KẾT QUẢ NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ (30-01-2024)

 

1. Tên nhiệm vụ:

Dự án SXTN: Hoàn thiện công nghệ sản xuất giống nhân tạo Bào Ngư Vành Tai (Haliotis Asinina).

2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Nghiên cứu Hải sản

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ và những người tham gia chính

+ Chủ nhiệm nhiệm vụ : ThS. Lại Duy Phương

+  Những người tham gia chính:

(i) Viện Nghiên cứu Hải sản: ThS. Nguyễn Xuân Sinh; ThS. Đặng Minh Dũng; ThS. Phạm Công Thành; Ths. Đỗ Mạnh Dũng; TS. Đỗ Anh Duy; ThS. Nguyễn Văn Hiếu

(ii) Trung tâm nhiệt đới Việt Nga: Đinh Thị Hải Yến

(iii) Viện Nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản III: ThS.Nguyễn Văn Giang

4. Mục tiêu nhiệm vụ:

Hoàn thiện được quy trình, công nghệ sản xuất nhân tạo giống bào ngư vành tai (Haliotis Asinina Linnaeus, 1758), góp phần phục vụ sản xuất nuôi biển và bảo vệ nguồn lợi hải sản.

5. Kết quả thực hiện nhiệm vụ

- Quy trình sản xuất giống bào ngư vành tai được công nhận tiến bộ kĩ thuật (Quyết định số 137/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT ngày 14/4/2023), đạt các chỉ tiêu sau: Tỷ lệ thành thục đàn bố mẹ ổn định ở mức ≥ 75%; Tỷ lệ tham gia sinh sản ≥ 75%;  Tỷ lệ trứng được thụ tinh ≥ 85%; Tỷ lệ trứng nở > 85% ; Tỷ lệ sống từ giai đoạn ấu trùng trôi nổi lên con giống cỡ ≥ 3mm/con đạt ≥ 7%; Từ giai đoạn con giống kích thước ≥3mm lên con giống kích thước 5 - 10mm đạt tỷ lệ sống ≥75%.

- Tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật (về kích thước, cơ thể, khối lượng, ngoại hình, màu sắc, trạng thái hoạt động) đối với con giống của loài bào ngư vành tai giống –bao gồm bào ngư giống cấp I và bào ngư giống cấp II để áp dụng cho các cơ sở có điều kiện sản xuất giống nhân tạo.

- Tổ chức 02 khoá tập huấn về lý thuyết và thực hành kỹ thuật sản xuất giống bào ngư vành tai cho 03 cơ sở triển khai dự án và các cơ sở sản xuất giống tại Cô Tô, Quảng Ninh từ ngày 05/11-016/11/2022 và Ninh Hải, Ninh Thuận từ ngày 25/11-09/12/2022: tổng số học viên tham gia: 34 học viên

- Xây dựng mô hình sản xuất giống bào ngư vành tai tại 03 cơ sở: Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ thuỷ sản AS Hoàng Ngọc 2 tại Ninh Thuận, (ii) Công ty TNHH thương mại dịch vụ và đầu tư thuỷ sản Khánh Hà tại Khánh hoà và (iii) Công ty TNHH Thuỷ sản Hùng Hải tại Hải Phòng: Các chỉ tiêu ổn định với tỷ lệ bố mẹ thành thục sinh dục đạt 82,7%, tỷ lệ tham gia sinh sản đạt 82,2%, tỷ lệ trứng được thụ tinh 86,3%; tỷ lệ nở thành ấu trùng Trochophore đạt 77,2%, đến giai đoạn Spat đạt 78,3%, giai đoạn sống bám lên con giống đạt 7,27%. Tổng lượng giống đã sản xuất trong thời gian triển khai 3 mô hình đạt khoảng 1,609 triệu con giống kích thước >3mm. Trong đos mô hình tại Ninh Thuận đạt 0,533 triệu con; Mô hình tại Khánh Hoà đạt 0,57 triệu con; mô hình tại Hải Phòng đạt 0,506 triệu con.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng: 2020- 2022

7. Kinh phí thực hiện:  12.250 triệu đồng, trong đó kinh phí từ NSNN: 3.650 triệu đồng.

Đặng Ngọc Đức (Phòng KHCN&HTQT)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác