Department of Capture Fisheries (24-11-2011)

 

Address : No 10, Nguyễn Công Hoan st, Ba Ðình, dist. Hà Nội, Viet Nam - Building B1

Tel : +84 4 3771 2015      Fax : +84 4 3771 3363   

Director :   Nguyễn Văn Trung

Mobile: 0914.698.346

Email: trungnv.tcts@mard.gov.vn

Deputy Director : Phạm Ngọc Tuấn

Mobile: 0918 243 824

Email: pnt_kg@yahoo.com

 

 

Ý kiến bạn đọc

Tin khác