Department of Aquaculture (24-11-2011)

Address : No 10, Nguyễn Công Hoan st., Ba Ðình dist, Hà Nội, Việt Nam - Building A1

Tel : +84 4 3724 5373       Fax : +84 4 3725 4320  

Website: 

Director :  Như Văn Cẩn

Mobile 0913025788

Email:nhuvancan@gmail.com

Deputy Director : Phạm Khánh Ly

Phone: +84 4 3724 5373;

Mobile: 0913367460

Email: phamkhanhly2007@yahoo.com.vn

Deputy Director : Trần Công Khôi

Phone: +84 4 3724 5380

Mobile: 0912940104

Email: khoibinh2006@gmail.com

 

Ý kiến bạn đọc

Tin khác