Đà Nẵng: Phấn đấu 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt điều kiện ATTP (01-02-2024)

Theo “Kế hoạch thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2024”, thành phố đặt mục tiêu năm 2024 có 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
Đà Nẵng: Phấn đấu 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt điều kiện ATTP
Ảnh minh họa

Đối với các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ, cơ sở kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm được thực hiện ký cam kết và kiểm tra việc thực hiện ký cam kết; kiểm tra 35% tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 15m. Giám sát ô nhiễm trong sản phẩm nông lâm thủy sản và thực phẩm nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời thực phẩm không an toàn lưu thông trên thị trường và truy xuất nguồn gốc; tiếp tục xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn.

Để bảo đảm an toàn thực phẩm, trong năm 2024, thành phố Đà Nẵng sẽ xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn nhằm phát triển mới 1-2 chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn. UBND thành phố đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan thực hiện truyền thông về an toàn thực phẩm, cụ thể: Tổ chức tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến pháp luật về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản theo phân cấp quản lý để người lãnh đạo, quản lý, cơ sở sản xuất có kiến thức và thực hành đúng về an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, tổ chức thanh tra 100% cơ sở sản xuất ban đầu nông lâm thủy sản theo kế hoạch, thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm (hoặc có chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền). Đồng thời, kiểm tra theo kế hoạch, đột xuất đối với các cơ sở sản xuất ban đầu nông lâm thủy sản theo phân cấp quản lý. Theo kế hoạch thì trong 4 quý/2024 sẽ tiến hành thanh tra 25% - 20% - 30% - 25% cơ sở.

Trong suốt cả năm 2024, thường xuyên thực hiện thống kê, kê khai nguồn gốc xuất xứ thủy sản hàng hóa thực phẩm nhập vào Cảng cá, chợ đầu mối thủy sản Thọ Quang với mục tiêu: Kiểm soát, thống kê hàng hóa nhập vào cảng; 100% lượt phương tiện (tàu, thuyền, xe ô tô). Mặt khác, kiểm tra việc kinh doanh các sản phẩm nông lâm sản, thủy sản tươi sống tại các tuyến đường xung quanh chợ và các tuyến phố.

Đặc biệt, đối với việc giám sát ô nhiễm thực phẩm, thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức giám sát tồn dư hóa chất, chất cấm, dư lượng kháng sinh và ô nhiễm sinh học đối với sản phẩm thủy sản tại các cơ sở nuôi trồng thủy sản và tàu cá (với tổng cộng 50 mẫu thủy sản). Lấy mẫu kiểm nghiệm, giám sát tồn dư kháng sinh, hóa lý, chất độc hại đối với thủy hải sản tại Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang, chợ hải sản (80 mẫu thủy sản).

Cũng trong năm 2024, thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức các hội chợ, triển lãm, phiên chợ hàng Việt; các hoạt động kết nối, quảng bá giới thiệu, liên kết tiêu thụ các sản phẩm nông lâm thủy sản, ứng dụng công nghệ cao vào các siêu thị, trung tâm thương mại, các đầu mối tiêu thụ lớn trên địa bàn thành phố nhằm kết nối giao thương.

Ngọc Thúy - FICen

Ý kiến bạn đọc

Tin khác