Danh sách văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực Tải về
21/2020/QĐ-UBND 16/07/2020 Quy định về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Còn hiệu lực
14/2020/QĐ-UBND 16/07/2020 Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020 Còn hiệu lực
183/2020/NQ-HĐND 15/07/2020 Quy định về mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng Còn hiệu lực
03/2020/NQ-HĐND 15/07/2020 Quy định về mức thu, quản lý, sử dụng phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông Còn hiệu lực
186/2020/NQ-HĐND 15/07/2020 Quy định về nội dung chi, mức hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông địa phương do tỉnh Lâm Đồng ban hành Còn hiệu lực
11/2020/NQ-HĐND 09/07/2020 Quy định về mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh Long An Còn hiệu lực
23/2020/QĐ-UBND 08/07/2020 Quy định về phân cấp quản lý điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Còn hiệu lực
05/2020/NQ-HĐND 08/07/2020 Quy định về hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Còn hiệu lực
14/2020/QĐ-UBND 03/07/2020 Quy định về nội dung tại Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định hướng dẫn Luật đất đai do tỉnh Phú Thọ ban hành Còn hiệu lực
2389/QĐ-UBND 10/06/2020 Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính thành phố Hà Nội Còn hiệu lực
840/QĐ-UBND-HC 10/06/2020 Chương trình tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2020-2025 Còn hiệu lực
27/2020/QĐ-UBND 03/06/2020 Quy định về tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển trên địa bàn tỉnh Bến Tre Còn hiệu lực
11/2020/QĐ-UBND 02/06/2020 Quy định về tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; Quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa; cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép khai... Còn hiệu lực
17/2020/QĐ-UBND 20/05/2020 Quy định quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Còn hiệu lực
17/2020/QĐ-UBND 19/05/2020 Sửa đổi Quyết định 37/2019/QĐ-UBND quy định bảng giá đất áp dụng từ năm 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long Còn hiệu lực
09/2020/QĐ-UBND 11/05/2020 Quy định về quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Còn hiệu lực
12/2020/QĐ-UBND 11/05/2020 Quy định nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Còn hiệu lực
1710/QĐ-UBND 08/05/2020 Kế hoạch thực hiện Chương trình “Chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời nhằm phòng chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, nâng cao tầm vóc người Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Bình Định Còn hiệu lực
07/2020/QĐ-UBND 07/05/2020 Quy định về phối hợp khai thác, xử lý dữ liệu hệ thống giám sát tàu cá thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Cà Mau Còn hiệu lực
11/2020/QĐ-UBND 05/05/2020 Sửa đổi Khoản 1 Điều 4 Quy định về đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” trên địa bàn tỉnh Bình Dương kèm theo Quyết định... Còn hiệu lực
Trang 1/25