Thanh Hóa nỗ lực khắc phục 'Thẻ vàng' IUU (09-11-2023)

Cùng với các địa phương ven biển trong cả nước, tỉnh Thanh Hóa đang nỗ lực triển khai các biện pháp khắc phục “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và hướng tới xây dựng nghề cá bền vững.
Thanh Hóa nỗ lực khắc phục 'Thẻ vàng' IUU
Ảnh minh họa

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền

Các Sở, ban, ngành và ủy ban nhân dân (UBND) các huyện, thị xã, thành phố ven biển và thành phố Thanh Hóa tổ chức nhiều Hội nghị, xây dựng chuyên mục phát sóng trên Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, phát tờ rơi, sổ tay tuyên truyền, phổ biến pháp luật, triển khai chính sách hỗ trợ thiết bị giám sát hành trình (VMS); quán triệt và yêu cầu các chủ tàu cá cam kết lắp đặt, duy trì hoạt động thiết bị VMS khi đi khai thác và thực hiện nghiêm các quy định về chống khai thác IUU.   

Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Đài phát thanh truyền hình tỉnh phát sóng sự tuyên truyền về chống khai thác IUU; các quy định của pháp luật về khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Lãnh đạo, cán bộ Chi cục Thủy sản đến từng xã, phường nghề cá tuyên truyền phổ biến, vận động, hướng dẫn ngư dân, chủ tàu cá thực hiện các quy định của Luật Thủy sản 2017, chống khai thác IUU, đảm bảo đầy đủ trang thiết bị, thủ tục giấy tờ khi đi khai thác. Ban quản lý cảng cá thường  xuyên phát trên hệ thống loa truyền thanh của cảng về Luật thủy sản, chính sách hỗ trợ thiết bị VMS và các quy định về chống khai thác IUU,..

Kiểm soát chặt chẽ và xử lý nghiêm tàu cá vi phạm IUU

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa, tổng số tàu cá khai thác hải sản trong toàn tỉnh tính đến hết tháng 10 năm 2023 là 5.877 chiếc. Trong đó, tàu cá có chiều dài dưới 6 mét là 3.627 chiếc; tàu cá có chiều dài từ 6 mét đến dưới 12 mét là 441 chiếc; tàu cá có chiều dài từ 12 mét đến dưới 15 mét là 700 chiếc; tàu cá có chiều dài trên 15 mét là 1.109 chiếc.

Số tàu cá được lắp đặt thiết bị VMS là 1.100/1.109 chiếc, đạt tỷ lệ 99,2%; số tàu cá còn hạn đăng kiểm là 1.212/1.809 chiếc, đạt tỷ lệ 67,0%; đánh dấu tàu cá là 2.250/2.250 chiếc, đạt tỷ lệ 100%. Cơ quan chức năng của tỉnh đã cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm là 1.028/1.109 chiếc, đạt tỷ lệ 92,7%; cấp giấy phép khai thác thuỷ sản cho tàu cá có chiều dài từ 12 mét trở lên là 1.748/1.809 chiếc, đạt tỷ lệ 96,6%; cấp giấy phép khai thác thuỷ sản cho tàu cá dưới 12 mét là 392/441 chiếc, đạt tỷ lệ 88,9%.

 Trong tháng 10 năm 2023, tại 03 cảng cá chỉ định có 194 lượt tàu rời cảng, 154 lượt tàu cập cảng, thu 149 nhật ký khai thác thủy sản, đạt 100% số tàu cá cập cảng, sản lượng thủy sản qua cảng là 746,77 tấn. Đăng nhập 2.250 tàu cá vào hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (Vnfishbase). Cập nhật kết quả đăng kiểm, giấy phép khai thác thủy sản, tàu ra vào cập cảng, sản lượng thủy sản qua cảng vào dữ liệu hệ thống nghề cá quốc gia. 

Tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tàu cá tại các cửa bến, trên biển; kiên quyết không cho các tàu cá đi hoạt động trên biển khi không lắp đặt thiết bị VMS, không đảm bảo trang thiết bị, thủ tục giấy tờ theo quy định. Trong 10 tháng đầu năm 2023, lực lượng chức năng tỉnh đã xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản là 76 vụ, tổng số tiền phạt là 1.567.700.000 đồng.

Giải pháp trọng tâm

Thời gian tới trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng ngư dân qua các hình thức thông tin trên Truyền hình, Đài phát thanh, Báo..; tổ chức các lớp tập huấn về Luật Thủy sản 2017, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và các quy định về chống khai thác IUU đến ngư dân, chủ tàu, các tổ chức, đơn vị liên quan đến hoạt động khai thác hải sản.

Tiếp tục tăng cường lực lượng, phương tiện trong thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát hoạt động khai thác hải sản trên biển, cửa bến, bãi ngang, cảng cá; kiên quyết không cho các tàu cá đi hoạt động trên biển khi không đủ các thủ tục, giấy tờ, trang thiết bị theo quy định. Xử lý nghiêm tàu cá vi phạm các quy định về chống khai thác IUU. Lập danh sách tàu cá có nguy cơ vi phạm như: tàu hết hạn đăng kiểm, giấy phép khai thác, giấy chứng nhận an toàn thực phẩm tàu cá và tàu cam kết nằm bờ khi chưa lắp thiết bị VMS gửi các lực lượng chức năng trong tỉnh và 27 tỉnh, thành phố ven biển để phối hợp, theo dõi, kiểm soát chặt chẽ xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

Mặt khác, yêu cầu các đơn vị cung cấp thiết bị VMS khẩn trương khắc phục những tồn tại trong quá trình lắp đặt, vận hành thiết bị VMS.  Phối hợp với Chi cục Thủy sản xác định nguyên nhân mất kết nối trên biển hàng ngày và có trách nhiệm hỗ trợ ngư dân kịp thời trong việc khắc phục sự cố của thiết bị do đơn vị mình cung cấp,..

Gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU, nhất là ở cấp xã phường/thị trấn; đồng thời thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương triển khai đầu tư, nâng cấp các cảng cá chỉ định, khu neo đậu tránh trú bão để phục vụ cho công tác xác nhận, truy xuất nguồn gốc hải sản từ khai thác, chống khai thác IUU.

Thanh Thủy

Ý kiến bạn đọc

Tin khác