Sóc Trăng: Sản lượng nuôi trồng thủy sản năm 2022 ước đạt trên 290 nghìn tấn29-01-2023

Theo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Sóc Trăng, sản lượng nuôi trồng thủy sản của tỉnh năm 2022 ước đạt 290.890 tấn, vượt 2,79% kế hoạch, tăng 2,92%, bằng 8.266 tấn.

Kon Tum: Bảo vệ môi trường trong hoạt động thuỷ sản  giai đoạn 2021 – 203018-01-2023

Nhằm tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum; vừa qua, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Bảo vệ môi trường trong hoạt động  thuỷ sản  giai đoạn 2021 – 2030”.

Nam Định: Tổng sản lượng thủy sản năm 2022 ước đạt trên 187 nghìn tấn18-01-2023

Theo Chi cục thủy sản tỉnh Nam Định, tổng sản lượng thủy sản năm 2022 ước đạt trên 187 nghìn tấn. Trong đó, sản lượng khai thác thủy sản (KTTS) ước đạt 58.541 tấn, đạt 97,89% kế hoạch; sản lượng nuôi trồng thủy sản (NTTS) ước đạt 128.777 tấn, bằng 101% kế hoạch.

Tuyên Quang phát triển thủy sản theo hướng gia tăng giá trị, hiệu quả, bền vững13-01-2023

Ngày 10 tháng 01 năm 2023, UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành “Kế hoạch thực hiện Chương trình Quốc gia phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2023-2030” nhằm cụ thể hóa các nội dung của “Chương trình Quốc gia phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021-2030” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Kon Tum: Phê duyệt Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản gắn với khai thác, bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản giai đoạn 2022-2030 và định hướng đến năm 204509-01-2023

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 864/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản gắn với khai thác, bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản giai đoạn 2022-2030 và định hướng đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Bình Định: Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý nuôi trồng thuỷ sản năm 202304-01-2023

Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã ban hành Chỉ thị số 18//CT-UBND về việc tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý nuôi trồng thuỷ sản năm 2023.

Lâm Đồng: Thực hiện Chương trình phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2022-203004-01-2023

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Kế hoạch số 9878/KH-UBND thực hiện Chương trình phát triển nuôi trồng thủy sản tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2022-2030.

Hà Tĩnh: Tăng cường phòng chống rét trong nuôi trồng thủy sản30-12-2022

Trước diễn biến thời tiết chuyển rét, ảnh hưởng bất lợi cho nuôi trồng thuỷ sản, Chi cục Thủy sản tỉnh Hà Tĩnh có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh “về tăng cường phòng chống rét trong nuôi trồng thuỷ sản”.

Triển khai Chương trình Quốc gia phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021-203026-12-2022

Vừa qua, tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Bộ NN&PTNT phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức “Hội nghị triển khai Chương trình Quốc gia phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021-2030”.

Hưng Yên: Chủ động phòng chống rét trong nuôi trồng thủy sản21-12-2022

Trước diễn biến thời tiết chuyển rét, ảnh hưởng bất lợi cho nuôi trồng thuỷ sản, ngày 12 tháng 12 năm 2022, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên có văn bản số 1652/SNN-TS gửi Ủy ban nhân dân (UBND) các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường chỉ đạo phòng chống rét trong nuôi trồng thủy sản.

Quảng Bình: Thực hiện Chương trình Quốc gia phát triển nuôi trồng thủy giai đoạn 2021-203015-12-2022

Vừa qua, Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Bình có Kế hoạch hành động số 2159/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình Quốc gia phát triển nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2030.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Sản lượng nuôi trồng thủy sản tháng 11 năm 2022 tăng 4,62% so với cùng kỳ 202108-12-2022

Theo Chi cục Thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, sản lượng nuôi trồng thủy sản tháng 11 năm 2022 là 1.835 tấn, tăng 4,62% so với cùng kỳ 2021, lũy kế 11 tháng đạt 18.578 tấn, đạt 92,3% so với kế hoạch năm.

Bà Rịa- Vũng Tàu: Sản lượng nuôi trồng thủy sản 10 tháng đầu năm 2022 ước đạt trên 16 nghìn tấn17-11-2022

Theo Chi cục Thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, sản lượng nuôi trồng thủy sản tháng 10 năm 2022 là 1.858 tấn, tăng 3,05% so với cùng kỳ 2021, lũy kế 10 tháng đạt 16.923 tấn, đạt 83,03% so với kế hoạch năm. 

Ninh Bình: Thực hiện Đề án “Phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”12-10-2022

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đã ban hành Kế hoạch số 165/KH-UBND thực hiện Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bà Rịa- Vũng Tàu: Sản lượng nuôi trồng thủy sản tháng 9 năm 2022 tăng 4,31% so với cùng kỳ06-10-2022

Theo Chi cục Thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, sản lượng nuôi trồng thủy sản (NTTS) tháng 9 năm 2022 là 1.815 tấn, tăng 4,31% so với cùng kỳ 2021, lũy kế 9 tháng đạt 14.507 tấn, đạt 71,18% so với kế hoạch năm. 

Bến Tre: Sản lượng nuôi trồng thủy sản trong tháng 8 năm 2022 ước đạt trên 25 nghìn tấn23-09-2022

Theo Chi cục Thủy sản tỉnh Bến Tre, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản (NTTS) trong tháng 8 năm 2022 ước đạt 1.179 ha, đạt 97,2% so với kế hoạch; sản lượng NTTS ước đạt 25.120 tấn, bằng 118,32 % so cùng kỳ, lũy kế sản lượng đến nay là 200.713 tấn, đạt  62,72% so với kế hoạch.

Chương trình Quốc gia phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021 – 203013-09-2022

Vừa qua, Phó  Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký Quyết định số 985/QĐ-TTg ban hành Chương trình Quốc gia phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021 - 2030.

Nam Định: Sản lượng nuôi trồng thủy sản hết tháng 7 năm 2022 ước đạt gần 69 nghìn tấn24-08-2022

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nam Định, sản lượng nuôi trồng thủy sản (NTTS) hết tháng 7 năm 2022 ước đạt 68.622 tấn, đạt 53,8% so với kế hoạch. Trong đó, nuôi nước ngọt là 33.652 tấn; nuôi nước mặn lợ là 34.970 tấn. Nuôi tôm nước lợ bước vào thời kỳ thu hoạch chính.

Bến Tre: Tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản trong tháng 7 năm 2022 tăng hơn 40 % so với cùng kỳ09-08-2022

Theo Chi cục Thủy sản Bến Tre, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản trong tháng 7 năm 2022 ước đạt 2.535 ha, tăng 2,2% so cùng kỳ; tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 26.905 tấn, đạt 54,87% so với kế hoạch, tăng 40,53 % so cùng kỳ.

Tận dụng tiềm năng lợi thế thúc đẩy phát triển nuôi trồng thủy sản trên hồ chứa03-08-2022

Với số lượng 6.695 hồ chứa nước, tổng dung tích trên 796.143 triệu m3, phân bố ở 45/63 tỉnh thành, hồ chứa, Việt Nam có tiềm năng rất lớn để phát triển nuôi trồng thủy sản. Hồ chứa đang có vai trò quan trọng trong sản xuất điện, cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và cấp nước sinh hoạt. Các hồ chứa còn mang lại lợi ích kinh tế thông qua các hoạt động khác như du lịch, cung cấp nguồn thực phẩm tại chỗ, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho các cộng đồng người dân sống gần hồ thông qua hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản. Hồ chứa thường phân bố ở các địa bàn miền núi, Tây Nguyên nên có vai trò đặc biệt quan trọng đối với đời sống, sinh kế của đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa. Tuy nhiên, hiện nay hoạt động sản xuất nuôi trồng thuỷ sản trên hồ chứa chưa phát triển tương xứng với tiềm năng vốn có.

10