Danh sách văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực Tải về
06/2024/QĐ-UBND 22/01/2024 Quy định về bồi thường thiệt hại cây trồng và vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Còn hiệu lực
01/2024/QĐ-UBND 18/01/2024 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Nghệ An Còn hiệu lực
05/2024/QĐ-UBND 18/01/2024 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Chăn nuôi và Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng Còn hiệu lực
02/2024/QĐ-UBND 17/01/2024 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Cần Thơ< Còn hiệu lực
2/2024/QĐ-UBND 16/01/2024 Quy định quản lý, sử dụng diện tích mặt nước hồ chứa để nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Còn hiệu lực
02/2024/QĐ-UBND 15/01/2024 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang Còn hiệu lực
02/2024/QĐ-UBND 12/01/2024 Sửa đổi Quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi kèm... Còn hiệu lực
152/QĐ-UBND 11/01/2024 Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2023 Còn hiệu lực
27/QĐ-UBND-HC 10/01/2024 Công bố Danh mục Nghị quyết do Hội đồng nhân dân và Quyết định do Ủy ban nhân dân Tỉnh Đồng Tháp ban hành hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần trong kỳ rà soát năm 2023 Còn hiệu lực
85/QĐ-UBND 09/01/2024 Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Biển và Hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Còn hiệu lực
22/QĐ-UBND 08/01/2024 Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận Còn hiệu lực
14/QĐ-UBND 08/01/2024 Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2023 Còn hiệu lực
01/CT-UBND 08/01/2024 Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý và thực hiện nuôi trồng thuỷ sản năm 2024 do tỉnh Bình Định ban hành Còn hiệu lực
02/CT-UBND 04/01/2024 Tăng cường công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam Còn hiệu lực
01/2024/QĐ-UBND 03/01/2024 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản tỉnh Quảng Trị Còn hiệu lực
44/2023/QĐ-UBND 19/12/2023 Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp Còn hiệu lực
54/2023/QĐ-UBND 15/12/2023 Sửa đổi Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả kèm theo Quyết định 37/2017/QĐ-UBND do Thành phố Hải Phòng ban hành Còn hiệu lực
4767/QĐ-UBND 14/12/2023 Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Thanh Hóa, năm 2024 Còn hiệu lực
32/2023/QĐ-UBND 12/12/2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuỷ sản tỉnh Quảng Trị Còn hiệu lực
20/CT-UBND 11/12/2023 Ngăn chặn nhập lậu, vận chuyển trái phép động vật,  sản  phẩm động vật; kiểm soát tốt dịch bệnh phát triển chăn nuôi bền vững, đảm bảo nguồn cung thực phẩm do tỉnh Sơn La ban hành Còn hiệu lực
Trang 1/53