Danh sách văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực Tải về
1090/QĐ-TTg 19/09/2022 Phê duyệt Chương trình quốc gia phát triển khai thác thủy sản hiệu quả, bền vững giai đoạn 2022-2025, định hướng 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
3522/QĐ-BNN-TY 16/09/2022 Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Còn hiệu lực
1077/QĐ-TTg 14/09/2022 Phê duyệt Đề án "Phòng, chống khai thác hải  sản  bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đến năm 2025" do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
45/2022/QĐ-UBND 14/09/2022 Sửa đổi Bảng giá đất thời kỳ 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa kèm theo Quyết định 44/2019/QĐ-UBND Còn hiệu lực
10/2022/TT-BNNPTNT 14/09/2022 Sửa đổi Thông tư 09/2016/TT-BNNPTNT quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Còn hiệu lực
1499/QĐ-UBND 07/09/2022 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU về tăng cường quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Còn hiệu lực
2129/QĐ-UBND 05/09/2022 Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi về thời gian thực hiện trong lĩnh vực Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế Còn hiệu lực
1710/QĐ-BTC 24/08/2022 Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực Thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính Còn hiệu lực
26/2022/QĐ-UBND 23/08/2022 Quy định mức thu, nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình Còn hiệu lực
472/QĐ-UBND 23/08/2022 Chương trình ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Còn hiệu lực
937/QĐ-UBND-HC 22/08/2022 Khung đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp Còn hiệu lực
23/2022/QĐ-UBND 19/08/2022 Quy định bảo vệ môi trường trong hoạt động nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Còn hiệu lực
48/2022/QĐ-UBND 18/08/2022 Sửa đổi, bổ sung bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Long An ban hành kèm theo Quyết định số 74/2019/QĐ-UBND ngày 32/12/2019 của UBND tỉnh Long An đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định Còn hiệu lực
10/CT-UBND 18/08/2022 Tăng cường công tác quản lý tàu cá, phòng ngừa ứng phó sự cố khi tàu thuyền hoạt động trên biển do tỉnh Bình Thuận ban hành Còn hiệu lực
748/QĐ-UBND 17/08/2022 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành trong các lĩnh vực trọng tâm, liên ngành cần tổ chức thực hiện theo dõi năm 2022 Còn hiệu lực
3117/QĐ-BNN-TY 17/08/2022 Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Còn hiệu lực
985/QĐ-TTg 16/08/2022 Chương trình Quốc gia phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021 - 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
487/QĐ-UBND 15/08/2022 Bộ tiêu chí Vườn mẫu nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025 Còn hiệu lực
1121/QĐ-UBND 15/08/2022 Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tỉnh Ninh Thuận Còn hiệu lực
1766/QĐ-UBND 15/08/2022 Quy chế phối hợp trong công tác giám sát hành trình trên tàu cá để ngăn chặn tình trạng tàu cá tỉnh Bến Tre khai thác thủy sản trái phép ở vùng biển nước ngoài Còn hiệu lực
Trang 1/103