Danh sách văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực Tải về
95/QĐ-UBND 19/01/2023 Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 do tỉnh Trà... Còn hiệu lực
309/QĐ-UBND 19/01/2023 Công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc/Ủy ban nhân dân cấp huyện/cấp xã tỉnh Thanh Hóa Còn hiệu lực
168/QĐ-UBND 18/01/2023 Phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Còn hiệu lực
162/QĐ-UBND 18/01/2023 Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 do tỉnh Nghệ An ban hành Còn hiệu lực
90/QĐ-UBND-HC 17/01/2023 Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành trong năm 2022 hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần Còn hiệu lực
69/QĐ-UBND 13/01/2023 Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã hết hiệu lực thi hành Còn hiệu lực
150/QĐ-UBND 13/01/2023 Công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Thừa Thiên Huế Còn hiệu lực
54/QĐ-UBND 13/01/2023 Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang Còn hiệu lực
02/2023/QĐ-UBND 12/01/2023 Quy định nội dung và mức hỗ trợ khuyến khích phát triển công nghiệp và xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Còn hiệu lực
02/2023/QĐ-UBND 12/01/2023 Sửa đổi, bổ sung Điều 7 Quy định về bồi thường thiệt hại cây trồng và vật nuôi là  thủy sản  khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang kèm theo Quyết định 12/2021/QĐ-UBND Còn hiệu lực
01/2023/QĐ-UBND 10/01/2023 Điều chỉnh Quy định bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn huyện Chư Păh, huyện Đak Pơ, thị xã Ayun Pa, huyện Ia Pa và huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai Còn hiệu lực
01/2023/QĐ-UBND 06/01/2023 Quy định nội dung chi, mức chi và quản lý, sử dụng quỹ phòng, chống thiên tai thành phố Cần Thơ Còn hiệu lực
01/CT-UBND 03/01/2023 Những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 do tỉnh Bắc Ninh ban hành Còn hiệu lực
32/2022/QĐ-UBND 26/12/2022 Quy định về giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là  thủy sản  khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp Còn hiệu lực
22/2022/NQ-HĐND 21/12/2022 Chính sách hỗ trợ phát triển nông, lâm và  thủy sản  gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2025 do tỉnh Đắk Lắk ban hành Còn hiệu lực
49/2022/QĐ-UBND 21/12/2022 Quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum Còn hiệu lực
41/2022/QĐ-UBND 20/12/2022 Quy định cụ thể nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ Còn hiệu lực
40/2022/QĐ-UBND 19/12/2022 Quy định định mức giao đất ở, định mức bình quân đất sản xuất để thực hiện Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt theo Quyết định 1719/QĐ-TTg do tỉnh Phú Thọ ban hành Còn hiệu lực
2864/QĐ-UBND 15/12/2022 Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích năm 2023 do tỉnh Bến Tre ban hành Còn hiệu lực
88/2022/NQ-HĐND 15/12/2022 Quy định mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý, sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Còn hiệu lực
Trang 1/44