Danh sách tàu cá có nguy cơ cao vi phạm quy định khai thác thủy sản bất hợp pháp (IUU) tính đến ngày 16/11/2023 (16-11-2023)

 
DANH SÁCH TÀU CÁ KHAI THÁC BẮT HỢP PHÁP DO VI PHẠM VÙNG BIỂN NƯỚC NGOÀI 
Cập nhật tính đến ngày 15  tháng 11 năm 2023
STT  Số đăng ký  Số Giấy phép  Họ tên chủ tàu/đia chỉ  Vùng biển vi phạm  Ngày đề nghị đưa vào  Số quyết định Ngày/tháng/năm  Hình thức xử phạt vi phạm hành chính Lần vi phạm  Tổng số tàu vi phạm  ngày bắt gi
Phạt tiền         ( Triệu đồng) Phạt bổ sung Biện pháp khắc phục hậu quả
  1. Bình Định  (BĐ…TS)   15  
1 93347   Nguyễn Xuân Quang 1983, Cát Tiến, Phù Cát, Bình Địn Malayisa  18/10/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1    
2 30129   Thuyền trưởng Phan Hứu Lộc, 1966, xã Cát Minh, PHù Cát, Bình ĐỊnh Malayisa  18/10/2022  theo đề nghị Kiểm Ngư        1    
3 30111   Thuyền trưởng Huỳnh Hữu Công, 1975, Cát Minh, Phù Cát. BĐ  Malayisa  18/10/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1    
4 95548   Phan Thanh Phương 1988, Hoài Hương, Hoài Nhơn, Bình Định Malayisa  18/10/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1    
5 31188   Thuyền trưởng Đỗ Quang Nhân, 1996, Cát Tiến, Phù Cát, Bình Định  Malayisa  18/10/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1    
6 31207   Thuyền trưởng Trần Cường, 1973, Cát Minh, Phù Cát, Bình Định Malayisa  18/10/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1    
7 93430   Thuyền trưởng Ngô Hồng Đạt, 1970 Malayisa  18/10/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1    
8 96576   Trần Văn Nhân, 1978, Hoài Hải, Hoài Nhơn, Bình Định Malayisa  18/10/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1    
9 97605   Nguyễn Thái Hòa, Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn Malayisa  18/10/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1    
10 30865     Malayisa  25/11/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1    
11 31223     Malayisa  25/11/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1    
12 30780   Lê Thị Thanh Thuý -1986 - Cát Tiến - Phù Cát - Bình Định (chủ tàu) Malayisa  13/10/2023  theo đề nghị Kiểm Ngư        1   01/12/2023
13 31212   Lê Xuân Chương  - 1970 - Cát Tiến -Phù Cát - Bình Định (chủ tàu) Malayisa  13/10/2023 theo đề nghị Kiểm Ngư        1   01/12/2023
14 31218   Lê Thành Hương - 1970 - Cát Tiến -Phù Cát - Bình Định (chủ tàu) Malayisa  13/10/2023 theo đề nghị Kiểm Ngư        1   01/12/2023
15 97878   Trần Mưa, Hoài Hương,  Indonesia  13/10/2023 theo đề nghị Kiểm Ngư        1   08/11/2023
  2. Khánh Hòa (KH…TS)   5  
1 94356   Chủ tàu/thuyền trưởng Trần Văn Tài, Hòn Rớ, Phước Đồng, Nha Trang Malayisa  18/10/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1    
2 93393   Thuyền trưởng Phan Thanh Minh, 1996, Ninh thủy, Ninh Hòa, Khánh Hòa Malayisa  18/10/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1    
3 93197   Thuyền trưởng Phan Gia Phong 1997, Ninh thủy, Ninh Hòa, Khánh Hòa  Malayisa  18/10/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1    
4 96577   Thuyền trưởng Phan Thanh Kim, 1977, Ninh thủy, Ninh Hòa, Khánh Hòa Malayisa  18/10/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1    
5 "00386   Phan Thị Diệu, Phước Thủy, Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa Malayisa  13/10/2023 theo đề nghị Kiểm Ngư        1   01/12/2023
  3. Bình Thuận (BTh..TS)   5  
1 95204   Trần Thanh Mười 1980, Phước Hội, La Gi, Bình Thuận Malayisa  18/10/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1    
2 97352   Trần Thế Chương 1975, Phước Hội, La Gi, Bình Thuận Malayisa  18/10/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1    
3 96233    Trần Thanh Việt, 1982, Tân Phước, La Gi, Bình Thuận Malayisa  18/10/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1    
4 97887   Đặng Bi, Long Hải, Phú Quí, Bình Thuận Philippine 18/10/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1    
5 96328   Nguyễn Quý Phi: Đá Mài, Tân Xuân, Hàm Tân, Bình Thuận  Malayisa  13/10/2023 theo đề nghị Kiểm Ngư        1   14/1/2023
  4. Bến Tre (BT…TS) 1  
20 96534   chưa có thông tin  Thái Lan  13/10/2023 theo đề nghị Kiểm Ngư        1   24/6/2023 
  5. Tiền Giang  (TG…TS)   2  
1 92877   Nguyễn Văn Theo, 1980, Tân Phước, Gò Công Đông, Tiền Giang Malayisa  18/10/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1    
2 92387   chưa có thông tin  Thailand  13/10/2023 theo đề nghị Kiểm Ngư        1    
  6. Bà Rịa - Vũng Tàu  (BV-..TS)    9  
1 92550   Trần Phi Hường 1985, Phước Tỉnh, Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu Indonesia  18/5/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1    
2 92555   LCao Vũ Ty, 1982, Phổ Thanh, Đức Phổ, Quảng Ngãi Indonesia  18/5/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1    
3 92554   Lê Tấn Long, Phước Tân, Phước Tỉnh, Long Điền  Indonesia  18/5/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1    
4 97878     Malayisa  18/10/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1    
5 5119   Chủ tàu Nguyễn Văn Anh, 1954, Phước Thắng, Phước Tĩnh, Long Điền, BRVT;  Indonesia  18/10/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1    
6 4889   ông Võ Tấn Tài, sinh năm 1981, trú tại: Ấp Phước Hiệp, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  Indonesia  18/10/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1    
7 5329   Mai Văn Lực, sinh năm: 1972, trú tại: xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh BR-VT làm thuyền trưởng. Indonesia  18/10/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1    
8 92693   Ông Hồ Văn Lê, sinh năm: 1969, trú tại: ấp Phước Hiệp, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh BR-VT đứng tên chủ sở hữu Indonesia  18/10/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1    
9 92797   Ông Trần Ngọc Tình, sinh năm: 1977, trú tại: xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh BR-VT làm thuyền trưởng,  Indonesia  18/10/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1    
  7. Bạc Liêu  (BL…TS)   2  
1 92678   chưa có thông tin  Malayisa  18/10/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1    
2 93275   chưa có thông tin  Malayisa  13/10/2023 theo đề nghị Kiểm Ngư        1    
  8. Cà Mau (CM …TS)    7  
1 99772   Nguyễn văn Khải  Malaysia  3/10/22 2314/QĐ-XPVPHC 1395 tịch thu tàu    1    
2 91780   Chủ tàu Nguyễn Thanh Phong, 1979, khóng 4, Sông Đốc, Trần Văn Thời, Cà Mau/ Thuyền trưởng Huỳnh Chí Thiện 1993, Khóm 4, Sông Đốc Thái Lan  18/10/2022 theo đề nghị Sở NN Cà Mau         1    
3 92210   Trần Văn Cảng , TT Sông Đốc, Trần Văn Thời, Cà Mau  Thái Lan  14/10/2022 theo đề nghị Sở NN Cà Mau         1    
4 93839   Thuyền trưởng Nguyễn Văn Thảo, 1993, Gành Hào, Đông Hải, Bạc Liêu Malayisa  18/10/2022 theo đề nghị Sở NN Cà Mau         1    
5 93879   Thuyền trưởng Trần Văn Thuấn, 1986, Tập Ngãi, Tiểu Cần, Trà Vinh Malayisa  18/10/2022 theo đề nghị Sở NN Cà Mau         1    
6 91499   Thuyền trưởng Phan Văn Đá, 1974, Sông Đốc, Trần Văn Thời, Cà Mau Indonesia  18/10/2022 theo đề nghị Sở NN Cà Mau         1    
7 6814   chưa có thông tin  Thailand  18/10/2023 theo đề nghị Sở NN Cà Mau         1    
  9. Kiên Giang (KG…TS)   37  
1 95097   Nguyễn Đức Văn, 1974, xã Vĩnh Hòa Phú, Châu Thành, Kiên Giang Malayisa  18/10/2022 theo đề nghị Sở NN Cà Mau         1    
2 94619   Lê Văn Tiền, 1997, Tây Yên, An BIên, Kiên Giang Malayisa  18/10/2022 theo đề nghị Sở NN Cà Mau         1    
3 90026     Malayisa  18/10/2022 theo đề nghị Sở NN Cà Mau         1    
4 90780     Malayisa  18/10/2022 theo đề nghị Sở NN Cà Mau         1    
5 93702   Hồ Văn Bành 1956, Vĩnh Thành, Vĩnh Hòa Hiệp, Châu Thành, Kiên Giang Malayisa  18/10/2022 theo đề nghị Sở NN Cà Mau         1    
6 95751     Malayisa  18/10/2022 theo đề nghị Sở NN Cà Mau         1    
7 94402     Malayisa  18/10/2022 theo đề nghị Sở NN Cà Mau         1    
8 93783     Malayisa  18/10/2022 theo đề nghị Sở NN Cà Mau         1    
9 95513     Malayisa  18/10/2022 theo đề nghị Sở NN Cà Mau         1    
10 9429     Malayisa  18/10/2022 theo đề nghị Sở NN Cà Mau         1    
11 93163    Lê Văn Khải, 1974, Vĩnh Quang, Rạch Giá, Kiên Giang Malayisa  18/10/2022 theo đề nghị Sở NN Cà Mau         1    
12 90006   Trần Văn Bé, 1976, Vĩnh Quang, Rạch Giá, KIên Giang Malayisa  18/10/2022 theo đề nghị Sở NN Cà Mau         1    
13 92662   Nguyễn Văn Bắc, Vĩnh Thuận, Kiên Giang Malayisa  18/10/2022 theo đề nghị Sở NN Cà Mau         1    
14 94501   Huỳnh Văn Ngân, Vĩnh Hòa Hiệp, Châu Thành, Kiên Giang Malayisa  18/10/2022 theo đề nghị Sở NN Cà Mau         1    
15 51805   Nguyễn Bá Linh 1980, Pháo Đài, Hà Tiên, Kiên Giang Campuchia 18/10/2022 theo đề nghị Sở NN Cà Mau         1    
16 không BKS   Trần Bảo Linh 1990, Hòn Thơm, Phú Quốc, Kiên Giang Campuchia 18/10/2022 theo đề nghị Sở NN Cà Mau         1    
17 95364   Nguyễn Văn Tân Em, 1982, Vĩnh Quang, Rạch Giá, Kiên Giang Campuchia 18/10/2022 theo đề nghị Sở NN Cà Mau         1    
18 không BKS   Trần Văn Trọng 1980, Pháo Đài, Hà Tiên, Kiên Giang Campuchia 18/10/2022 theo đề nghị Sở NN Cà Mau         1    
19 92544   Trương Khánh, 1978, Vĩnh Quang, Rạch Giá, Kiên Giang Campuchia 18/10/2022 theo đề nghị Sở NN Cà Mau         1    
20 93485   Huỳnh Ngọc Hà, khu phố 1, P Pháo Đài, TP Hà Tiên, chủ tàu Campuchia 18/10/2022 theo đề nghị Sở NN Cà Mau         1    
21 93785   Huỳnh Ngọc Hà, khu phố 1, P Pháo Đài, TP Hà Tiên, chủ tàu Campuchia 18/10/2022 theo đề nghị Sở NN Cà Mau         1    
22 93780   Phan Văn Thắng, 1973, Thuận Yên, Hà Tiên, Kiên Giang Campuchia 18/10/2022 theo đề nghị Sở NN Cà Mau         1    
23 93705   Lâm Chí Cường, 1995, Bình Sơn, Hòn Đất, Kiên Giang Campuchia 18/10/2022 theo đề nghị Sở NN Cà Mau         1    
24 61109   Hoàng Văn Phấn, 1976, Gành Dầu, Phú Quốc, Kiên Giang Campuchia 18/10/2022 theo đề nghị Sở NN Cà Mau         1    
25 25340   Thuyền trưởng Lộc Cường ,1976, Hà Tiên Kiên Giang Campuchia 18/10/2022 theo đề nghị Sở NN Cà Mau         1    
26 không BKS   Nguyễn Văn Thanh, 1979, Gành Dầu, Phú Quốc, Kiên Giang Campuchia 18/10/2022 theo đề nghị Sở NN Cà Mau         1    
27 93276   Phan Trung Hậu, 1970, Bình San, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang Campuchia 18/10/2022 theo đề nghị Sở NN Cà Mau         1    
28 90905   Trần Tuấn Anh, 1989, Vĩnh Hòa, Châu Thành, Kiên Giang Thái Lan  18/10/2022 theo đề nghị Sở NN Cà Mau         1    
29 91923   Ông Tứ, Bến Tre Thái Lan  18/10/2022 theo đề nghị Sở NN Cà Mau         1    
30 95285   Lâm Thành Đông trú Kiên Giang làm thuyền trưởng Malaysia  13/10/2023 theo đề nghị Sở NN Cà Mau         1    
31 90769   Phan Văn Dân làm chủ tàu trú Kiên Giang Malaysia  13/10/2023 theo đề nghị Sở NN Cà Mau         1    
32 94615   Phan Văn Dân làm chủ tàu trú Kiên Giang Malaysia  13/10/2023 theo đề nghị Sở NN Cà Mau         1    
33 95284   Thái Thị Thúy Loan  làm chủ tàu trú Kiên Giang Malaysia  13/10/2023 theo đề nghị Sở NN Cà Mau         1    
34 94126   Lâm Lương Phước  làm chủ tàu trú Kiên Giang Malaysia  13/10/2023 theo đề nghị Sở NN Cà Mau         1    
35 95833   Trần Phước Rô  làm chủ tàu trú Kiên Giang Malaysia  13/10/2023 theo đề nghị Sở NN Cà Mau         1    
36 93825 (93824)   Nguyễn Kim Quyên  làm chủ tàu trú Kiên Giang Indonesia  13/10/2023 theo đề nghị Sở NN Cà Mau         1    
37 94945 (92825)   chưa có thông tin  Malaysia  13/10/2023 theo đề nghị Sở NN Cà Mau         1    
  12. Chưa xác định địa phương    10  
1 CM 93000 TS       Đỗ Hữu Nhân, khóm 3, P6, Tp Cà Mau  Thái Lan  25/11/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư             
2 CM 96888 TS       Đỗ Hữu Nhân, khóm 3, P6, Tp Cà Mau  Malaysia  25/11/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư             
3 CM 94777TS         Malaysia  25/11/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư             
4 CM 93111 TS       Đỗ Hữu Nhân, khóm 3, P6, Tp Cà Mau  Malaysia  25/11/2023 theo đề nghị Kiểm Ngư             
5 CM 99263 TS       Nguyễn Văn Hoàng, Sông Đốc, Trần Văn Thời, Cà Mau  Thái Lan  25/11/2024 theo đề nghị Kiểm Ngư             
6 CM 91745 TS         Malaysia  25/11/2025 theo đề nghị Kiểm Ngư             
7 KG 904 TS      Malaysia  18/10/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1    
8 TG 99602 TS       Malaysia  18/10/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1    
9 BL 93545 TS      Thailand  13/10/2023 theo đề nghị Kiểm Ngư        1    
10 BL 93141 TS      Thailand  13/10/2023 theo đề nghị Kiểm Ngư        1    
  Tổng  88  

Ý kiến bạn đọc

Tin khác