Danh sách văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực Tải về
1066/QĐ-UBND 24/05/2023 Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường... Còn hiệu lực
933/QĐ-UBND 22/05/2023 Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình Còn hiệu lực
934/QĐ-UBND 22/05/2023 Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình Còn hiệu lực
992/QĐ-UBND 17/05/2023 Công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện do tỉnh Nam Định ban hành Còn hiệu lực
721/QĐ-UBND 13/05/2023 Phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tỉnh Lạng Sơn Còn hiệu lực
208/QĐ-UBND 12/05/2023 Phê duyệt Chương trình hành động thực hiện Đề án “Tái cơ cấu ngành Công Thương giai đoạn đến năm 2030” do tỉnh Kon Tum ban hành Còn hiệu lực
981/QĐ-UBND 11/05/2023 Phê duyệt 10 quy trình nội bộ (02 quy trình nội bộ mới ban hành, 08 quy trình nội bộ được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước) thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre Còn hiệu lực
868/QĐ-UBND 10/05/2023 Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình Còn hiệu lực
21/2023/QĐ-UBND 10/05/2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế Còn hiệu lực
715/QĐ-UBND 09/05/2023 Quy chế phối hợp thực hiện công tác vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố trên địa bàn tỉnh Yên Bái Còn hiệu lực
1506/QĐ-UBND 08/05/2023 Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới/sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Thanh Hóa Còn hiệu lực
849/QĐ-UBND 08/05/2023 Phê duyệt Đề án đẩy mạnh đào tạo lao động có kỹ năng nghề đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Còn hiệu lực
313/QĐ-UBND 05/05/2023 Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Bình năm 2023 Còn hiệu lực
842/QĐ-UBND 18/04/2023 Kế hoạch thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2023 - 2025 Còn hiệu lực
445/QĐ-UBND 10/04/2023 Công bố Danh mục gồm 03 thủ tục hành chính; 08 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết đối với 11 thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường... Còn hiệu lực
604/QĐ-UBND 10/04/2023 Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý chất lượng nông, lâm  sản  và  thủy sản  thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên Còn hiệu lực
15/2023/QĐ-UBND 10/04/2023 Sửa đổi Quyết định 19/2022/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Còn hiệu lực
04/CT-UBND 09/04/2023 Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Gia Lai Còn hiệu lực
471/QĐ-UBND 08/04/2023 Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung bị bãi bỏ trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận Còn hiệu lực
15/2023/QĐ-UBND 07/04/2023 Quy định về quy trình khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh Kon Tum Còn hiệu lực
Trang 1/47