Danh sách văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực Tải về
696/QĐ-UBND 11/06/2024 Điều chỉnh Kế hoạch thanh tra của tỉnh Quảng Ngãi năm 2024 Còn hiệu lực
62/2024/NĐ-CP 07/06/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều, phụ lục của Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê và Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ Còn hiệu lực
484/QĐ-TTg 07/06/2024 Tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
650/QĐ-UBND 03/06/2024 Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình Còn hiệu lực
1214/QĐ-UBND 03/06/2024 Phê duyệt 15 quy trình nội bộ được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy sản và 01 quy trình nội bộ được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thú y trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn... Còn hiệu lực
613/QĐ-UBND 24/05/2024 Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính ưu tiên thực hiện giải quyết, trả kết quả trước hạn khi người dân, tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến thuộc phạm vi, chức năng quản lý của các Sở, Ban, ngành trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Còn hiệu lực
54/2024/NĐ-CP 16/05/2024 Quy định về hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước Còn hiệu lực
53/2024/NĐ-CP 16/05/2024 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước Còn hiệu lực
03/2024/TT-BTNMT 16/05/2024 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Còn hiệu lực
767/QĐ-UBND 13/05/2024 Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang Còn hiệu lực
273/QĐ-UBND 10/05/2024 Công bố Danh mục gồm 07 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai Còn hiệu lực
1021/QĐ-UBND 10/05/2024 Công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định Còn hiệu lực
1020/QĐ-UBND 10/05/2024 Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện do tỉnh Nam Định ban hành Còn hiệu lực
1197/QĐ-UBND 10/05/2024 Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Còn hiệu lực
389/QĐ-TTg 09/05/2024 Phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
1283/QĐ-BNN-TS 08/05/2024 Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thuỷ sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Còn hiệu lực
1214/QĐ-UBND 08/05/2024 Phê duyệt Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa Còn hiệu lực
800/QĐ-UBND 07/05/2024 Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung; bãi bỏ lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng Còn hiệu lực
16/2024/QĐ-UBND 07/05/2024 Bộ tiêu chí xác định doanh nghiệp thuộc nhóm nguồn dẫn đầu; nhóm dẫn đầu trên địa bàn tỉnh Bến Tre Còn hiệu lực
06/2024/TT-BNNPTNT 06/05/2024 Sửa đổi Thông tư 23/2018/TT-BNNPTNT quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá do Bộ trưởng Bộ Nông... Còn hiệu lực
Trang 1/124