Planning & Financial Department (24-11-2011)

Address : No 10, Nguyễn Công Hoan st., Ba Ðình dist, Hà Nội, Việt Nam - Building A1

Tel : +84 4 3724 5383       Fax :  

 Director :  Phạm Quang Toản

Tel: + 84 4 3724 5119;

Mobile: 0912468470;

Email:  toanpham@mard.gov.vn

Deputy Director : Lê Thị Kim Dung

Tel: + 84 4 3724 5387;

Mobile:  0936 886 392   

Email: dung.mard@yahoo.com; dungkhtc.tcts@mard.gov.vn

Deputy Director : Hoàng Quang Tuấn

Tel: +84 4 3724 5387;

Mobile: 01645613591

Email: tuankhtc.tcts@mard.gov.vn

 

 

Ý kiến bạn đọc

Tin khác