Hòa Bình tập trung triển khai các giải pháp trọng tâm vụ Mùa, vụ Hè Thu (07-06-2024)

Trong điều kiện thời tiết có xu hướng ấm dần lên, diện tích mặt nước bị thu hẹp, tỉnh Hòa Bình đã và đang khắc phục những khó khăn, bám sát mục tiêu năm 2024 để triển khai hiệu quả các giải pháp trong phát triển sản xuất. Đến nay, kết quả sản xuất vụ Đông Xuân đã đạt và vượt kế hoạch đề ra.
Hòa Bình tập trung triển khai các giải pháp trọng tâm vụ Mùa, vụ Hè Thu
Ảnh minh họa

Cụ thể, sản lượng cá giống vụ Đông Xuân ước đạt 100 triệu con giống, chủ yếu là Chiên, Lăng, Tầm Bỗng. Sản lượng giống sản xuất được đã đáp ứng được 60% nhu cầu giống nuôi thủy sản của người dân trong tỉnh. Toàn tỉnh duy trì trên 2.600ha diện tích nuôi trồng thủy sản. Số lồng nuôi cá 4.987 lồng. Các lồng bè trên hồ sông Đà luôn được các doanh nghiệp, hộ dân đầu tư, mở rộng; đối tượng nuôi tập trung là các loại cá đặc sản có giá trị cao về kinh tế. Sản lượng nuôi trồng thủy sản 6 tháng đầu năm ước đạt 5.000 tấn, đạt 52,08% kế hoạch.

Về hoạt động khai thác thủy sản, chủ yếu diễn ra trên hồ thủy điện sông Đà và các sông suối lớn, hồ, đập. Đối tượng khai thác là các loại cá Vền, Ngão, Tép Dầu, Cá Ngần và Tôm sông. Sản lượng khai thác thủy sản 6 tháng đầu năm ước đạt 1.230 tấn, đạt 51,25% kế hoạch. Công tác chỉ đạo thực hiện thường xuyên, liên tục. 

Hiện nay, sản xuất vụ Mùa và Hè Thu đang ở giai đoạn chính vụ. Cá giống nuôi trong ao, hồ nhỏ được thả từ 1/3 đến 30/6/2024; nuôi trong hồ đập được thả thành 2 vụ: Từ 01/4 đến 30/5/2024 và từ 01/10 - 30/11/2024. Dự báo thời tiết nhiều khả năng sẽ có nắng nóng, hạn hán xảy ra. Để chủ động phòng ngừa, hạn chế thiệt hại, tỉnh Hòa Bình tiếp tục tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở, hộ dân nuôi trồng thủy sản phải thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết, kiểm tra thủy sản nuôi, kiểm tra quản lý mật độ cá nuôi theo đúng quy trình kỹ thuật, thường xuyên theo dõi, kiểm tra các yếu tố môi trường như oxy, pH, H2S… Trong vụ Mùa, vụ Hè Thu, ngành Thủy sản Hòa Bình tiếp tục duy trì diện  tích nuôi trồng thủy sản là 2.693ha, số lồng nuôi cá là 4.987 lồng nuôi. Phấn đấu đạt sản lượng ước đạt 5.897 tấn; trong đó sản lượng nuôi trồng là 4.600 tấn, khai thác là 1.170 tấn.

Để đạt được kết quả trên, tỉnh Hòa Bình tiếp tục bám sát Kế hoạch phát triển thủy sản năm 2024. Tăng cường kiểm soát chất lượng của toàn chuỗi giá trị từ con giống, thức ăn, thuốc, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, đến quy trình sản xuất, chế biến nhằm tạo ra sản phẩm đáp ứng yêu cầu của thị trường. Thực hiện tốt công tác quan trắc, cảnh báo môi trường, giám sát dịch bệnh các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung để kịp thời đưa ra khuyến cáo và cảnh báo nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người nuôi đồng thời phục vụ công tác chỉ đạo sản xuất nuôi trồng thủy sản bền vững.

Cùng với đó, tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thủy sản cho cán bộ quản lý thủy sản cấp huyện, xã và nhân dân. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để hỗ trợ, hướng dẫn kỹ thuật cho người dân tiếp cận, học tập, áp dụng vào sản xuất đạt hiệu quả. Quản lý chặt chẽ việc kinh doanh thức ăn, chế phẩm sinh học dùng trong lĩnh vực thủy sản. Tăng cường quản lý chất lượng giống thủy sản tại các cơ sở sản xuất kinh doanh giống trong tỉnh qua hình thức tuyên truyền vận động các cơ sở sản xuất giống chấp hành đầy đủ các quy định về quản lý giống kết hợp thành lập các đơn vị liên ngành kiểm tra ở các địa bàn sản xuất giống, vùng nuôi. Kiểm tra điều kiện cơ sở mua bán thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, thực hiện tốt công tác thông tin, dự báo về thị trường, giá cả để kịp thời khuyến cáo người dân lựa chọn đối tượng, thời điểm và mật độ thả nuôi để tránh nguy cơ mất giá do nguồn cung vượt cầu.

Ngọc Thúy (hoabinh.gov.vn)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác