Danh sách văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực Tải về
34/2024/QĐ-UBND 05/07/2024 Sửa đổi Quy định tiêu chí đặc thù đối với đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trên biển; quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa; quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, Còn hiệu lực
582/QĐ-TTg 03/07/2024 Phê duyệt Quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Còn hiệu lực
479/QĐ-UBND 03/07/2024 Kế hoạch triển thực hiện hoạch 279-KH/TU thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản do tỉnh Quảng Ngãi Còn hiệu lực
1423/QĐ-BTC 25/06/2024 Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính được tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa của Bộ Tài chính và danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính không tiếp nhận tại Bộ phận Còn hiệu lực
3204/QĐ-UBND 21/06/2024 Phê duyệt phương án mới, sửa đổi bổ sung và thay thế việc ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Còn hiệu lực
1372/QĐ-UBND 19/06/2024 Danh mục dịch vụ công không sử dụng hồ sơ giấy trên địa bàn Thành phố Cần Thơ Còn hiệu lực
93/NQ-CP 18/06/2024 Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô Còn hiệu lực
64/2024/NĐ-CP 17/06/2024 Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2024 Còn hiệu lực
696/QĐ-UBND 11/06/2024 Điều chỉnh Kế hoạch thanh tra của tỉnh Quảng Ngãi năm 2024 Còn hiệu lực
489/QĐ-TTg 10/06/2024 Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
62/2024/NĐ-CP 07/06/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều, phụ lục của Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê và Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ Còn hiệu lực
484/QĐ-TTg 07/06/2024 Tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
339/QĐ-UBND 07/06/2024 Quy định tiêu chí, chỉ tiêu đạt chuẩn và phương pháp đánh giá đạt chuẩn đối với các tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 phân cấp cho Ủy ban nhân... Còn hiệu lực
05/2024/NQ-HĐND 07/06/2024 Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương Còn hiệu lực
650/QĐ-UBND 03/06/2024 Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình Còn hiệu lực
1214/QĐ-UBND 03/06/2024 Phê duyệt 15 quy trình nội bộ được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy sản và 01 quy trình nội bộ được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thú y trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn... Còn hiệu lực
613/QĐ-UBND 24/05/2024 Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính ưu tiên thực hiện giải quyết, trả kết quả trước hạn khi người dân, tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến thuộc phạm vi, chức năng quản lý của các Sở, Ban, ngành trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Còn hiệu lực
54/2024/NĐ-CP 16/05/2024 Quy định về hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước Còn hiệu lực
53/2024/NĐ-CP 16/05/2024 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước Còn hiệu lực
03/2024/TT-BTNMT 16/05/2024 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Còn hiệu lực
Trang 1/125