Kết quả quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường vùng nuôi cá biển, cá rô phi, cá nước lạnh và nuôi lồng bè nước ngọt trong tháng 9 năm 2023 tại một số tỉnh, thành phố trên cả nước08-11-2023

Thực hiện Kế hoạch quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường trong nuôi trồng thuỷ sản (NTTS) giai đoạn từ năm 2021-2025, Cục Thuỷ sản phối hợp với Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thuỷ sản I, II, III, Viện Nghiên cứu Hải sản và chỉ đạo Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm và Kiểm định NTTS tiến hành quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường vùng NTTS với 172 điểm quan trắc trên cá biển, cá rô phi, cá nước lạnh và nuôi lồng bè nước ngọt tại 29 tỉnh đại diện cho 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Chất lượng môi trường nước vùng nuôi tôm nước lợ, cá tra, nhuyễn thể, tôm hùm trong tháng 9 năm 2023 tại một số tỉnh trọng điểm trên cả nước07-11-2023

Thực hiện Kế hoạch quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường trong nuôi trồng thuỷ sản (NTTS) giai đoạn từ năm 2021-2025, Cục Thuỷ sản phối hợp với Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thuỷ sản I, II, III, Viện Nghiên cứu Hải sản và chỉ đạo Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm và Kiểm định NTTS tiến hành quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường vùng NTTS với 172 điểm quan trắc trên tôm nước lợ, cá tra, nhuyễn thể, tôm hùm tại 29 tỉnh đại diện cho 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đà Nẵng: Bảo vệ môi trường trong nuôi trồng thủy sản16-10-2023

Nhằm kiểm soát, ngăn ngừa ô nhiễm trong các hoạt động thủy sản, mới đây Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản giai đoạn 2021 - 2030.

Kết quả quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường nước vùng nuôi tôm hùm, nuôi cá nước lạnh, cá biển, cá rô phi và nuôi lồng bè nước ngọt tại 29 tỉnh đại diện cho 63 tỉnh, thành phố trên cả nước24-08-2023

Triển khai thực hiện Kế hoạch quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường trong nuôi trồng thuỷ sản (NTTS) giai đoạn từ năm 2021-2025, Cục Thuỷ sản phối hợp với Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thuỷ sản I, II, III, Viện Nghiên cứu Hải sản và chỉ đạo Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm và Kiểm định NTTS tiến hành quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường vùng NTTS với 172 điểm quan trắc trên tôm hùm, cá nước lạnh, cá biển, cá rô phi và nuôi lồng bè nước ngọt tại 29 tỉnh đại diện cho 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Chất lượng môi trường nước vùng nuôi tôm nước lợ, cá tra, nhuyễn thể trong tháng 7 năm 2023 tại 29 tỉnh đại diện cho 63 tỉnh, thành phố trên cả nước23-08-2023

Thực hiện Kế hoạch quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường trong nuôi trồng thuỷ sản (NTTS) giai đoạn từ năm 2021-2025, Cục Thuỷ sản phối hợp với Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thuỷ sản I, II, III, Viện Nghiên cứu Hải sản và chỉ đạo Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm và Kiểm định NTTS tiến hành quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường vùng NTTS với 172 điểm quan trắc trên tôm nước lợ, cá tra, nhuyễn thể tại 29 tỉnh đại diện cho 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Cục Thủy sản: Tăng cường quản lý thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thuỷ sản20-07-2023

Ngày 18 tháng 7 năm 2023, Cục Thuỷ sản có văn bản số 383/TS-GTATS gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường quản lý thức ăn thuỷ sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thuỷ sản.

Diễn biến chất lượng môi trường nước vùng nuôi cá tra, tôm hùm, cá nước lạnh, cá biển, cá rô phi và cá nuôi lồng bè nước ngọt trong tháng 6 năm 2023 tại 29 tỉnh đại diện cho 63 tỉnh, thành phố trên cả nước16-07-2023

Triển khai thực hiện Kế hoạch quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường trong nuôi trồng thuỷ sản (NTTS) giai đoạn từ năm 2021-2025, Cục Thuỷ sản phối hợp với Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thuỷ sản I, II, III, Viện Nghiên cứu Hải sản và chỉ đạo Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm và Kiểm định NTTS tiến hành quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường vùng NTTS với 172 điểm quan trắc trên cá tra, tôm hùm, cá nước lạnh, cá biển, cá rô phi và cá nuôi lồng bè nước ngọt tại 29 tỉnh đại diện cho 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Kết quả quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường nước vùng nuôi tôm nước lợ, nhuyễn thể tại 29 tỉnh đại diện cho 63 tỉnh, thành phố trên cả nước12-07-2023

Triển khai thực hiện Kế hoạch quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường trong nuôi trồng thuỷ sản (NTTS) giai đoạn từ năm 2021-2025, Cục Thuỷ sản phối hợp với Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thuỷ sản I, II, III, Viện Nghiên cứu Hải sản và chỉ đạo Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm và Kiểm định NTTS tiến hành quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường vùng NTTS với 172 điểm quan trắc trên tôm nước lợ, nhuyễn thể tại 29 tỉnh đại diện cho 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Cần tăng tần suất và địa điểm quan trắc môi trường trong nuôi trồng thủy sản03-07-2023

Sáng ngày 29/6, tại Quảng Ninh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị chuyên đề đánh giá kết quả công tác quan trắc, cảnh báo năm 2022, dự báo diễn biến chất lượng môi trường trong nuôi trồng thủy sản năm 2023 và lấy ý kiến góp ý sổ tay hướng dẫn tính toán chỉ số chất lượng nước và vùng nuôi trồng thủy sản.

Bàn giải pháp nâng cao công tác quan trắc môi trường trong nuôi trồng thủy sản05-06-2023

Sáng nay ngày 05/6, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị chuyên đề đánh giá kết quả công tác quan trắc, cảnh báo năm 2022, dự báo diễn biến chất lượng môi trường trong nuôi trồng thủy sản năm 2023 và lấy ý kiến góp ý sổ tay hướng dẫn tính toán chỉ số chất lượng nước và vùng nuôi trồng thủy sản.

Kết quả quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường nước vùng nuôi tôm nước lợ, cá tra, nhuyễn thể trong tháng 3 năm 2023 tại 29 tỉnh đại diện cho 63 tỉnh, thành phố trên cả nước11-04-2023

Thực hiện Kế hoạch quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường trong nuôi trồng thuỷ sản (NTTS) giai đoạn 2021-2025 phục vụ NTTS. Tổng cục Thuỷ sản phối hợp với các Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thuỷ sản I, II, III, Viện Nghiên cứu Hải sản và chỉ đạo Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm và Kiểm định Nuôi trồng Thuỷ sản tiến hành quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường vùng NTTS với 172 điểm quan trắc trên tôm nước lợ, cá tra, nhuyễn thể tại 29 tỉnh đại diện cho 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Bến Tre: Triển khai Đề án bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản giai đoạn 2022-203005-09-2022

Nhằm triển khai thực hiện các nội dung theo Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 29/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản giai đoạn 2021-2030, vừa qua Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã có văn bản gửi các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về việc triển khai thực hiện Đề án bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản.

Bạc Liêu: Tăng cường công tác bảo vệ môi trường nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh01-08-2022

Nhằm xây dựng Bạc Liêu trở thành trung tâm ngành công nghiệp tôm của cả nước theo hướng phát triển bền vững, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã có văn bản gửi các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, các Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường hoạt động nuôi trồng thủy sản (nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh) trên địa bàn tỉnh.

Kết quả quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường trên tôm hùm, nhuyễn thể, cá rô phi, cá nuôi lồng tháng 5 năm 2022 tại 29 tỉnh đại diện cho 63 tỉnh, thành phố trên cả nước17-06-2022

Vừa qua, Tổng cục Thuỷ sản phối hợp với các Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thuỷ sản I, II, III và chỉ đạo Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm và Kiểm định Nuôi trồng Thuỷ sản tiến hành quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường vùng nuôi trồng thuỷ sản với 172 điểm quan trắc trên tôm hùm, nhuyễn thể, cá rô phi, cá nuôi lồng tại 29 tỉnh đại diện cho 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Từ đó đưa ra những khuyến cáo và có những giải pháp quản lý để tránh thiệt hại do thời tiết gây ra cho các đối tượng thủy sản.

Diễn biến chất lượng môi trường nước vùng nuôi tôm nước lợ, cá tra trong tháng 5 năm 2022 tại 29 tỉnh đại diện cho 63 tỉnh, thành phố trên cả nước16-06-2022

Thực hiện Kế hoạch quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường trong nuôi trồng thuỷ sản giai đoạn 2021-2025 phục vụ nuôi trồng thủy sản. Tổng cục Thuỷ sản phối hợp với các Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thuỷ sản I, II, III và chỉ đạo Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm và Kiểm định Nuôi trồng Thuỷ sản tiến hành quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường vùng nuôi trồng thuỷ sản với 172 điểm quan trắc trên tôm nước lợ, cá tra tại 29 tỉnh đại diện cho 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Kết quả quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường trên nhuyễn thể, tôm hùm, nuôi biển tháng 3 năm 2022 tại 29 tỉnh đại diện cho 63 tỉnh, thành phố trên cả nước06-05-2022

Thực hiện Kế hoạch quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường trong nuôi trồng thuỷ sản giai đoạn 2021-2025 phục vụ nuôi trồng thủy sản. Tổng cục Thuỷ sản phối hợp với các Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thuỷ sản I, II, III và chỉ đạo Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm và Kiểm định Nuôi trồng Thuỷ sản tiến hành quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường vùng nuôi trồng thuỷ sản với 172 điểm quan trắc trên nhuyễn thể, tôm hùm, nuôi biển tại 29 tỉnh đại diện cho 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Diễn biến chất lượng môi trường nước vùng nuôi tôm nước lợ, cá tra trong tháng 3 năm 2022 tại 29 tỉnh đại diện cho 63 tỉnh, thành phố trên cả nước28-04-2022

 Thực hiện Kế hoạch quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường trong nuôi trồng thuỷ sản giai đoạn 2021-2025 phục vụ nuôi trồng thủy sản. Tổng cục Thuỷ sản phối hợp với các Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thuỷ sản I, II, III và chỉ đạo Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm và Kiểm định Nuôi trồng Thuỷ sản tiến hành quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường vùng nuôi trồng thuỷ sản với 172 điểm quan trắc trên tôm nước lợ, cá tra tại 29 tỉnh đại diện cho 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Từ đó đưa ra những khuyến cáo và có những giải pháp quản lý để tránh thiệt hại do thời tiết gây ra cho các đối tượng thủy sản.

Cần theo dõi chặt chẽ biến động của thời tiết và môi trường nước tại vùng nuôi tôm hùm29-03-2022

Mới đây, Tổng cục Thủy sản đã có công văn gửi Sở Nông nghiệp và PNTN các địa phương có vùng nuôi tôm hùm cần theo dõi chặt chẽ biến động của thời tiết và môi trường nước. Đặc biệt, trong thời điểm giao mùa, hiện tượng nắng nóng gay gắt xảy ra.

Quy định về sên, vét đất, bùn để cải tạo ao, đầm nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau28-07-2021

Vưa qua, UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về sên, vét đất, bùn để cải tạo ao, đầm nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Theo đó, quy định về sên, vét đất, bùn để cải tạo ao, đầm nuôi trồng thủy sản và trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong hoạt động sên, vét đất, bùn để cải tạo ao, đầm nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường27-07-2021

Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 10/2021/TT-BTNM, quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường. Theo đó, Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động quan trắc môi trường.

6