Danh sách văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực Tải về
377/QĐ-UBND 20/06/2022 Phê duyệt Đề án giảm nghèo bền vững tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2025 Còn hiệu lực
1289/QĐ-UBND 20/06/2022 Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình Còn hiệu lực
19/2022/QĐ-UBND 16/06/2022 Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Còn hiệu lực
25/2022/QĐ-UBND 13/06/2022 Sửa đổi Quyết định 36/2015/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre Còn hiệu lực
219/QĐ-UBND 02/06/2022 Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 Còn hiệu lực
1371/QĐ-UBND 16/05/2022 Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng Còn hiệu lực
1011/QĐ-UBND 16/05/2022 Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre Còn hiệu lực
24/2022/QĐ-UBND 11/05/2022 Hướng dẫn về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng Còn hiệu lực
1165/QĐ-UBND 10/05/2022 Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang Còn hiệu lực
1164/QĐ-UBND 10/05/2022 Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang Còn hiệu lực
10/2022/QĐ-UBND 04/05/2022 Sửa đổi Quy định phân công, phân cấp, phối hợp quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kèm theo Quyết định 31/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2018 của UBND Thành phố Đà Nẵng Còn hiệu lực
12/2022/QĐ-UBND 04/05/2022 Quy định về tiêu chí xác định đối tượng, hồ sơ, thủ tục hỗ trợ đối với hộ kinh doanh sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và những người bán quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký hộ... Còn hiệu lực
918/QĐ-UBND 03/05/2022 Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình Còn hiệu lực
919/QĐ-UBND 03/05/2022 Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình Còn hiệu lực
917/QĐ-UBND 03/05/2022 Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Bình Còn hiệu lực
1093/QĐ-UBND 28/04/2022 Công bố thủ tục hành chính và quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được ban hành mới; được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai Còn hiệu lực
08/2022/QĐ-UBND 21/04/2022 Quy định về phân vùng tiếp nhận nước thải trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Còn hiệu lực
378/QĐ-UBND-HC 15/04/2022 Công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường, đa dạng sinh học, Còn hiệu lực
895/QĐ-UBND 14/04/2022 Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Khoa học Công nghệ và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk Còn hiệu lực
13/2022/QĐ-UBND 13/04/2022 Quy định về giá tính thuế tài nguyên năm 2022 trên địa bàn thành phố Cần Thơ Còn hiệu lực
Trang 1/39