Trà Vinh không có tàu cá, ngư dân vi phạm khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài17-05-2022

Thời gian qua, các Sở, ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đã tích cực vào cuộc thực hiện chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật chống khai thác IUU được chú trọng thực hiện với nhiều hình thức phù hợp cho từng đối tượng; nhờ vậy từ đầu năm 2022 đến nay, tỉnh Trà Vinh không có tàu cá, ngư dân vi phạm khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Quảng Trị: tỷ lệ lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá còn thấp so với bình quân cả nước07-05-2022

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Trị, tính đến nay, việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS) trên tàu cá theo quy định mới đạt tỷ lệ 75,38%, còn thấp so với bình quân cả nước. Trong thời gian tới tỉnh Quảng Trị, cần đẩy mạnh hơn nữa lắp đặt thiết bị VMS, góp phần cùng với cả nước tháo gỡ “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.

Bình Thuận: 100% tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình06-05-2022

Với quyết tâm cao khẩn trương khắc phục các hạn chế, tồn tại trong công cuộc chống khai thác IUU, tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đạt tỷ lệ 100% tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS). Đây là một trong những kết quả đạt được trong việc triển khai các giải pháp chống khai thác IUU, nhằm góp phần gỡ “Thẻ vàng” của Ủy bản Châu Âu (EC).

Trong tháng 4 năm 2022, tỉnh Sóc Trăng tiếp tục không có trường hợp tàu cá khai thác hải sản trái phép tại vùng biển nước ngoài05-05-2022

Thời gian qua, cùng các địa phương khác trong cả nước, tỉnh Sóc Trăng đã triển khai đồng bộ các biện pháp, quyết tâm gỡ “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC). Trong tháng 4 năm 2022, trên địa bàn Tỉnh tiếp tục không có trường hợp tàu cá khai thác hải sản trái phép tại vùng biển nước ngoài.

Cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với các khoản cho vay đóng mới, nâng cấp tàu cá29-04-2022

Đó là một trong những nội dung quan trọng trong Dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản thay thế Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản (Nghị định 67) đang được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin ý kiến của các Bộ, ban, ngành và địa phương.

Từ đầu năm 2022 đến nay, chưa có trường hợp tàu cá Thừa Thiên Huế vi phạm vùng biển nước ngoài28-04-2022

Thời gian qua, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tăng cường triển khai thi hành Luật Thủy sản năm 2017 và các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU); thực hiện có hiệu quả việc giám sát hành trình tàu cá qua thiết bị VMS,... Đến nay chưa có trường hợp tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, góp phần cùng với cả nước tháo gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của EC.

Theo dõi, giám sát, xử lý tàu cá mất tín hiệu kết nối, không duy trì hoạt động hoặc vô hiệu hóa thiết bị VMS trong quá trình hoạt động trên biển27-04-2022

Ngày 12/4/2022, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bến Tre có văn bản số 2096/UBND-KT gửi Sở Nông nghiệp và PTNT; Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; Công an tỉnh; UBND các huyện, thành phố về việc theo dõi, giám sát, xử lý tàu cá mất tín hiệu kết nối, không duy trì hoạt động hoặc vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình (VMS) trong quá trình hoạt động trên biển.

Các tỉnh ven biển Nam Bộ tăng cường công tác phối hợp quản lý tàu cá hoạt động khai thác thủy sản trên biển27-04-2022

Sau 01 năm thực hiện Quy chế phối hợp số 208/QCPH-UBND ngày 14/01/2019 giữa Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh: Bến Tre, Bình Thuận, Tiền Gang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang và tỉnh Cà Mau trong công tác quản lý tàu cá hoạt động khai thác thủy sản trên biển và đã đạt được những kết quả tích cực.

Quảng Trị không có tàu cá và ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ25-04-2022

Thời gian qua, việc thực hiện các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị được triển khai quyết liệt và đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần cùng với cả nước tháo gỡ “Thẻ vàng” đối với thủy sản Việt Nam xuất khẩu vào thị trường châu Âu. Từ đầu năm 2022 đến nay, toàn tỉnh Quảng Trị không có tàu cá và ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ.

Hải Phòng: hơn 99% tàu cá có chiều dài 15 mét trở lên đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình25-04-2022

Với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành Trung ương, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng nên trong thời gian gần đây công tác chống khai thác IUU có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần vào gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu. Trên địa bàn thành phố Hải Phòng, tàu cá có chiều dài 15 mét trở lên đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đạt tỷ lệ 99,72%.

Nghệ An trong tháng 3 năm 2022 không xảy ra tình trạng tàu cá vượt ranh giới, vi phạm vùng biển nước ngoài24-04-2022

Theo chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, của Thủ tướng Chính phủ, các ý kiến kết luận của Ban chỉ đạo quốc gia về chống khai thác IUU, thời gian qua công tác chống khai thác IUU tỉnh Nghệ An được thực hiện quyết liệt, đồng bộ từ công tác chỉ đạo điều hành đến tuyên truyền, phổ biến Luật Thủy sản 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật,... Nhờ vậy, trong tháng 3 năm 2022, tỉnh Nghệ An không xảy ra tình trạng tàu cá vượt ranh giới, vi phạm vùng biển nước ngoài, góp phần khắc phục gỡ cảnh báo "Thẻ vàng" của EC.

10