Danh sách văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực Tải về
17/2023/QĐ-UBND 19/09/2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn Còn hiệu lực
29/2023/QĐ-UBND 15/09/2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định Còn hiệu lực
30/2023/QĐ-UBND 15/09/2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định Còn hiệu lực
26/2023/QĐ-UBND 15/09/2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy sản, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định Còn hiệu lực
18/2023/QĐ-UBND 13/09/2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam Còn hiệu lực
518/QĐ-UBND 13/09/2023 Biểu mẫu báo cáo thống kê và phân công thực hiện thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, tỉnh Ninh Thuận Còn hiệu lực
21/2023/QĐ-UBND 08/09/2023 Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An Còn hiệu lực
2019/QĐ-UBND 06/09/2023 Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Quảng Trị đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Còn hiệu lực
4388/QĐ-UBND 05/09/2023 Công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Thủy lợi; Thủy sản< thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hà Nội Còn hiệu lực
33/2023/QĐ-UBND 22/08/2023 Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa Còn hiệu lực
51/2023/QĐ-UBND 21/08/2023 Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2023 - 2027 Còn hiệu lực
13/2023/QĐ-UBND 21/08/2023 Quy định về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình Còn hiệu lực
1879/QĐ-UBND 18/08/2023 Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ Còn hiệu lực
45/2023/QĐ-UBND 17/08/2023 Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam Còn hiệu lực
23/2023/QĐ-UBND 17/08/2023 Sửa đổi Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang kèm theo Quyết định 23/2019/QĐ-UBND  ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang Còn hiệu lực
1238/QĐ-UBND 16/08/2023 Kế hoạch thực hiện đề án nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022 - 2025 Còn hiệu lực
2409/QĐ-UBND 08/08/2023 Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An Còn hiệu lực
24/2023/QĐ-UBND 03/08/2023 Quy định về định mức đất sản xuất để thực hiện Dự án 1 Chương trình mục tiêu quốc gia theo Quyết định 1719/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Sơn La Còn hiệu lực
1531/QĐ-UBND 21/07/2023 Công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Đà Nẵng Còn hiệu lực
2574/QĐ-UBND 18/07/2023 Phê duyệt Đề án thành lập Kiểm ngư tỉnh Thanh Hóa Còn hiệu lực
Trang 1/50