DANH SÁCH TÀU CÁ KHAI THÁC BẮT HỢP PHÁP DO VI PHẠM VÙNG BIỂN NƯỚC NGOÀI (13-10-2023)

 
DANH SÁCH TÀU CÁ KHAI THÁC BẮT HỢP PHÁP DO VI PHẠM VÙNG BIỂN NƯỚC NGOÀI 
Cập nhật tính đến ngày 08 tháng 3 năm 2023
STT  Số đăng ký  Số Giấy phép  Họ tên chủ tàu/đia chỉ  Vùng biển vi phạm  Ngày đề nghị đưa vào  Số quyết định Ngày/tháng/năm  Hình thức xử phạt vi phạm hành chính Lần vi phạm  Tổng số tàu vi phạm 
Phạt tiền         ( Triệu đồng) Phạt bổ sung Biện pháp khắc phục hậu quả
  1. Quảng Nam (QNa ….TS)    1
1 95005   Nguyễn Văn Mạnh, 1981. Bình Minh, Thành Bình, Quảng Nam là chủ tàu, thuyền trưởng Malayisa  18/10/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1  
  2. Quảng Ngãi (QNg…TS)    6
1 90918   Phan Thanh Phương 1988, Hoài Hương, Hoài Nhơn, Bình Định  Malayisa  18/10/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1  
2 94481   Huỳnh Cư, 1968, chủ tàu kiêm thuyền trưởng ở Vĩnh Tuy, xã Phổ Châu, Đức Phổ, Quảng Ngãi Malayisa  18/10/2022  theo đề nghị Kiểm Ngư        1  
3 94561   Đặng Tấn Lẫm, 1976, Phổ Châu, Đức Phổ, Quảng Ngãi Malayisa  18/10/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1  
4 95457   Nguyễn Minh, 1961, BÌnh Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi làm thuyền trưởng Malayisa  18/10/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1  
5 95036   Huỳnh Văn Khanh, 1982, BÌnh Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi Trung Quốc  18/10/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1  
6 90962   Bùi Duy Tân, 1982. Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngã Philippine 18/10/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1  
  3. Bình Định  (BĐ…TS)   11
1 93347   Nguyễn Xuân Quang 1983, Cát Tiến, Phù Cát, Bình Địn Malayisa  18/10/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1  
2 30129   Thuyền trưởng Phan Hứu Lộc, 1966, xã Cát Minh, PHù Cát, Bình ĐỊnh Malayisa  18/10/2022  theo đề nghị Kiểm Ngư        1  
3 30111   Thuyền trưởng Huỳnh Hữu Công, 1975, Cát Minh, Phù Cát. BĐ  Malayisa  18/10/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1  
4 95548   Phan Thanh Phương 1988, Hoài Hương, Hoài Nhơn, Bình Định Malayisa  18/10/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1  
5 31188   Thuyền trưởng Đỗ Quang Nhân, 1996, Cát Tiến, Phù Cát, Bình Định  Malayisa  18/10/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1  
6 31207   Thuyền trưởng Trần Cường, 1973, Cát Minh, Phù Cát, Bình Định Malayisa  18/10/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1  
7 93430   Thuyền trưởng Ngô Hồng Đạt, 1970 Malayisa  18/10/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1  
8 96576   Trần Văn Nhân, 1978, Hoài Hải, Hoài Nhơn, Bình Định Malayisa  18/10/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1  
9 97605   Nguyễn Thái Hòa, Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn Malayisa  18/10/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1  
10 30865     Malayisa  25/11/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1  
11 31223     Malayisa  25/11/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1  
  4. Khánh Hòa (KH…TS)   4
1 94356   Chủ tàu/thuyền trưởng Trần Văn Tài, Hòn Rớ, Phước Đồng, Nha Trang Malayisa  18/10/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1  
2 93393   Thuyền trưởng Phan Thanh Minh, 1996, Ninh thủy, Ninh Hòa, Khánh Hòa Malayisa  18/10/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1  
3 93197   Thuyền trưởng Phan Gia Phong 1997, Ninh thủy, Ninh Hòa, Khánh Hòa  Malayisa  18/10/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1  
4 96577   Thuyền trưởng Phan Thanh Kim, 1977, Ninh thủy, Ninh Hòa, Khánh Hòa Malayisa  18/10/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1  
  5. Bình Thuận (BTh..TS)   4
1 95204   Trần Thanh Mười 1980, Phước Hội, La Gi, Bình Thuận Malayisa  18/10/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1  
2 97352   Trần Thế Chương 1975, Phước Hội, La Gi, Bình Thuận Malayisa  18/10/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1  
3 96233    Trần Thanh Việt, 1982, Tân Phước, La Gi, Bình Thuận Malayisa  18/10/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1  
4 97887   Đặng Bi, Long Hải, Phú Quí, Bình Thuận Philippine 18/10/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1  
  6. Bến Tre (BT…TS) 17
1 92826   Lê Thanh Phong, Ấp An Thời, An Thủy, Ba Tri Thái Lan  17/6/2021 1151/QĐ-UBND 900     1  
2 93664   Nguyễn Công Sơn, Ấp Giồng Quéo, An Ngãi, Ba Tri  Thái Lan  17/6/2021 1521/QĐ-UBND 800     1  
3 92715   Huỳnh Văn Đầy, Ấp An Thời, An Thủy, Ba Tri Thái Lan  17/6/2021 2322/QĐ-UBND 800     1  
4 97184   Huỳnh Văn Gặp, ấp An Quí, An Hòa, Ba Tri  Thái Lan  17/6/2021 2334/QĐ-UBND 900     1  
5 97086   Dương Thị Cẩm, Ấp An Thời, An Thủy, Ba Tri Thái Lan  17/6/2021 2603/QĐ-UBND 800     1  
6 94999   Phạm Thị Gái, Áp 3, Bình Thới, Bình Đại Indonesia  17/6/2021 1152/QĐ-UBND 800     1  
7 95212   Nguyễn Thanh Minh, ấp 1 Tam Hiệp, Bình Đại  Indonesia  17/6/2021 44/QĐ-UBND 800     1  
8 95377   Ngô Thị Ngọc, ấp 3, Bình Thắng, Bình Đại  Indonesia  17/6/2021 1375/QĐ-UBND 800     1  
9 93386   Chủ tàu Huỳnh Văn Xuân, An Thủy, Ba Tri; thuyền trưởng Khải và Nhật Malayisa  18/10/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1  
10 97119   Chủ tàu Huỳnh Văn Xuân, An Thủy, Ba Tri; thuyền trưởng Khải và Nhật Malayisa  18/10/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1  
11 92718   Tô Thanh Hoàng, An Hòa Tây, Ba Tri Malayisa  18/10/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1  
12 97766    Cả 2 tàu do ông Châu Hoàng Kiệt, 1982, An Thủy, Ba Tri, Bến Tre chủ tàu Malayisa  18/10/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1  
13 93449    Châu Hoàng Kiệt, An Thủy, Ba Tri Malayisa  18/10/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1  
14 97805   Chủ 02 tàu là Nguyễn Thị Bé Vàng Thái Lan  18/10/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1  
15 92969   Thuyền trưởng Trần Văn Bỉnh, Thái Lan  18/10/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1  
16 92862   Thuyền trưởng Nguyễn Thành Trung, 1988, Giồng Trôm, Bến Tre; chủ tàu Nguyễn Văn Nguyện an Thủy, Ba Tri Thái Lan  18/10/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1  
17 93409   Thuyền trưởng, Phan Văn Đức 1978, Sông Đốc, Trần Văn Thời, Cà Mau; Nguyễn Văn Nguyện an Thủy, Ba Tri Thái Lan  18/10/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1  
  7.Tiền Giang  (TG…TS)   1
1 92877   Nguyễn Văn Theo, 1980, Tân Phước, Gò Công Đông, Tiền Giang Malayisa  18/10/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư           
  8. Bà Rịa - Vũng Tàu  (BV-..TS)    9
1 92550   Trần Phi Hường 1985, Phước Tỉnh, Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu Indonesia  18/5/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1  
2 92555   LCao Vũ Ty, 1982, Phổ Thanh, Đức Phổ, Quảng Ngãi Indonesia  18/5/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1  
3 92554   Lê Tấn Long, Phước Tân, Phước Tỉnh, Long Điền  Indonesia  18/5/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1  
4 97878     Malayisa  18/10/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1  
5 5119   Chủ tàu Nguyễn Văn Anh, 1954, Phước Thắng, Phước Tĩnh, Long Điền, BRVT;  Indonesia  18/10/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1  
6 4889   ông Võ Tấn Tài, sinh năm 1981, trú tại: Ấp Phước Hiệp, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  Indonesia  18/10/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1  
7 5329   Mai Văn Lực, sinh năm: 1972, trú tại: xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh BR-VT làm thuyền trưởng. Indonesia  18/10/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1  
8 92693   Ông Hồ Văn Lê, sinh năm: 1969, trú tại: ấp Phước Hiệp, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh BR-VT đứng tên chủ sở hữu Indonesia  18/10/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1  
9 92797   Ông Trần Ngọc Tình, sinh năm: 1977, trú tại: xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh BR-VT làm thuyền trưởng,  Indonesia  18/10/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1  
  9. Bạc Liêu  (BL…TS)   1
  92678     Malayisa  18/10/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1  
  10. Cà Mau (CM …TS)    7
1 99772   Nguyễn văn Khải  Malaysia  3/10/22 2314/QĐ-XPVPHC 1395 tịch thu tàu    1  
2 91780   Chủ tàu Nguyễn Thanh Phong, 1979, khóng 4, Sông Đốc, Trần Văn Thời, Cà Mau/ Thuyền trưởng Huỳnh Chí Thiện 1993, Khóm 4, Sông Đốc Thái Lan  18/10/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1  
3 99262   Chủ tàu Nguyễn Văn Hoàng, 1956, Sông Đốc, Trần Văn Thời, Cà Mau/  Thái Lan  18/10/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1  
4 93839   Thuyền trưởng Nguyễn Văn Thảo, 1993, Gành Hào, Đông Hải, Bạc Liêu Malayisa  18/10/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1  
5 93879   Thuyền trưởng Trần Văn Thuấn, 1986, Tập Ngãi, Tiểu Cần, Trà Vinh Malayisa  18/10/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1  
6 91745     Malayisa  18/10/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1  
7 91499   Thuyền trưởng Phan Văn Đá, 1974, Sông Đốc, Trần Văn Thời, Cà Mau Indonesia  18/10/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1  
  11.Kiên Giang (KG…TS)   30
1 95097   Nguyễn Đức Văn, 1974, xã Vĩnh Hòa Phú, Châu Thành, Kiên Giang Malayisa  18/10/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1  
2 94619   Lê Văn Tiền, 1997, Tây Yên, An BIên, Kiên Giang Malayisa  18/10/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1  
3 90026     Malayisa  18/10/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1  
4 90780     Malayisa  18/10/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1  
5 93702   Hồ Văn Bành 1956, Vĩnh Thành, Vĩnh Hòa Hiệp, Châu Thành, Kiên Giang Malayisa  18/10/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1  
6 95751     Malayisa  18/10/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1  
7 94402     Malayisa  18/10/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1  
8 93783     Malayisa  18/10/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1  
9 95513     Malayisa  18/10/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1  
10 9429     Malayisa  18/10/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1  
11 93163    Lê Văn Khải, 1974, Vĩnh Quang, Rạch Giá, Kiên Giang Malayisa  18/10/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1  
12 90006   Trần Văn Bé, 1976, Vĩnh Quang, Rạch Giá, KIên Giang Malayisa  18/10/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1  
13 92662   Nguyễn Văn Bắc, Vĩnh Thuận, Kiên Giang Malayisa  18/10/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1  
14 94501   Huỳnh Văn Ngân, Vĩnh Hòa Hiệp, Châu Thành, Kiên Giang Malayisa  18/10/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1  
15 51805   Nguyễn Bá Linh 1980, Pháo Đài, Hà Tiên, Kiên Giang Campuchia 18/10/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1  
16 không BKS   Trần Bảo Linh 1990, Hòn Thơm, Phú Quốc, Kiên Giang Campuchia 18/10/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1  
17 95364   Nguyễn Văn Tân Em, 1982, Vĩnh Quang, Rạch Giá, Kiên Giang Campuchia 18/10/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1  
18 không BKS   Trần Văn Trọng 1980, Pháo Đài, Hà Tiên, Kiên Giang Campuchia 18/10/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1  
19 92544   Trương Khánh, 1978, Vĩnh Quang, Rạch Giá, Kiên Giang Campuchia 18/10/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1  
20 93669   Trịnh Văn Bé, Rạch Giá, Kiên Giang Campuchia 18/10/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1  
21 93485   Huỳnh Ngọc Hà, khu phố 1, P Pháo Đài, TP Hà Tiên, chủ tàu Campuchia 18/10/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1  
22 93785   Huỳnh Ngọc Hà, khu phố 1, P Pháo Đài, TP Hà Tiên, chủ tàu Campuchia 18/10/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1  
23 93780   Phan Văn Thắng, 1973, Thuận Yên, Hà Tiên, Kiên Giang Campuchia 18/10/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1  
24 93705   Lâm Chí Cường, 1995, Bình Sơn, Hòn Đất, Kiên Giang Campuchia 18/10/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1  
25 61109   Hoàng Văn Phấn, 1976, Gành Dầu, Phú Quốc, Kiên Giang Campuchia 18/10/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1  
26 25340   Thuyền trưởng Lộc Cường ,1976, Hà Tiên Kiên Giang Campuchia 18/10/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1  
27 không BKS   Nguyễn Văn Thanh, 1979, Gành Dầu, Phú Quốc, Kiên Giang Campuchia 18/10/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1  
28 93276   Phan Trung Hậu, 1970, Bình San, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang Campuchia 18/10/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1  
29 90905   Trần Tuấn Anh, 1989, Vĩnh Hòa, Châu Thành, Kiên Giang Thái Lan  18/10/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1  
30 91923   Ông Tứ, Bến Tre Thái Lan  18/10/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1  
  12. Chưa xác định địa phương    8
1 CM 93000 TS       Đỗ Hữu Nhân, khóm 3, P6, Tp Cà Mau  Thái Lan  25/11/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư           
2 CM 96888 TS       Đỗ Hữu Nhân, khóm 3, P6, Tp Cà Mau  Malaysia  25/11/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư           
3 CM 94777TS         Malaysia  25/11/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư           
4 CM 93111 TS       Đỗ Hữu Nhân, khóm 3, P6, Tp Cà Mau  Malaysia  25/11/2023 theo đề nghị Kiểm Ngư           
5 CM 99263 TS       Nguyễn Văn Hoàng, Sông Đốc, Trần Văn Thời, Cà Mau  Thái Lan  25/11/2024 theo đề nghị Kiểm Ngư           
6 CM 91745 TS         Malaysia  25/11/2025 theo đề nghị Kiểm Ngư           
7 KG 904 TS      Malaysia  18/10/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1  
8 TG 99602 TS       Malaysia  18/10/2022 theo đề nghị Kiểm Ngư        1  
  Tổng  95

Ý kiến bạn đọc

Tin khác