Danh sách văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực Tải về
08/2019/QĐ-UBND 09/05/2019 Quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển để khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2019 Còn hiệu lực
12/2019/QĐ-UBND 06/05/2019 Phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Còn hiệu lực
17/2019/QĐ-UBND 02/05/2019 Quy định về phân cấp phê duyệt hỗ trợ dự án liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Còn hiệu lực
1238/QĐ-UBND 02/05/2019 Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng Còn hiệu lực
07/CT-UBND 16/04/2019 Tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng năm 2019 do thành phố Hà Nội ban hành Còn hiệu lực
03/2019/QĐ-UBND 09/04/2019 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Còn hiệu lực
532/QĐ-UBND 04/04/2019 Phê duyệt thủ tục hành chính được lập sơ đồ, quy trình giải quyết của Ban quản lý An toàn thực phẩm tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh Còn hiệu lực
575/QĐ-UBND 04/04/2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Yên Bái Còn hiệu lực
234/2019/NQ-HĐND 02/04/2019 Điều chỉnh, bổ sung danh mục thu hồi đất dự án nâng cấp Quốc lộ 30 đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp Còn hiệu lực
05/CT-UBND 02/04/2019 Tăng cường chỉ đạo phát triển chăn nuôi, nuôi trồng, bảo vệ nguồn lợi thủy sản an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019 Còn hiệu lực
09/2019/QĐ-UBND 18/03/2019 Quy định về mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hải Phòng Còn hiệu lực
05/2019/QĐ-UBND 18/03/2019 Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 làm căn cứ xác định giá đất cho trường hợp sử dụng đất được pháp luật quy định trên địa bàn Thành phố Hà Nội Còn hiệu lực
1238/QĐ-UBND 18/03/2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính, bị bãi bỏ lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội Còn hiệu lực
05/2019/QĐ-UBND 12/03/2019 Quy định về điều kiện nuôi tôm nước lợ siêu thâm canh, công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Còn hiệu lực
04/2019/QĐ-UBND 11/03/2019 Quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương Còn hiệu lực
540/QĐ-UBND 07/03/2019 Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ Còn hiệu lực
07/2019/QĐ-UBND 01/03/2019 Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên Còn hiệu lực
376/QĐ-UBND 26/02/2019 Công bố bãi bỏ quy hoạch hàng hóa, dịch vụ sản phẩm cụ thể theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 59 Luật Quy hoạch do tỉnh Lâm Đồng ban hành Còn hiệu lực
08/2019/QĐ-UBND 14/02/2019 Điều kiện, tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, điều kiện xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2019-2020 Còn hiệu lực
10/2019/QĐ-UBND 01/02/2019 Quy định về hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Còn hiệu lực
Trang 1/18