Quy định về sên, vét đất, bùn để cải tạo ao, đầm nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau28-07-2021

Vưa qua, UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về sên, vét đất, bùn để cải tạo ao, đầm nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Theo đó, quy định về sên, vét đất, bùn để cải tạo ao, đầm nuôi trồng thủy sản và trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong hoạt động sên, vét đất, bùn để cải tạo ao, đầm nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường27-07-2021

Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 10/2021/TT-BTNM, quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường. Theo đó, Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động quan trắc môi trường.

Diễn biến chất lượng môi trường nước vùng nuôi cá tra, nhuyễn thể, tôm hùm và vùng nuôi cá rô phi, cá lồng bè nước ngọt trong 6 tháng đầu năm 202116-07-2021

Thực hiện Kế hoạch quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường trong nuôi trồng thuỷ sản giai đoạn 2021-2025 phục vụ nuôi trồng thủy sản. Tổng cục Thuỷ sản phối hợp với Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thuỷ sản I, II, III và chỉ đạo Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm và Kiểm định Nuôi trồng Thuỷ sản tiến hành quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường vùng nuôi trồng thuỷ sản với 172 điểm quan trắc trên cá tra, nhuyễn thể, tôm hùm và vùng nuôi cá rô phi, cá lồng bè nước ngọt tại 29 tỉnh đại diện cho 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, cho thấy kết quả trong 6 tháng đầu năm 2021 như sau:

Diễn biến chất lượng môi trường nước vùng nuôi tôm nước lợ khu vực phía Bắc, Nam Trung Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long trong 6 tháng đầu năm 202114-07-2021

Trong năm 2021, Tổng cục Thuỷ sản phối hợp với Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thuỷ sản I, II, III và chỉ đạo Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm và Kiểm định Nuôi trồng Thuỷ sản tiến hành quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường vùng nuôi trồng thuỷ sản với 172 điểm quan trắc trên tôm nước lợ khu vực phía Bắc, Nam Trung Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long tại 29 tỉnh đại diện cho 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, cho thấy kết quả trong 6 tháng đầu năm 2021 như sau:

Kết quả quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường trong nuôi trồng thủy sản tháng 5 năm 2021 tại 27 tỉnh đại diện cho 63 tỉnh, thành phố trên cả nước15-06-2021

Thực hiện Kế hoạch quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường trong nuôi trồng thuỷ sản giai đoạn 2021-2025 phục vụ nuôi trồng thủy sản. Tổng cục Thuỷ sản phối hợp với Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thuỷ sản I, II, III và chỉ đạo Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm và Kiểm định Nuôi trồng Thuỷ sản tiến hành quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường vùng nuôi trồng thuỷ sản với 163 điểm quan trắc trên tôm nước lợ, cá tra, nhuyễn thể, tôm hùm, cá rô phi và nuôi lồng bè nước ngọt tại 27 tỉnh đại diện cho 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Từ đó đưa ra những khuyến cáo và có những giải pháp quản lý để tránh thiệt hại do thời tiết gây ra cho các đối tượng thủy sản.

Thành phố Hồ Chí Minh: Phê duyệt kinh phí gần 7,5 tỷ đồng phục vụ quan trắc môi trường nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021-202522-02-2021

Để kịp thời phòng ngừa khi môi trường thủy sản mất an toàn, giảm thiểu thiệt hại do môi trường gây ra, hướng đến phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững, hiệu quả. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch quan trắc, cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021-2025. Theo Kế hoạch, thành phố Hồ Chí Minh dành kinh phí gần 7,5 tỷ đồng phục vụ quan trắc môi trường nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021-2025.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trong lĩnh vực Thủy sản20-01-2021

Căn cứ Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 25/12/2020 của UBND Tỉnh về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vụng Tàu. Nhằm mục đích tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm, hành động của các tổ chức, cá nhân khai thác và nuôi trồng thuy sản, cộng đồng dân cư trong việc quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa; phát huy và tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong việc thu gom, phân loại các chất thải nhựa sử dụng một lần và bao bì, túi ni lông khó phân hủy; vận chuyển đến nơi quản lý, tái chế theo quy định; Nâng cao ý thức, chấp hành pháp luật và trách nhiệm của cá nhân, hộ gia đình, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động khai thác, thu mua, chế biến thuỷ hải sản; dịch vụ hậu cần phục vụ nghề cá, nuôi trồng thuỷ sản đối với công tác bảo vệ môi trường.

Nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi ứng xử với các sản phẩm nhựa, chất thải nhựa05-11-2020

Ngày 28 tháng 10 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 2395/QĐ-BTNMT ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa và Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030.

Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy05-11-2020

Theo Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ, Việt Nam đang phấn đấu để hướng đến mục tiêu: Nói không với rác thải nhựa.

Hà Tĩnh: Triển khai công tác quan trắc môi trường đầu vụ nuôi tôm năm 202031-03-2020

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án Nuôi trồng thuỷ sản năm 2020, hướng dẫn và khuyến cáo các hộ dân công tác chuẩn bị tốt ao hồ và phòng trừ dịch bệnh đầu vụ nuôi tôm, Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh đã phối hợp với Trung tâm Quan trắc môi trường và bệnh thuỷ sản miền Bắc, Phòng Nông nghiệp/phòng Kinh tế các huyện, thị xã ven biển và thành phố Hà Tĩnh tiến hành quan trắc môi trường, thu mẫu tôm tự nhiên để kiểm tra mầm bệnh virus ở một số vùng nuôi tôm tập trung trong toàn tỉnh. Từ đó đưa ra hướng dẫn và khuyến cáo các hộ dân công tác chuẩn bị ao hồ nuôi và phòng trừ dịch bệnh.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản: Hỗn hợp khoáng (premix khoáng), hỗn hợp vitamin (premix vitamin) và hỗn hợp khoáng - vitamin20-03-2020

Ngày 02 tháng 3 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký Thông tư số 03/2020/TT-BNNPTNT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản. Theo đó, ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản: Hỗn hợp khoáng (premix khoáng), hỗn hợp vitamin (premix vitamin); Ký hiệu: QCVN 02-32-2:2020/BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản30-09-2019

Ngày 09 tháng 8 năm 2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký Thông tư số 08/2019/TT-BNNPTNT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản. Theo đó, ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hóa chất, chế phẩm sinh học xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản (QCVN 02-32-1: 2019/BNNPTNT).

Kết quả quan trắc môi trường tại các huyện trọng điểm nuôi tôm tỉnh Sóc Trăng trong tháng 5/201909-05-2019

Theo kết quả quan trắc môi trường tại tại 04 huyện: Mỹ Xuyên, Trần Đề, Cù Lao Dung và Vĩnh Châu của tỉnh Sóc Trăng, cho thấy hiện tại ở một số nơi trên địa bàn tỉnh đã có mưa, thời tiết dịu lại và chênh lệch nhiệt độ ngày đêm thấp lại nên người nuôi có thể chuẩn bị để thả tôm.

Một số lưu ý về môi trường vùng nước cấp cho vùng nuôi cá Rô phi, Điêu hồng tập trung tại các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Hậu Giang và Cần Thơ trong tháng 3/201910-04-2019

Thực hiện kế hoạch quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường phục vụ nuôi trồng thủy sản năm 2019, ngày 21/3/2019, Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản đã tiến hành quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường nước cấp cho vùng nuôi cá Rô phi, Điêu hồng tập trung tại các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Hậu Giang và Cần Thơ.

Phú Yên: Thực hiện tốt công tác quan trắc, cảnh báo môi trường 2015-201808-03-2019

Trong các năm 2015-2018, Phú Yên đã thực hiện tốt công tác quan trắc, cảnh báo môi trường trong hoạt động nuôi trồng thủy sản tại các vùng nuôi tôm trọng điểm của tỉnh và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Cá chết hàng loạt tại New South Wales, Úc11-01-2019

Bộ Công nghiệp Cơ bản (DPI) và Cơ quan Nguồn nước của New South Wales (NSW) đang điều tra một vụ cá chết đáng lo ngại tại Menindee, tây NSW.

Tảo nở hoa có thể làm tăng nồng độ asen trong nước11-01-2019

Theo một nghiên cứu gần đây của Trung Quốc, các loài tảo gây hại có thể đẩy nhanh quá trình giải phóng asen, một chất độc hại gây ô nhiễm nước ngọt.

Vi hạt nhựa được phát hiện ở loài sinh vật đơn bào dọc theo bờ biển của Israel08-01-2019

Một nghiên cứu mới của Đại học Tel Aviv cho thấy rằng các sinh vật đơn bào sống dưới nước dọc theo bờ biển Israel ăn các mảnh nhựa siêu nhỏ. Đây là những động vật không xương sống ở biển có hình dạng giống như cái túi. Nghiên cứu cũng xác nhận sự hiện diện của các chất phụ gia nhựa, tức là “chất hóa dẻo” ở nhóm sinh vật này. Chất hóa dẻo là các chất được thêm vào nhựa để tăng tính mềm dẻo, trong suốt và độ bền của nhựa.

Tình hình diễn biến môi trường vùng nuôi nhuyễn thể khu vực phía Bắc25-12-2018

Trong những năm vừa qua, nghề nuôi ngao ở một số tỉnh ven biển miền Bắc và Bắc Trung bộ có những bước phát triển mạnh mẽ, đã mang lại nguồn thu lớn cho nhiều nông hộ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở nhiều địa phương. Tuy nhiên, nhiều hộ nuôi ngao hiện nay đang gặp phải những khó khăn do thường xuyên xảy ra hiện tượng ngao nuôi bị chết hàng loạt, thiếu vốn đầu tư và thị trường tiêu thụ không ổn định. Do vậy, nghiên cứu này đánh giá hiện trạng nghề nuôi ngao ở một số tỉnh ven biển miền Bắc và Bắc Trung bộ làm cơ sở cho việc xây dựng những giải pháp quản lý và kỹ thuật nhằm phát triển ổn định nghề nuôi ngao ở đây.

Thời vụ thả nuôi tôm năm 2019: chủ động kiểm soát hoàn toàn các yếu tố môi trường25-12-2018

Để chủ động mùa vụ nuôi tôm, thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất năm 2019, Tổng cục Thủy sản đã ban hành Văn bản số 4717/TCTS-NTTS hướng dẫn Khung mùa vụ thả giống nuôi tôm nước lợ năm 2019.

5