Khung lịch thời vụ thả nuôi giống tôm nước lợ năm 2017 (05-12-2016)

Để đảm bảo kế hoạch nuôi tôm nước lợ năm 2017 và nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra. Ngày 30/11/2016, Tổng cục Thủy sản ban hành Công văn số 3298/TCTS-NTTS thực hiện khung lịch thời vụ thả giống tôm nước lợ năm 2017.
Khung lịch thời vụ thả nuôi giống tôm nước lợ năm 2017

          Căn cứ vào dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương về  tình hình thời tiết, khí hậu và điều kiện tự nhiên của  từng địa phương trong cả nước trong những tháng cuối năm 2016, đầu năm 2017. Một số yếu tố chính ảnh hưởng đến khung mùa vụ nuôi tôm nước lợ năm 2017. Sau khi đã khảo sát tình hình nuôi tôm tại một số tỉnh trọng điểm, dựa vào đặc điểm sinh thái từng vùng nuôi tôm trên toàn quốc, để đảm bảo kế hoạch tôm nước lợ năm 2017, Tổng cục Thủy sản đã ban hành khung lịch thời vụ thả giống tôm nước lợ năm 2017. Theo đó, mùa vụ thả tôm nước lợ năm 2017 được thực hiện như sau:

Lịch thả giống tôm sú năm 2017 như sau:

 Đối tượng

Khu vực nuôi

Hình thức nuôi

Thời gian thả giống

Lưu ý

Tôm sú

Các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thừa Thiên Huế

TC-BTC

Tháng 4 - 6/2017

 

Các tỉnh từ Đà Nẵng  đến Phú Yên

TC-BTC

 Tháng 3 – 7/2017

 

Các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận

TC-BTC

Tháng 3 - 8/2017

- Một số địa phương có điều kiện cơ sở hạ tầng, nguồn nước đảm bảo có thể thả nuôi QC- QCCT đến cuối tháng 9/2017.

QC-QCCT

Tháng 03 - 8/2017

Các tỉnh Đông Nam Bộ(Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tp Hồ Chí Minh)

TC-BTC - QC-QCCT

Tháng 02 - 7/2017

 

Nuôi quảng canh kết hợp cua, cá, rừng

Thả giống từ tháng 12/2016 - 8/2017

Các tỉnh ven biển đồng bằng sông Cửu Long

TC-BTC

Tháng 01 - 9/2017 và tháng 11- 12/2017

 

Nuôi quảng canh cải tiến chuyên tôm

Thả giống quanh năm

Nuôi quảng canh kết hợp cua, cá, rừng

Tháng 11 năm trước đến tháng 8 năm sau

Nuôi luân canh tôm - lúa

Tháng 02 - 5/2017. Sau đó thu hoạch và sạ lúa từ tháng 8 đến tháng 10/2017.

 

Lịch thả giống tôm thẻ chân trắng năm 2017 như sau:

Đối tượng

Khu vực nuôi

Hình thức nuôi

Thời gian thả giống

Lưu ý

Tôm thẻ chân trắng

Các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thừa Thiên Huế

Nuôi chính vụ

Tháng 3 - 8/2017

- Vùng nuôi có cơ sở hạ tầng tốt, môi trường nước ổn định có thể thả giống vụ đông từ cuối tháng 9 đến hết tháng 11/2016

Nuôi tôm vụ đông

Giữa tháng 9 đến hết tháng 10/2017

- Với những vùng nuôi có cơ sở hạ tầng tốt, môi trường nước ổn định

Các tỉnh từ Đà Nẵng  đến Phú Yên

Chung

 Tháng 3 – 8/2017

 

Các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận

Chung

Tháng 2 - 9/2017

- Một số địa phương như Ninh Thuận, Bình Thuận có thể thả nuôi đến tháng 12/2017

Các tỉnh Đông Nam Bộ (Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tp Hồ Chí Minh)

Chung

Tháng 02 - 8/2017

- Một số địa phương có cơ sở điều kiện hạ tầng đảm bảo có thể thả giống đến tháng 10/2017

Các tỉnh ven biển đồng bằng sông Cửu Long

Chung

Tháng 11/2016 - 9/2017

- Lưu ý: Tháng 12 là giai đoạn chuyển mùa và các tháng 2,3,4/2017 là cao điểm của nắng, nóng, xâm nhập mặn: cần khuyến cáo các vùng/cơ sở nuôi tôm không chủ động được nguồn nước, cơ sở hạ tầng không đảm bảo không nên thả nuôi.

            Riêng đối với hình thức nuôi trong hệ thống ao nuôi có mái che: Các địa phương có cơ sở nuôi tôm theo hình thức nuôi có mái che; có điều kiện cơ sở hạ tầng đảm bảo; kiểm soát tốt các yếu tố môi trường; chủ động trong công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh có thể thả nuôi giống quanh năm.

           Để thực hiện tốt công tác chỉ đạo điều hành trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh/thành phố trực ven biển, trên cơ sở khung mùa vụ chung, căn cứ vào tình hình thực tế ở từng địa phương để xây dựng lịch mùa vụ thả giống cụ thể phù hợp cho từng vùng trong tỉnh/thành phố. Phổ biến lịch mùa vụ và kiểm soát chặt chẽ việc thả giống, tổ chức hướng dẫn kỹ thuật cho người nuôi.

           Bênh cạnh đó, kiểm soát chặt chẽ chất lượng con giống và các yếu tố đầu vào. Khuyến cáo các cơ sở/vùng nuôi liên kết với hội tôm giống/cơ sở sản xuất tôm giống trong việc cung ứng và kiểm soát chất lượng tôm giống.

          Đối với các tỉnh trọng điểm về sản xuất tôm giống như Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bạc Liêu, Cà Mau cần tiến hành kiểm tra điều kiện sản xuất, kinh doanh giống đảm bảo đầu ra chất lượng cao, sạch bệnh.

Văn Thọ

Ý kiến bạn đọc

Tin khác