Bắc Giang: Tăng cường phòng, chống thiên tai trong sản xuất thủy sản năm 2024 (07-06-2024)

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang vừa có Công văn số 1408/SNN-TS đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác phòng, chống thiên tai trong sản xuất thủy sản năm 2024.
Bắc Giang: Tăng cường phòng, chống thiên tai trong sản xuất thủy sản năm 2024
Ảnh minh họa

Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về ương dưỡng giống thủy sản, nuôi trồng thủy sản. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác phòng, chống thiên tai chuyên ngành thủy sản đáp ứng yêu cầu phương châm bốn tại chỗ. Huy động mọi nguồn lực thực hiện phòng tránh, ứng phó và giảm thiểu thiệt hại do sự cố thiên tai. Xây dựng kế hoạch ứng phó với các sự cố thiên tai khác nhau để chủ động phòng, chống nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Đồng thời, xây dựng phương án gia cố ao, hồ, lồng bè nuôi trồng thủy sản, con giống tại cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản dự kiến nằm trong vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai; phương án thu hoạch thủy sản nuôi trồng phù hợp khi có bản tin dự báo sự cố thiên tai sắp xảy ra. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện đúng các quy định của pháp luật về khai thác thủy sản, sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản, nuôi trồng thủy sản. Tuân thủ các chỉ đạo, điều hành của các cơ quan nhà nước có chức năng trong công tác phòng chống, ứng phó , khắc phục  hậu quả thiên tai.

Rà soát, nhu cầu giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản để phục hồi sản xuất ngay sau khi sự cố thiên tai xảy ra. Đồng thời, hướng dẫn người dân thực hiện thống kê số lượng, diện tích, mức độ thiệt hại để có cơ sở hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 02/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. Khi có sự cố thiên tai xảy ra, chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT báo cáo nhanh tình hình công tác trực ban chuyên ngành thủy sản tại địa phương về Chi Cục Thủy sản theo địa chỉ email: kythuat_ccts@bacgiang.gov.vn.

Ngọc Thúy - FICen

Ý kiến bạn đọc

Tin khác