Danh sách văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực Tải về
143/QĐ-UBND 13/01/2022 Ban hành Kế hoạch hành động phòng chống suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2025 Còn hiệu lực
07/2022/QĐ-UBND 13/01/2022 Thực hiện Nghị quyết 20/2021/NQ-HĐND về quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2022-2025 Còn hiệu lực
03/2022/QĐ-UBND 13/01/2022 Định mức kinh tế - kỹ thuật một số cây trồng, vật nuôi và thủy sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai Còn hiệu lực
02/2022/QĐ-UBND 11/01/2022 Quy định về tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển tại tỉnh Bình Thuận Còn hiệu lực
02/2022/QĐ-UBND 10/01/2022 Quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với từng loại vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương Còn hiệu lực
63/QĐ-UBND 08/01/2022 Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Trồng trọt, Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát... Còn hiệu lực
04/2022/QĐ-UBND 07/01/2022 Quy định về mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất đối với các trường hợp thuê đất trả tiền hàng năm không thông qua hình thức đấu giá; đơn giá thuê đất có mặt nước, thuê đất để xây dựng công trình ngầm trên địa bàn tỉnh Hòa Bình Còn hiệu lực
02/2022/QĐ-UBND 07/01/2022 Quy chế phối hợp giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Sóc Trăng với Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan trong việc tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Phát triển quỹ đất trên địa bàn... Còn hiệu lực
09/QĐ-UBND 06/01/2022 Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Yên Bái Còn hiệu lực
01/2022/QĐ-UBND 06/01/2022 Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Dương Còn hiệu lực
06/QĐ-UBND 05/01/2022 Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau Còn hiệu lực
26/2021/QĐ-UBND 23/12/2021 Quy định về giá tính thuế tài nguyên năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang Còn hiệu lực
5296/QĐ-UBND 20/12/2021 Chuyên đề số 03 “Giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quản lý đất đai; Công tác quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, đất chưa sử dụng, đất sử dụng trái mục đích trên địa bàn Thành phố Hà Nội” Còn hiệu lực
42/2021/QĐ-UBND 20/12/2021 Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố Hải Phòng Còn hiệu lực
30/2021/QĐ-UBND 20/12/2021 Quy định về hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất cho mỗi hộ gia đình, cá nhân; điều kiện tách thửa, hợp thửa, diện tích tối thiểu của thửa đất tách thửa và các trường hợp không được tách thửa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Còn hiệu lực
79/2021/QĐ-UBND 16/12/2021 Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Định Còn hiệu lực
43/2021/QĐ-UBND 15/12/2021 Quy định về mức độ buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Còn hiệu lực
32/2021/QĐ-UBND 14/12/2021 Danh mục các lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021 - 2025 Còn hiệu lực
2918/QĐ-UBND 14/12/2021 Công bố danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre Còn hiệu lực
76/2021/QĐ-UBND 14/12/2021 Quy định về các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định Còn hiệu lực
Trang 1/36