Scientific & Technological and International Cooperation Dept. (24-11-2011)

Address : No 10, Nguyễn Công Hoan st., Ba Ðình dist, Hà Nội, Việt Nam - Building A1

Tel : +84 4 3724 5383       Fax :  

Website: 

Director : 

Tel: +84 4 3724 5118;      Email:  manhnv.htqt@mard.gov.vn

Deputy Director : Nguyễn Thị Trang Nhung

Tel: +84 4 3724 5374;      Email: trangnhung73@yahoo.com

 

Ý kiến bạn đọc

Tin khác