Tiền Giang: Tổng sản lượng khai thác thủy sản năm 2022 ước đạt trên 144 nghìn tấn (03-01-2023)

Theo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tiền Giang, tổng sản lượng khai thác thủy sản của tỉnh trong tháng 12 năm 2022 ước đạt 27.182 tấn, lũy kế năm 2022 ước đạt 144.148 tấn, giảm 5,4% so với cùng kỳ năm 2021 và đạt 114,54% so kế hoạch (Kế hoạch năm 2022 là 125.850 tấn).
Tiền Giang: Tổng sản lượng khai thác thủy sản năm 2022 ước đạt trên 144 nghìn tấn
Ảnh minh họa

Hiện nay, tổng số tàu cá của tỉnh Tiền Giang là 1.407 tàu/415.172 kW, với 9.786 thuyền viên hoạt động trực tiếp trên tàu. Loại nghề khai thác phát triển mạnh nhất của tỉnh là nghề lưới kéo và lưới vây kết hợp ánh sáng. Ngư trường khai thác chủ yếu của các đội tàu lưới vây kết hợp ánh sáng, lưới rê, câu mực từ 60 30’ đến 140 Vĩ độ Bắc, 1060 đến 1170 Kinh độ Đông vùng biển Đông Nam Bộ, Trường Sa và DK1. Riêng đội tàu lưới kéo, câu tay, nghề khác,… ngư trường hoạt động chủ yếu ở khu vực biển Đông Nam Bộ.

Tiền Giang có 02 Cảng cá có đủ hệ thống xác nhận nguyên liệu, đáp ứng 100% so với nhu cầu thực tế là cảng cá Mỹ Tho và cảng cá Vàm Láng.

Qua rà soát, số tàu cá của tỉnh đang hoạt động đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS) trên tàu cá là 961/961 chiếc, đạt tỷ lệ 100%. Trong đó, tàu có chiều dài từ 15 mét đến dưới 24 mét là 820 chiếc và từ 24 mét trở lên là 141 chiếc. Số tàu còn lại chưa lắp đặt thiết bị VMS là 81 chiếc, chủ yếu là các tàu đang đậu bờ, chờ bán, sửa chữa, ngưng hoạt động. Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục phối hợp với các địa phương theo dõi và tuyên truyền, vận động ngư dân phải lắp đặt thiết bị VMS trước khi đưa tàu cá vào hoạt động.

Trong năm 2022, Văn phòng đại diện, thanh tra kiểm soát nghề cá tại 2 cảng cá đã kiểm tra và lập 1.308 biên bản tàu cá cập cảng, rời cảng. Công tác xác nhận và chứng nhận thủy sản khai thác thực hiện đúng quy định và đáp ứng kịp thời nhu cầu của các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản, không có hồ sơ xuất khẩu có sai sót phải xác minh, giải trình.. Xác nhận 188 giấy/4.811,742 tấn; chứng nhận 147 giấy/1.520,848 tấn.

Cơ quan Thanh tra chuyên ngành đã thực hiện được 10 cuộc thanh tra, trong đó có 03 cuộc thanh tra đột xuất và 07 cuộc thanh tra theo kế hoạch; đã thanh tra, kiểm tra 569 lượt tàu cá và tham mưu 16 Quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với 16 cá nhân vi phạm với tổng số tiền xử phạt là 974 triệu đồng.

 Công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên. Các địa phương đã thực hiện tuyên truyền 228 cuộc/6.358 lượt người dự, 662 buổi phát thanh và 01 tin bài.

Công an tỉnh tiếp tục triển khai cho cán bộ, chiến sĩ quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản liên quan đến công tác quản lý tàu cá hoạt động khai thác thủy sản trên biển; đã tổ chức tuyên truyền về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, an ninh trật tự trên biển và các văn bản liên quan đến chống khai thác IUU được 30 cuộc/1.496 lượt người; tiếp xúc làm việc với 10 ngư dân, qua đó chưa phát hiện hoạt động môi giới đưa tàu cá, ngư dân ra nước ngoài đánh bắt hải sản trái phép, đường dây chuộc tàu, ngư dân bị bắt vận chuyển người nhập cảnh trái phép vào lãnh thổ Việt Nam.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh hướng dẫn về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, không vi phạm vùng biển nước ngoài, đã tuyên truyền 4.329 lượt phương tiện/28.297 lượt ngư dân. Cùng đó, Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Vụ Khai thác Thủy sản tổ chức tuyên truyền Luật Thủy sản 2017, các văn vản hướng dẫn, các quy định về chống khai thác IUU với 02 cuộc/125 lượt người dự; đã cấp phát 3.050 tài liệu các loại,..

Để hoạt động khai thác thủy sản đạt hiệu quả, năm 2023 tỉnh Tiền Giang sẽ tiếp tục tăng cường công tác truyền thông tuyên truyền vận động người dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách cùa Đảng và Nhà nước, nâng cao ý thức người dân về việc chấp hành nghiêm túc các quy định về chống khai thác IUU đặc biệt là không đưa tàu ra vùng biển nước ngoài để khai thác thủy sản trái phép.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện nghiêm việc ghi, nộp nhật ký khai thác, báo cáo khai thác; đảm bảo lắp đặt, vận hành thiết bị VMS theo quy định, bật thiết bị 24/24 giờ và kết nối trạm bờ của Chi cục Thủy sản; phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan để triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá theo hướng tích hợp các thông tin về tàu thuyền, hoạt động khai thác, lao động, sản lượng lên bến, đăng ký, cấp phép tàu cá tại địa phương.

Tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan và địa phương tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ thành lập các Tổ hợp tác khai thác thủy sản nhằm gia tăng sự an toàn và hiệu quả đánh bắt, hỗ trợ cho nhau khi có thiên tai, sự cố trên biển của các đội tàu cá khai thác xa bờ; tăng cường công tác thanh tra, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các  hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, nhất là các đối tượng vi phạm  khai thác IUU,..

Thanh Thủy

Ý kiến bạn đọc

Tin khác