Kết quả quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường nước vùng nuôi tôm nước lợ, cá tra, nhuyễn thể trong tháng 3 năm 2023 tại 29 tỉnh đại diện cho 63 tỉnh, thành phố trên cả nước11-04-2023

Thực hiện Kế hoạch quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường trong nuôi trồng thuỷ sản (NTTS) giai đoạn 2021-2025 phục vụ NTTS. Tổng cục Thuỷ sản phối hợp với các Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thuỷ sản I, II, III, Viện Nghiên cứu Hải sản và chỉ đạo Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm và Kiểm định Nuôi trồng Thuỷ sản tiến hành quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường vùng NTTS với 172 điểm quan trắc trên tôm nước lợ, cá tra, nhuyễn thể tại 29 tỉnh đại diện cho 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Bến Tre: Triển khai Đề án bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản giai đoạn 2022-203005-09-2022

Nhằm triển khai thực hiện các nội dung theo Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 29/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản giai đoạn 2021-2030, vừa qua Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã có văn bản gửi các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về việc triển khai thực hiện Đề án bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản.

Bạc Liêu: Tăng cường công tác bảo vệ môi trường nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh01-08-2022

Nhằm xây dựng Bạc Liêu trở thành trung tâm ngành công nghiệp tôm của cả nước theo hướng phát triển bền vững, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã có văn bản gửi các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, các Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường hoạt động nuôi trồng thủy sản (nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh) trên địa bàn tỉnh.

Kết quả quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường trên tôm hùm, nhuyễn thể, cá rô phi, cá nuôi lồng tháng 5 năm 2022 tại 29 tỉnh đại diện cho 63 tỉnh, thành phố trên cả nước17-06-2022

Vừa qua, Tổng cục Thuỷ sản phối hợp với các Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thuỷ sản I, II, III và chỉ đạo Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm và Kiểm định Nuôi trồng Thuỷ sản tiến hành quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường vùng nuôi trồng thuỷ sản với 172 điểm quan trắc trên tôm hùm, nhuyễn thể, cá rô phi, cá nuôi lồng tại 29 tỉnh đại diện cho 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Từ đó đưa ra những khuyến cáo và có những giải pháp quản lý để tránh thiệt hại do thời tiết gây ra cho các đối tượng thủy sản.

Diễn biến chất lượng môi trường nước vùng nuôi tôm nước lợ, cá tra trong tháng 5 năm 2022 tại 29 tỉnh đại diện cho 63 tỉnh, thành phố trên cả nước16-06-2022

Thực hiện Kế hoạch quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường trong nuôi trồng thuỷ sản giai đoạn 2021-2025 phục vụ nuôi trồng thủy sản. Tổng cục Thuỷ sản phối hợp với các Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thuỷ sản I, II, III và chỉ đạo Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm và Kiểm định Nuôi trồng Thuỷ sản tiến hành quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường vùng nuôi trồng thuỷ sản với 172 điểm quan trắc trên tôm nước lợ, cá tra tại 29 tỉnh đại diện cho 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Kết quả quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường trên nhuyễn thể, tôm hùm, nuôi biển tháng 3 năm 2022 tại 29 tỉnh đại diện cho 63 tỉnh, thành phố trên cả nước06-05-2022

Thực hiện Kế hoạch quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường trong nuôi trồng thuỷ sản giai đoạn 2021-2025 phục vụ nuôi trồng thủy sản. Tổng cục Thuỷ sản phối hợp với các Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thuỷ sản I, II, III và chỉ đạo Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm và Kiểm định Nuôi trồng Thuỷ sản tiến hành quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường vùng nuôi trồng thuỷ sản với 172 điểm quan trắc trên nhuyễn thể, tôm hùm, nuôi biển tại 29 tỉnh đại diện cho 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Diễn biến chất lượng môi trường nước vùng nuôi tôm nước lợ, cá tra trong tháng 3 năm 2022 tại 29 tỉnh đại diện cho 63 tỉnh, thành phố trên cả nước28-04-2022

 Thực hiện Kế hoạch quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường trong nuôi trồng thuỷ sản giai đoạn 2021-2025 phục vụ nuôi trồng thủy sản. Tổng cục Thuỷ sản phối hợp với các Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thuỷ sản I, II, III và chỉ đạo Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm và Kiểm định Nuôi trồng Thuỷ sản tiến hành quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường vùng nuôi trồng thuỷ sản với 172 điểm quan trắc trên tôm nước lợ, cá tra tại 29 tỉnh đại diện cho 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Từ đó đưa ra những khuyến cáo và có những giải pháp quản lý để tránh thiệt hại do thời tiết gây ra cho các đối tượng thủy sản.

Cần theo dõi chặt chẽ biến động của thời tiết và môi trường nước tại vùng nuôi tôm hùm29-03-2022

Mới đây, Tổng cục Thủy sản đã có công văn gửi Sở Nông nghiệp và PNTN các địa phương có vùng nuôi tôm hùm cần theo dõi chặt chẽ biến động của thời tiết và môi trường nước. Đặc biệt, trong thời điểm giao mùa, hiện tượng nắng nóng gay gắt xảy ra.

Quy định về sên, vét đất, bùn để cải tạo ao, đầm nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau28-07-2021

Vưa qua, UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về sên, vét đất, bùn để cải tạo ao, đầm nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Theo đó, quy định về sên, vét đất, bùn để cải tạo ao, đầm nuôi trồng thủy sản và trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong hoạt động sên, vét đất, bùn để cải tạo ao, đầm nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường27-07-2021

Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 10/2021/TT-BTNM, quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường. Theo đó, Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động quan trắc môi trường.

Diễn biến chất lượng môi trường nước vùng nuôi cá tra, nhuyễn thể, tôm hùm và vùng nuôi cá rô phi, cá lồng bè nước ngọt trong 6 tháng đầu năm 202116-07-2021

Thực hiện Kế hoạch quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường trong nuôi trồng thuỷ sản giai đoạn 2021-2025 phục vụ nuôi trồng thủy sản. Tổng cục Thuỷ sản phối hợp với Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thuỷ sản I, II, III và chỉ đạo Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm và Kiểm định Nuôi trồng Thuỷ sản tiến hành quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường vùng nuôi trồng thuỷ sản với 172 điểm quan trắc trên cá tra, nhuyễn thể, tôm hùm và vùng nuôi cá rô phi, cá lồng bè nước ngọt tại 29 tỉnh đại diện cho 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, cho thấy kết quả trong 6 tháng đầu năm 2021 như sau:

Diễn biến chất lượng môi trường nước vùng nuôi tôm nước lợ khu vực phía Bắc, Nam Trung Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long trong 6 tháng đầu năm 202114-07-2021

Trong năm 2021, Tổng cục Thuỷ sản phối hợp với Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thuỷ sản I, II, III và chỉ đạo Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm và Kiểm định Nuôi trồng Thuỷ sản tiến hành quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường vùng nuôi trồng thuỷ sản với 172 điểm quan trắc trên tôm nước lợ khu vực phía Bắc, Nam Trung Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long tại 29 tỉnh đại diện cho 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, cho thấy kết quả trong 6 tháng đầu năm 2021 như sau:

Kết quả quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường trong nuôi trồng thủy sản tháng 5 năm 2021 tại 27 tỉnh đại diện cho 63 tỉnh, thành phố trên cả nước15-06-2021

Thực hiện Kế hoạch quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường trong nuôi trồng thuỷ sản giai đoạn 2021-2025 phục vụ nuôi trồng thủy sản. Tổng cục Thuỷ sản phối hợp với Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thuỷ sản I, II, III và chỉ đạo Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm và Kiểm định Nuôi trồng Thuỷ sản tiến hành quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường vùng nuôi trồng thuỷ sản với 163 điểm quan trắc trên tôm nước lợ, cá tra, nhuyễn thể, tôm hùm, cá rô phi và nuôi lồng bè nước ngọt tại 27 tỉnh đại diện cho 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Từ đó đưa ra những khuyến cáo và có những giải pháp quản lý để tránh thiệt hại do thời tiết gây ra cho các đối tượng thủy sản.

Thành phố Hồ Chí Minh: Phê duyệt kinh phí gần 7,5 tỷ đồng phục vụ quan trắc môi trường nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021-202522-02-2021

Để kịp thời phòng ngừa khi môi trường thủy sản mất an toàn, giảm thiểu thiệt hại do môi trường gây ra, hướng đến phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững, hiệu quả. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch quan trắc, cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021-2025. Theo Kế hoạch, thành phố Hồ Chí Minh dành kinh phí gần 7,5 tỷ đồng phục vụ quan trắc môi trường nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021-2025.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trong lĩnh vực Thủy sản20-01-2021

Căn cứ Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 25/12/2020 của UBND Tỉnh về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vụng Tàu. Nhằm mục đích tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm, hành động của các tổ chức, cá nhân khai thác và nuôi trồng thuy sản, cộng đồng dân cư trong việc quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa; phát huy và tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong việc thu gom, phân loại các chất thải nhựa sử dụng một lần và bao bì, túi ni lông khó phân hủy; vận chuyển đến nơi quản lý, tái chế theo quy định; Nâng cao ý thức, chấp hành pháp luật và trách nhiệm của cá nhân, hộ gia đình, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động khai thác, thu mua, chế biến thuỷ hải sản; dịch vụ hậu cần phục vụ nghề cá, nuôi trồng thuỷ sản đối với công tác bảo vệ môi trường.

Nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi ứng xử với các sản phẩm nhựa, chất thải nhựa05-11-2020

Ngày 28 tháng 10 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 2395/QĐ-BTNMT ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa và Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030.

Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy05-11-2020

Theo Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ, Việt Nam đang phấn đấu để hướng đến mục tiêu: Nói không với rác thải nhựa.

Hà Tĩnh: Triển khai công tác quan trắc môi trường đầu vụ nuôi tôm năm 202031-03-2020

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án Nuôi trồng thuỷ sản năm 2020, hướng dẫn và khuyến cáo các hộ dân công tác chuẩn bị tốt ao hồ và phòng trừ dịch bệnh đầu vụ nuôi tôm, Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh đã phối hợp với Trung tâm Quan trắc môi trường và bệnh thuỷ sản miền Bắc, Phòng Nông nghiệp/phòng Kinh tế các huyện, thị xã ven biển và thành phố Hà Tĩnh tiến hành quan trắc môi trường, thu mẫu tôm tự nhiên để kiểm tra mầm bệnh virus ở một số vùng nuôi tôm tập trung trong toàn tỉnh. Từ đó đưa ra hướng dẫn và khuyến cáo các hộ dân công tác chuẩn bị ao hồ nuôi và phòng trừ dịch bệnh.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản: Hỗn hợp khoáng (premix khoáng), hỗn hợp vitamin (premix vitamin) và hỗn hợp khoáng - vitamin20-03-2020

Ngày 02 tháng 3 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký Thông tư số 03/2020/TT-BNNPTNT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản. Theo đó, ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản: Hỗn hợp khoáng (premix khoáng), hỗn hợp vitamin (premix vitamin); Ký hiệu: QCVN 02-32-2:2020/BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản30-09-2019

Ngày 09 tháng 8 năm 2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký Thông tư số 08/2019/TT-BNNPTNT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản. Theo đó, ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hóa chất, chế phẩm sinh học xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản (QCVN 02-32-1: 2019/BNNPTNT).

5