Administration Dept. of D-Fish (24-11-2011)

       

Address : No 10, Nguyễn Công Hoan st, Ba Ðình, dist. Hà Nội, Viet Nam - Building A1

Tel : +84 4 3771 2015      Fax : +84 4 3771 3363   

Director : Dương Văn Cường

Tel: +84 4 3724 5386;  

Mobile: 0905 746 688

Email: cuonghb76@gmail.com

Deputy Director : Tạ Minh Phương

Tel : 

Mobile: 0916 053 999

Email: phuongtm.tcts@mard.gov.vn

Representative Office in Ho Chi Minh City

Add: 135A pasteur, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Tel:  +84 08083148 ; Fax: +84 080831149

Deputy head of representative office : Nguyễn Sơn Hải

 hains.tcts@mard.gov.vnEmail: 

  

 

  
 

Ý kiến bạn đọc

Tin khác