Phạt đến 1 tỷ đồng đối với hành vi vi phạm quy định về Thiết bị giám sát hành trình (21-06-2019)

Ngày 16/5/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 42/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản; Trong đó có quy định chi tiết các hành vi vi phạm và mức xử phạt nghiêm về các hành vi vi phạm về thiết bị thông tin liên lạc, thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá.
Phạt đến 1 tỷ đồng đối với hành vi vi phạm quy định về Thiết bị giám sát hành trình
Ảnh minh họa

Cụ thể là: Phạt tiền từ 3-5 triệu đồng đối với hành vi tháo thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá mà không có sự giám sát của đơn vị cung cấp, lắp đặt thiết bị. Phạt tiền từ 20-30 triệu đồng đối với các hành vi không có trang bị thiết bị thông tin liên lạc theo quy định; không duy trì hoạt động hoặc vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình trong quá trình hoạt động trên biển đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét (trừ trường hợp bất khả kháng); không thực hiện quy định trong trường hợp thiết bị giám sát hành trình bị hỏng (trừ trường hợp bất khả kháng); không báo cáo hoặc báo cáo không đúng về việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá cho cơ quan quản lý để thực hiện kiểm tra theo quy định; không thực hiện kẹp chì khi lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá theo quy định hoặc không thông báo mẫu kẹp chì cho cơ quan quản lý; không thực hiện bảo mật dữ liệu giám sát hành trình tàu cá đúng quy định.

Phạt nặng từ 30-50 triệu đồng đối với các trường hợp tái phạm hành vi: tháo thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá mà không có sự giám sát của đơn vị cung cấp, lắp đặt thiết bị; không duy trì hoạt động hoặc vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình trong quá trình hoạt động trên biển đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét (trừ trường hợp bất khả kháng); không thực hiện quy định trong trường hợp thiết bị giám sát hành trình bị hỏng (trừ trường hợp bất khả kháng); không báo cáo hoặc báo cáo không đúng về việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá cho cơ quan quản lý để thực hiện kiểm tra theo quy định.

Đặc biệt, phạt tiền từ 300 triệu đồng đến 1 tỷ đồng đối với chủ tàu cá có một trong các hành vi vi phạm sau: Không trang bị thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét theo quy định; Không duy trì hoạt động hoặc vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình trong quá trình hoạt động trên biển đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên (trừ trường hợp bất khả kháng); Cung cấp thiết bị giám sát hành trình cho ngư dân không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo quy định; Không trang bị thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét theo quy định trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần; Không duy trì hoạt động hoặc vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình trong quá trình hoạt động trên biển đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần (trừ trường hợp bất khả kháng); Không trang bị thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên theo quy định.

Đối với hành vi không duy trì hoạt động hoặc vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình trong quá trình hoạt động trên biển (đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét, trừ trường hợp bất khả kháng) và các trường hợp tái phạm hành vi vi phạm, sẽ áp dụng thêm hình thức xử phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng văn bằng, chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá từ 3-6 tháng.

Nghị định 42/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 7 năm 2019.

Chi tiết tham khảo: https://tongcucthuysan.gov.vn/

Ngọc Thúy – FICen

Ý kiến bạn đọc

Tin khác