Danh sách văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực Tải về
06/CT-UBND 22/10/2020 Tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang Còn hiệu lực
3710/QĐ-UBND 05/10/2020 Công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Còn hiệu lực
357/2020/NQ-HĐND 05/10/2020 Sửa đổi danh mục dự án thu hồi đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp Còn hiệu lực
1342/QĐ-UBND 25/09/2020 Công bố 10 quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang Còn hiệu lực
25/2020/QĐ-UBND 18/09/2020 Quy định về tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng Còn hiệu lực
11/CT-UBND 16/09/2020 Tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản do tỉnh Hà Tĩnh ban hành Còn hiệu lực
24/2020/QĐ-UBND 14/09/2020 Sửa đổi Quy định về quy trình khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh Kon Tum kèm theo Quyết định 36/2017/QĐ-UBND Còn hiệu lực
22/2020/QĐ-UBND 11/09/2020 Quy định về cơ quan thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm và cơ quan quản lý điều kiện đảm bảo cơ sở sản xuất kinh doanh không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn Hết hiệu lực
2250/QĐ-UBND 10/09/2020 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định Còn hiệu lực
4044/QĐ-UBND 10/09/2020 Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội Còn hiệu lực
10/2020/QĐ-UBND 09/09/2020 Quy định về đơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc và vật nuôi là thủy sản do thành phố Cần Thơ ban hành Còn hiệu lực
63/2020/QĐ-UBND 08/09/2020 Quy chế Quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Định Còn hiệu lực
04/CT-UBND 08/09/2020 Tp trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ biện pháp phòng, chống dịch bệnh tả lợn Châu Phi tái phát do tỉnh Tuyên Quang ban hành Còn hiệu lực
37/NQ-HĐND 05/09/2020 Bổ sung danh mục công trình, dự án thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang Còn hiệu lực
34/2020/QĐ-UBND 01/09/2020 Quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển để khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2020 Còn hiệu lực
823/QĐ-UBND 26/08/2020 Công bố Danh mục và Quy trình nội bộ gồm 02 thủ tục hành chính mới, 07 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và 01 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai Còn hiệu lực
23/2020/QĐ-UBND 11/08/2020 Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Còn hiệu lực
1090/QĐ-UBND 10/08/2020 Công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Lâm nghiệp; lĩnh vự Thủy sản lĩnh vực Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang Còn hiệu lực
1083/QĐ-UBND 07/08/2020 Pphê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh Tuyên Quang thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020 Còn hiệu lực
13/2020/QĐ-UBND 03/08/2020 Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang Còn hiệu lực
Trang 1/26