Danh sách văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực Tải về
14/2018/QĐ-UBND 19/06/2018 Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về Khí tượng  thủy  văn và Biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Hà Nam Còn hiệu lực
37/2018/QĐ-UBND 19/06/2018 Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Còn hiệu lực
05/2018/QĐ-UBND 06/06/2018 Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
07/2018/QĐ-UBND 18/05/2018 Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ Còn hiệu lực
957/QĐ-UBND 14/05/2018 Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động Khí tượng  thủy  văn và Biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Phú Yên Còn hiệu lực
29/2018/QĐ-UBND 14/05/2018 Quy định về quản lý, sử dụng và cho thuê đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế Còn hiệu lực
11/2018/QĐ-UBND 14/05/2018 Quy định về mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp Còn hiệu lực
15/2018/QĐ-UBND 11/05/2018 Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Phú Yên Còn hiệu lực
1015/QĐ-UBND 08/05/2018 Kế hoạch thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh An Giang Còn hiệu lực
08/2018/QĐ-UBND 04/05/2018 Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp Còn hiệu lực
05/2018/QĐ-UBND 03/05/2018 Bãi bỏ quy định về quản lý mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang kèm theo Quyết định 16/2016/QĐ-UBND Còn hiệu lực
848/QĐ-UBND 02/05/2018 Quy chế phối hợp giữa cơ quan chức năng trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá, ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn tỉnh Phú Yên Còn hiệu lực
13/2018/QĐ-UBND 09/04/2018 Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Còn hiệu lực
895/QĐ-UBND 09/04/2018 Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 Còn hiệu lực
08/2018/QĐ-UBND 05/04/2018 Quy định về một số nội dung thực hiện đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn tỉnh Hà Nam Còn hiệu lực
14/2018/QĐ-UBND 05/04/2018 Quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Còn hiệu lực
08/2018/QĐ-UBND 04/04/2018 Quy định về mức bồi thường cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang Còn hiệu lực
12/2018/QĐ-UBND 04/04/2018 Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng Còn hiệu lực
07/2018/QĐ-UBND 04/04/2018 Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng Còn hiệu lực
09/2018/QĐ-UBND 04/04/2018 Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng Còn hiệu lực
Trang 1/15