Chế biến, tiêu thụ thủy sản nội địa - Thực trạng và giải pháp16-05-2018

Trong những năm gần đây, chế biến, tiêu thụ thủy sản nội địa có tốc độ tăng trưởng tương đối nhanh về sản lượng cũng như giá trị. Các sản phẩm thủy sản chế biến hết sức phong phú và có thể chia thành các nhóm: thủy sản đông lạnh, thủy sản khô, đồ hộp và nước mắm. Các cơ sở chế biến nội địa (CBNĐ) được phân bố chủ yếu ở các tỉnh, thành phố ven biển và ở các thành phố lớn. Trong số các cơ sở chế biến xuất khẩu (CBXK) cũng có nhiều cơ sở tham gia cả CBNĐ.

Giới thiệu về tiêu chuẩn quốc tế về nguồn cung có trách nhiệm đối với việc sản xuất dầu cá, bột cá do Tổ chức Dầu cá, bột cá thế giới (IFFO RS) ban hành12-05-2017

Tổ chức Dầu cá, bột cá thế giới (IFFO) đã đưa ra những tiêu chuẩn phải đạt đối với các doanh nghiệp mong muốn có được chứng nhận về Nguồn cung có trách nhiệm đối với sản phẩm bột cá, dầu cá (IFFO RS). Theo tổ chức này, một nguồn cung có trách nhiệm phải đảm bảo 3 tiêu chí cơ bản sau:

Cần quyết liệt ngăn chặn hành vi bơm tạp chất vào tôm25-04-2017

Thời gian vừa qua, hình ảnh con tôm Việt Nam đã bị ảnh hưởng không nhỏ do sự gian dối của một số thương lái thu mua tôm của Việt Nam và nước ngoài. Chính phủ đã chỉ đạo các bộ ngành liên quan quyết liệt xử lý và ngăn chặn, không để tái diễn các hành vi gian lận thương mại, trong đó có hành vi bơm tạp chất vào tôm để bảo vệ uy tín và hình ảnh con tôm Việt Nam.

Bến Tre: phát triển ngành công nghiệp chế biến thủy sản đến năm 202010-01-2017

Vừa qua, nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ của Đề án Phát triển công nghiệp chế biến nông sản, thủy sản, thực phẩm tỉnh Bến Tre hướng đến năm 2020, UBND tỉnh Bến Tre đã ban hành Kế hoạch phát triển ngành công nghiệp chế biến nông sản, thủy sản, thực phẩm tỉnh Bến Tre hướng đến năm 2020. Nhiệm vụ trọng tâm của bản Kế hoạch nhằm tái cơ cấu các ngành công nghiệp theo hướng đầu tư và tăng dần tỷ trọng giá trị gia tăng chuỗi sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh, kêu gọi thu hút đầu tư và phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn, trong đó có công nghiệp chế biến thủy sản theo hướng chất lượng và bền vững.

Các giải pháp phát triển nuôi, chế biến cá tra trên địa bàn tỉnh Trà Vinh06-01-2017

Để phát triển nuôi, chế biến cá tra bền vững trong điều kiện thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng, đáp ứng được các tiêu chuẩn quy định về điều kiện nuôi, chất lượng, an toàn sinh học, bảo vệ môi trường đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu,tỉnh Trà Vinh đã thông qua một số giải pháp tại Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND về Quy hoạch chi tiết nuôi, chế biến cá tra tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.

Quy định mạ băng, hàm ẩm trong sản phẩm cá tra sẽ đưa vào Quy chuẩn quốc gia23-12-2016

Nghị định 36/2014/NĐ-CP (NĐ36) ra đời nhằm mục tiêu đưa ngành hàng sản xuất cá tra phát triển theo hướng bền vững từ tất cả các khâu nuôi, chế biến đến xuất khẩu. Đây là nghị định đầu tiên về một đối tượng nuôi chủ lực, có lợi thế xuất khẩu của Việt Nam. Cụ thể, theo quy định tại điểm b và c, Khoản 6, Điều 6 của Nghị định năm 2014, thì điều kiện về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm đối với sản phẩm cá tra chế biến là: “Tỷ lệ mạ băng (tỷ lệ nước mạ băng trên trọng lượng tổng) đối với sản phẩm cá tra phi lê xuất khẩu phải phù hợp với quy định của nước nhập khẩu. Các trường hợp khác, tỷ lệ mạ băng không được vượt quá 10% và hàm ẩm tối đa không được vượt quá 83% so với khối lượng tịnh (khối lượng cá tra phi lê sau khi loại bỏ lớp mạ băng) của sản phẩm.

An toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất nước mắm22-11-2015

Quy chuẩn 02-16:2012/BNNPTNT về Cơ sở sản xuất nước mắm - Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm quy định cụ thể yêu cầu về thiết bị và vệ sinh thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất nước mắm quy mô doanh nghiệp và cơ sở nhỏ lẻ sản xuất nước mắm là các cơ sở có đăng ký kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh.

Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở chế biến thủy sản ăn liền20-11-2015

Theo quy định tại Quy chuẩn 02-03:2009/BNNPTNT về cơ sở chế biến thủy sản ăn liền - Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, khu vực xử lý thuỷ sản ăn liền phải được bố trí cách biệt với khu sơ chế nguyên liệu và chỉ được dùng riêng cho mục đích này.

Áp dụng Chương trình đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm theo HACCP16-11-2015

Quy chuẩn 02-02:2009/BNNPTNT đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thủy sản về Chương trình đảm bảo chất lượng và ATTP theo nguyên tắc HACCP VII đã nêu các quy định quan trọng cần lưu ý.

An toàn thực phẩm trong sản xuất đồ hộp thủy sản12-11-2015

Theo Quy chuẩn 02-04:2009/BNNPTNT về cơ sở sản xuất đồ hộp thủy sản, điều kiện bảm đảm VSATTP, cần lưu ý các quy định quan trọng trong quá trình xử lý nhiệt, làm nguội sản phẩm cũng như xử lý thanh trùng. Dưới đây là một số quy định cụ thể.

An toàn thực phẩm đối với cơ sở bảo quản sản phẩm làm thực phẩm nông lâm thủy sản31-10-2015

Để bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất nước đá phục vụ sản xuất, bảo quản nông lâm thủy sản, đói hỏi địa điểm để xây dựng cơ sở sản xuất nước đá phải đáp ứng được những yêu cầu xây dựng ở xa nơi có nguồn gây ô nhiễm, có đủ nguồn nước sạch hoặc nước biển sạch, có nguồn điện đảm bảo cho sản xuất và không bị đọng hoặc ngập nước.

Quy định về an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất sản phẩm thủy sản dạng mắm26-10-2015

Quy chuẩn 02-18:2012/BNNPTNT - Cơ sở sản xuất sản phẩm thủy sản dạng mắm - Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) đã nêu một số quy định quan trọng cần lưu ý khi thực hiện. Dưới đây xin giới thiệu một số nội dung cụ thể.

Thực hành an toàn thực phẩm trong sơ chế, chế biến sản phẩm24-10-2015

Thực hành tốt an toàn thực phẩm đối với nước chế biến yêu cầu phải lựa chọn, xây dựng hệ thống xử lý nước phù hợp để có nguồn cung cấp đáp ứng yêu cầu chất lượng nước theo Quy chuẩn Việt Nam (QCVN 01:2009/BYT) và các tiêu chuẩn tham chiếu theo một số thị trường.

Nhận diện các mối nguy trong an toàn thực phẩm17-10-2015

Nuôi tôm nước lợ đang chiếm vị trí quan trọng trong cơ cấu ngành thủy sản, đóng góp vào giá trị xuất khẩu của tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản. Hiện cả nước có 30 tỉnh/thành phố đang triển khai nuôi tôm nước lợ. Diện tích thả nuôi tính đến tháng 7 năm 2015 là 622.394 ha, trong đó tôm sú là 570.688 ha và tôm thẻ chân trắng là 51.706 ha.

Cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thủy sản phải đảm bảo điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm17-10-2015

Quy chuẩn 02-01:2009/BNNPTNT - Cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thủy sản – Điều kiện chung bảo đảm ATTP quy định các điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, trong đó có một số quy định quan trọng cần lưu ý.

Một số hành vi bị cấm trong sản xuất thực phẩm25-09-2015

Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm là những quy chuẩn kỹ thuật và những quy định khác đối với thực phẩm, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành nhằm mục đích bảo đảm thực phẩm an toàn đối với sức khoẻ, tính mạng con người.

Thực hành sản xuất tốt và vệ sinh tốt để đảm bảo an toàn thực phẩm12-09-2015

Hệ thống phân tích các mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn (HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Points) đã bắt đầu áp dụng từ những năm 1960 của thế kỷ trước, nhằm cung cấp 100% thực phẩm an toàn cho chương trình vũ trụ NASA (cơ quan quản lý quốc gia về hàng không và vũ trụ của Mỹ). Cho đến nay, HACCP đã trở thành một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm hiệu quả, là công cụ hữu hiệu, giúp cho các nhà sản xuất kiểm soát độ an toàn thực phẩm, phòng tránh ô nhiễm thực phẩm và nguy hại cho sức khoẻ con người.

Phương pháp đảm bảo sản xuất, chế biến, bao gói thực phẩm an toàn thực phẩm05-09-2015

Để đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến và bao gói sản phẩm, việc kiểm tra, kiểm soát phải được thực hiện đối với nguyên liệu, vật tư đầu vào và công tác tổ chức sản xuất, chế biến sản phẩm an toàn.

Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm04-09-2015

Luật An toàn thực phẩm đã quy định chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Theo đó, Cơ sở được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm khi có đủ các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm phù hợp với từng loại hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định tại Chương IV của Luật này vàcó đăng ký ngành, nghề kinh doanh thực phẩm trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Bạc Liêu: Tình hình sản xuất, chế biến trong lĩnh vực nông nghiệp tháng 8 năm 2015 và triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 201501-09-2015

Trong thời gian qua, Tỉnh Bạc Liêu đã đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu trong lĩnh vực nông nghiệp. Trong đó, lĩnh vực thủy sản đã được tỉnh tập trung thực hiện tái cơ cấu, nhằm phát huy tối đa lợi thế và tiềm năng vốn có đối với một tỉnh có thế mạnh về nuôi trồng và khai thác thủy sản. Kết quả nuôi trồng, sản xuất chế biến thủy sản trong tháng 8 vừa qua toàn tỉnh đạt kết quả cao góp phần vào thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế – Xã hội

2