Danh sách văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực Tải về
07/CT-UBND 16/04/2024 Tăng cường thực hiện quy định về định biên, chứng chỉ thuyền viên tàu cá do tỉnh Quảng Nam ban hành Còn hiệu lực
38/2024/NĐ-CP 05/04/2024 QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THỦY SẢN Còn hiệu lực
37/2024/NĐ-CP 04/04/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản Còn hiệu lực
350/QĐ-UBND 03/04/2024 Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh Còn hiệu lực
03/2024/TT-BNNPTNT 01/04/2024 Bãi bỏ một số quy định tại Thông tư số 34/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 10 năm 2014 và Thông tư số Còn hiệu lực
888/QĐ-BNN-TS 29/03/2024 Quyết định công bố danh sách khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đủ điều kiện hoạt động năm 2024 Còn hiệu lực
04/CT-UBND 25/03/2024 Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Còn hiệu lực
235/QĐ-UBND 22/03/2024 Công bố Danh mục 33 thủ tục hành chính có đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang Còn hiệu lực
04/2024/QĐ-UBND 20/03/2024 Sửa đổi Quyết định 30/2021/QĐ-UBND quy định về hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất cho mỗi hộ gia đình, cá nhân; điều kiện tách thửa, hợp thửa, diện tích tối thiểu của thửa đất tách thửa và các trường hợp không được tách thửa trên địa bàn... Còn hiệu lực
236/QĐ-TTg 19/03/2024 Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
05/2024/QĐ-UBND 18/03/2024 Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Còn hiệu lực
05/2024/QĐ-UBND 15/03/2024 Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2024 trên địa bàn tỉnh Nam Định Còn hiệu lực
290/QĐ-UBND 14/03/2024 Công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên Còn hiệu lực
288/QĐ-UBND 14/03/2024 Công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên Còn hiệu lực
14/2024/QĐ-UBND 13/03/2024 Khung giá các dịch vụ tại cảng cá trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Còn hiệu lực
15/2024/QĐ-UBND 13/03/2024 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng Còn hiệu lực
03/2024/QĐ-TTg 07/03/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận , công bố và thu hồi quyết định công nhận Còn hiệu lực
225/QĐ-BLĐTBXH 05/03/2024 Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kỳ hệ thống hoá 2019 - 2023 Còn hiệu lực
218/QĐ-TTg 04/03/2024 Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
10/CT-UBND 04/03/2024 Tăng cường công tác quản lý giống vật nuôi, giống thủy sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2024 Còn hiệu lực
Trang 1/123