Danh sách văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực Tải về
1340/QĐ-UBND-HC 08/09/2021 Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp Còn hiệu lực
12/2021/TT-BYT 06/09/2021 Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Còn hiệu lực
80/2021/NĐ-CP 26/08/2021 Hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Còn hiệu lực
1425/QĐ-TTg 24/08/2021 Chỉ định các cơ quan đầu mối để thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA) do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
17/2021/QĐ-UBND 24/08/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân công, phân cấp quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa kèm theo Quyết định 18/2019/QĐ-UBND Còn hiệu lực
28/2021/QĐ-UBND 23/08/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng kèm theo Quyết định 34/2014/QĐ-UBND Còn hiệu lực
40/2021/QĐ-UBND 20/08/2021 Quy định về hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở, diện tích tối thiểu được tách thửa đất và điều kiện tách thửa, hợp thửa đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Còn hiệu lực
3594/QĐ-BNN-VP 20/08/2021 Ban hành Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn Còn hiệu lực
10/2021/TT-BNNPTNT 19/08/2021 Hướng dẫn nội dung đầu tư, hỗ trợ đầu tư thực hiện nhiệm vụ “Phát triển sản xuất giống” theo Quyết định 703/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Còn hiệu lực
46/2021/QĐ-UBND 19/08/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình kèm theo Quyết định 05/2018/QĐ-UBND Còn hiệu lực
3585/QĐ-BNN-VP 18/08/2021 Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi, Lâm nghiệp, Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Còn hiệu lực
2186/QĐ-UBND 18/08/2021 Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong các lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường, chăn nuôi và bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang Còn hiệu lực
05/2021/TT-BKHĐT 17/08/2021 Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Còn hiệu lực
2011/QĐ-UBND 16/08/2021 Quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế Còn hiệu lực
260/QĐ-UBND 13/08/2021 Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh Còn hiệu lực
1931/QĐ-UBND 13/08/2021 Công bố Danh mục 16 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre Còn hiệu lực
1911/QĐ-UBND 12/08/2021 Công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre Còn hiệu lực
29/2021/QĐ-UBND 12/08/2021 Quy định về quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Lai Châu Còn hiệu lực
18/2021/QĐ-UBND 12/08/2021 Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang Còn hiệu lực
1693/QĐ-UBND 10/08/2021 Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mức phí, lệ phí trong các lĩnh vực: Bảo vệ thực vật, Thú y, Chăn nuôi, Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái Còn hiệu lực
Trang 1/90