Cục trưởng tiếp công dân vào ngày 20 hàng tháng (Trường hợp vào ngày nghỉ thì tiếp vào ngày làm việc tiếp theo) (31-10-2023)

Cục trưởng tiếp công dân vào ngày 20 hàng tháng (Trường hợp vào ngày nghỉ thì tiếp vào ngày làm việc tiếp theo)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác