Công văn số: 59/TCTS-NTTS V/v chuẩn bị con giống, vật tư đầu vào, điều kiện kỹ thuật để đảm bảo sản xuất nuôi trồng thủy sản năm 2023 (11-01-2023)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác