Danh sách văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực Tải về
2180/QĐ-UBND 08/10/2021 Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Nam Định Còn hiệu lực
36/2021/QĐ-UBND 05/10/2021 Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Chăn nuôi và Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang Còn hiệu lực
37/2021/QĐ-UBND 05/10/2021 Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng Nông, lâm sản và Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang Còn hiệu lực
39/2021/QĐ-UBND 05/10/2021 Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang Còn hiệu lực
38/2021/QĐ-UBND 05/10/2021 Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang Còn hiệu lực
917/QĐ-UBND 04/10/2021 Sửa đổi, bổ sung Quy trình nội bộ giải quyết 10 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai Còn hiệu lực
40/2021/QĐ-UBND 04/10/2021 Triển khai thực hiện Nghị quyết 10/2021/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2021-2025 Còn hiệu lực
30/2021/QĐ-UBND 01/10/2021 Quy định về điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất theo từng loại đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Còn hiệu lực
43/2021/QĐ-UBND 30/09/2021 Quy định cụ thể về một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nam Định Còn hiệu lực
2813/QĐ-UBND 29/09/2021 Danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 năm 2021 do thành phố Hải Phòng ban hành Còn hiệu lực
21/2021/QĐ-UBND 28/09/2021 Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam Còn hiệu lực
21/2021/QĐ-UBND 17/09/2021 Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Còn hiệu lực
55/2021/QĐ-UBND 16/09/2021 Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các chức danh tương đương, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân các... Còn hiệu lực
33/2021/QĐ-UBND 15/09/2021 Bãi bỏ Quyết định 24/2018/QĐ-UBND Quy định về bảo vệ môi trường đối với lĩnh vực chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Còn hiệu lực
1340/QĐ-UBND-HC 08/09/2021 Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp Còn hiệu lực
1830/QĐ-UBND 07/09/2021 Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang Còn hiệu lực
37/NQ-HĐND 06/09/2021 Thông qua Danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Hải Dương giai đoạn 2021 - 2025 Còn hiệu lực
3416/QĐ-UBND 01/09/2021 Phê duyệt Đề án phát triển các  sản  phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 Còn hiệu lực
31/2021/QĐ-UBND 01/09/2021 Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Còn hiệu lực
17/2021/QĐ-UBND 24/08/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân công, phân cấp quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa kèm theo Quyết định 18/2019/QĐ-UBND Còn hiệu lực
Trang 1/33