Danh sách văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực Tải về
373/QĐ-BNN-BVTV 19/01/2023 Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Còn hiệu lực
90/QĐ-UBND-HC 17/01/2023 Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành trong năm 2022 hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần Còn hiệu lực
69/QĐ-UBND 13/01/2023 Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã hết hiệu lực thi hành Còn hiệu lực
02/2023/QĐ-UBND 12/01/2023 Quy định nội dung và mức hỗ trợ khuyến khích phát triển công nghiệp và xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Còn hiệu lực
01/2023/QĐ-UBND 10/01/2023 Điều chỉnh Quy định bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn huyện Chư Păh, huyện Đak Pơ, thị xã Ayun Pa, huyện Ia Pa và huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai Còn hiệu lực
05/NQ-CP 09/01/2023 Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2022 Còn hiệu lực
01/2023/QĐ-UBND 06/01/2023 Quy định nội dung chi, mức chi và quản lý, sử dụng quỹ phòng, chống thiên tai thành phố Cần Thơ Còn hiệu lực
07/QĐ-BTC 04/01/2023 Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa của Bộ Tài chính Còn hiệu lực
125/QĐ-BNN-TCTS 04/01/2023 Ban hành Kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 29/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản giai đoạn 2021 - 2030 Còn hiệu lực
01/CT-UBND 03/01/2023 Những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 do tỉnh Bắc Ninh ban hành Còn hiệu lực
110/2022/NĐ-CP 30/12/2022 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ Còn hiệu lực
168/NQ-CP 29/12/2022 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
21/2022/TT-BNNPTNT 29/12/2022 Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành Còn hiệu lực
1623/QĐ-TTg 27/12/2022 Phê duyệt Đề án "Tăng cường phòng, chống tội phạm về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050" do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
32/2022/QĐ-UBND 26/12/2022 Quy định về giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là  thủy sản  khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp Còn hiệu lực
74/2022/TT-BTC 22/12/2022 Quy định về hình thức, thời hạn thu, nộp, kê khai các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của Bộ Tài chính Còn hiệu lực
4990/QĐ-BNN-VP 22/12/2022 Ban hành Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn Còn hiệu lực
20/2022/TT-BNNPTNT 22/12/2022 Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Còn hiệu lực
4953/QĐ-BNN-TCTS 21/12/2022 Đính chính Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 quy định ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản; công bố cảng cá chỉ định xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác; danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp; xác nhận nguyên... Còn hiệu lực
22/2022/NQ-HĐND 21/12/2022 Chính sách hỗ trợ phát triển nông, lâm và  thủy sản  gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2025 do tỉnh Đắk Lắk ban hành Còn hiệu lực
Trang 1/108