Thái Bình tập trung tháo gỡ 5 tồn tại, hạn chế trong chống khai thác IUU gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” EC (03-07-2024)

Sáng ngày 2/7, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Thái Bình tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm chống khai thác IUU trong thời gian tới. Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo của tỉnh về chống khai thác IUU Lại Văn Hoàn, chủ trì cuộc họp.
Thái Bình tập trung tháo gỡ 5 tồn tại, hạn chế trong chống khai thác IUU gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” EC

Thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Bình, đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, sâu sát để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chống khai thác IUU; các Sở, ngành, đơn vị và địa phương tổ chức thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU, thể hiện sự quyết tâm chính trị của tỉnh, qua đó đã nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các Sở, ngành, đơn vị và địa phương. Từ đó, bước đầu kiểm soát, ngăn chặn không để tàu cá, ngư dân của tỉnh vi phạm vùng biển nước ngoài.

Cụ thể, ngành chức năng và địa phương đã tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các phương tiện tàu thuyền vi phạm khai thác IUU; điều tra, xác minh, xử lý tàu cá vi phạm khai thác hải sản theo quy định. Trong 6 tháng đầu năm 2024, qua theo dõi trên hệ thống giám sát tàu cá, có 186 lượt/72 tàu vi phạm VMS, trong đó tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên là 51 lượt/12 tàu, tàu có chiều dài từ 15 mét dưới 24 mét 135 lượt/50 tàu. Các lực lượng chức năng của tỉnh đã phát hiện, hoàn thiện hồ sơ, xử phạt hành chính 46 vụ/ 46 đối tượng với 450,2 triệu đồng.

Theo số liệu thống kê của tỉnh, 6  tháng đầu năm 2024 toàn bộ tàu các khai thác thủy sản đã được đăng ký và cập nhật vào phần mềm dữ liệu quốc gia VNFishbase, 100% tàu cá đang hoạt động đã được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, cấp chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; 100% tàu cá có chiều dài từ 12m trở lên được kiểm tra an toàn kỹ thuật và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động;100% tàu cá đủ điều kiện khai thác thủy sản đã được cấp giấy phép khai thác thủy sản, số tàu cá còn hạn đạt 95,19%, tàu cá hết hạn chiếm 4,8%.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU trong 6 tháng qua. Đồng thời, làm rõ một số nguyên nhân vướng mắc, tồn tại, hạn chế và nhiệm vụ, giải pháp khắc phục những tồn tại trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Văn Hoàn, ghi nhận những nỗ lực, chuyển biến trong chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh. Để khắc phục tồn tại, hạn chế về thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về chống khai thác IUU, đặc biệt 5 vấn đề còn tồn tại đã được Đoàn kiểm tra của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ rõ qua đợt kiểm tra vào tháng 1 năm 2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở, ngành và địa phương liên quan cần tập trung thực hiện các biện pháp mạnh để ngăn chặn, không để xảy ra tình trạng tàu cá còn tiếp tục vi phạm khai thác IUU.

Trong đó, tập trung tuyên truyền đến ngư dân, các tổ chức, đặc biệt về Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư; Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 22/4/2024 của Chính phủ; các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh,... Kiên quyết xử lý nghiêm những chủ tàu, thuyền trưởng vi phạm ngắt kết nối thiết bị giám sát hành trình; đánh bắt hải sản sai vùng, vi phạm về nhật ký khai thác; ngăn chặn không để tàu cá vượt ranh giới vi phạm bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài; cập nhật thường xuyên tàu cá của tỉnh neo đậu, xuất bến tại các cảng cá ngoài tỉnh để theo dõi, giám sát, kiểm soát. 

Các địa phương ven biển cần phối hợp với ngành, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát, lập hồ sơ vi phạm hành chính các hành vi khai thác IUU, nhất là tàu cá ra vào cảng không thông báo, không nộp nhận ký khai thác, vi phạm quy định về thiết bị giám sát hành trình. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền được pháp luật quy định.

Thanh Thủy

Ý kiến bạn đọc

Tin khác