Danh sách văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực Tải về
1080/QĐ-UBND 05/08/2022 Phê duyệt Đề án "Phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" Còn hiệu lực
923/QĐ-TTg 02/08/2022 Phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
925/QĐ-TTg 02/08/2022 Phê duyệt Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
919/QĐ-TTg 01/08/2022 Phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021 - 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
911/QĐ-TTg 29/07/2022 Phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
06/2022/TT-BNNPTNT 28/07/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản Còn hiệu lực
896/QĐ-TTg 26/07/2022 Phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
37/2022/QĐ-UBND 24/07/2022 Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2030 Còn hiệu lực
22/2022/QĐ-UBND 22/07/2022 Hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2022 Còn hiệu lực
854/QĐ-TTg 19/07/2022 Phê duyệt Đề án nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của hợp tác xã nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long, giai đoạn 2021 - 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
2732/QĐ-BNN-CN 19/07/2022 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực chăn nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Còn hiệu lực
67/NQ-HĐND 15/07/2022 Sửa đổi Điều 1 Nghị quyết 42/NQ-HĐND về thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long Còn hiệu lực
46/2022/NĐ-CP 13/07/2022 Sửa đổi Nghị định 13/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chăn nuôi Còn hiệu lực
32/2022/NQ-HĐND 12/07/2022 Sửa đổi Điều 2 Nghị quyết 28/2020/NQ-HĐND về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum Còn hiệu lực
1399/QĐ-BTC 11/07/2022 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính Còn hiệu lực
04/2022/TT-BNNPTNT 11/07/2022 Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 Còn hiệu lực
20/2022/QĐ-UBND 08/07/2022 Quy chế thu thập, cập nhật, khai thác, quản lý, vận hành Cơ sở dữ liệu về giá trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Còn hiệu lực
804/QĐ-TTg 08/07/2022 Công bố danh mục cảng biển Việt Nam Còn hiệu lực
801/QĐ-TTg 07/07/2022 Phê duyệt Chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
08/CT-UBND 07/07/2022 Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 do tỉnh Bình Thuận ban hành Còn hiệu lực
Trang 1/102