Danh sách văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực Tải về
31/CT-TTg 24/11/2021 Đổi mới và tăng cường tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
32/2021/QĐ-UBND 24/11/2021 Quy định về tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Còn hiệu lực
39/2021/QĐ-UBND 18/11/2021 Quy định về khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, do địa phương quản lý trên địa bàn thành phố Hải Phòng Còn hiệu lực
38/2021/QĐ-UBND 18/11/2021 Định mức kinh tế kỹ thuật lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản để thực hiện các mô hình, dự án khuyến nông trên địa bàn tỉnh Bến Tre Còn hiệu lực
27/2021/QĐ-UBND 16/11/2021 Quy định về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam Còn hiệu lực
26/2021/QĐ-UBND 16/11/2021 Bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Còn hiệu lực
4390/QĐ-UBND 16/11/2021 Công bố Danh mục thủ tục hành chính về lĩnh vực Quản lý chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An Còn hiệu lực
16/2021/QĐ-UBND 15/11/2021 Quy định về giá tính thuế tài nguyên năm 2021 trên địa bàn thành phố Cần Thơ Còn hiệu lực
4536/QĐ-UBND 15/11/2021 Công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (bổ sung) thực hiện tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Bình Định Còn hiệu lực
67/2021/QĐ-UBND 12/11/2021 Quy định về ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích, ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và thẩm quyền phê duyệt hỗ trợ liên kết trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025 Còn hiệu lực
1938/QĐ-BGTVT 11/11/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong những tháng cuối năm 2021 và dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Còn hiệu lực
21/2021/QĐ-UBND 10/11/2021 Quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất đối với từng loại vi phạm quy định tại Nghị định 91/2019/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn Còn hiệu lực
22/2021/QĐ-UBND 10/11/2021 Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh Còn hiệu lực
2422/QĐ-UBND 09/11/2021 Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Nam Định Còn hiệu lực
42/2021/QĐ-UBND 08/11/2021 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Hà Giang Còn hiệu lực
97/2021/NĐ-CP 08/11/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 23/2018/NĐ-CP quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc Còn hiệu lực
2817/QĐ-UBND 04/11/2021 Phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2025 Còn hiệu lực
4001/QĐ-UBND 03/11/2021 Phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026 Còn hiệu lực
571/QĐ-UBND 03/11/2021 Phê duyệt, nâng cấp và bãi bỏ Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thực hiện trên Cổng dịch vụ công của tỉnh; phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ... Còn hiệu lực
94/2021/TT-BTC 02/11/2021 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng kiểm an toàn kỹ thuật tàu cá, kiểm định trang thiết bị nghề cá; phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; phí thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thủy sản; lệ... Còn hiệu lực
Trang 1/93