Danh sách văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực Tải về
24/2022/QĐ-UBND 11/05/2022 Hướng dẫn về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng Còn hiệu lực
1165/QĐ-UBND 10/05/2022 Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang Còn hiệu lực
1164/QĐ-UBND 10/05/2022 Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang Còn hiệu lực
13/2022/QĐ-TTg 09/05/2022 Thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
10/2022/QĐ-UBND 04/05/2022 Sửa đổi Quy định phân công, phân cấp, phối hợp quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kèm theo Quyết định 31/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2018 của UBND Thành phố Đà Nẵng Còn hiệu lực
63/NQ-CP 03/05/2022 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2022 Còn hiệu lực
918/QĐ-UBND 03/05/2022 Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình Còn hiệu lực
919/QĐ-UBND 03/05/2022 Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình Còn hiệu lực
917/QĐ-UBND 03/05/2022 Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Bình Còn hiệu lực
1093/QĐ-UBND 28/04/2022 Công bố thủ tục hành chính và quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được ban hành mới; được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai Còn hiệu lực
523/QĐ-TTg 27/04/2022 Phê duyệt Chương trình điều tra, đánh giá tổng thể nguồn lợi thủy sản và môi trường sống của các loài thủy sản trên phạm vi cả nước định kỳ 5 năm đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
1527/QĐ-BNN-TCTS 27/04/2022 Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển ngành chế biến hủy sản giai đoạn 2021 - 2030 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Còn hiệu lực
08/2022/QĐ-UBND 21/04/2022 Quy định về phân vùng tiếp nhận nước thải trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Còn hiệu lực
522/QĐ-BGTVT 20/04/2022 Công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Còn hiệu lực
492/QĐ-TTg 19/04/2022 Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
732/QĐ-BCT 19/04/2022 Phê duyệt nhiệm vụ và kinh phí thực hiện Điều tra thống kê quốc gia Năng lực sản xuất của sản phẩm công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Còn hiệu lực
378/QĐ-UBND-HC 15/04/2022 Công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường, đa dạng sinh học, Còn hiệu lực
895/QĐ-UBND 14/04/2022 Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Khoa học Công nghệ và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk Còn hiệu lực
450/QĐ-TTg 13/04/2022 Phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
13/2022/QĐ-UBND 13/04/2022 Quy định về giá tính thuế tài nguyên năm 2022 trên địa bàn thành phố Cần Thơ Còn hiệu lực
Trang 1/99