Danh sách văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực Tải về
1746/QĐ-TTg 04/12/2019 Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
21/2019/QĐ-UBND 04/12/2019 Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum Còn hiệu lực
21/2019/TT-BNNPTNT 28/11/2019 Hướng dẫn Luật Chăn nuôi về thức ăn chăn nuôi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Còn hiệu lực
108/NQ-CP 26/11/2019 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
37/2019/QĐ-UBND 25/11/2019 Phân công cơ quan thẩm định, chứng nhận cơ sở sả xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm; cơ quan quản lý cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an... Còn hiệu lực
30/2019/QĐ-UBND 22/11/2019 Quy định về phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn Còn hiệu lực
27/2019/QĐ-UBND 21/11/2019 Sửa đổi Điều 3 Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương kèm theo Quyết định 68/2015/QĐ-UBND Còn hiệu lực
44/2019/QĐ-UBND 21/11/2019 Quy định về phân công, phân cấp cơ quan thẩm định, cơ quan quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Nam Định Còn hiệu lực
91/2019/NĐ-CP 19/11/2019 Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai Còn hiệu lực
2778/QĐ-UBND 19/11/2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính mới; được thay thế và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang Còn hiệu lực
58/2019/QĐ-UBND 18/11/2019 Quy định về phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm nông, lâm,  thủy sản  thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang Còn hiệu lực
58/2019/QĐ-UBND 18/11/2019 Quy định về phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang Còn hiệu lực
18/2019/TT-BNNPTNT 15/11/2019 Quy định việc cung cấp thông tin, cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Còn hiệu lực
85/2019/NĐ-CP 14/11/2019 Quy định thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Còn hiệu lực
21/CT-UBND 14/11/2019 Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ giải pháp phòng, chống dịch bệnh động vật vụ Đông Xuân do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Còn hiệu lực
1606/QĐ-TTg 13/11/2019 Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
99/NQ-CP 13/11/2019 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2019 Còn hiệu lực
1273/QĐ-UBND 11/11/2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang Còn hiệu lực
85/2019/QH14 11/11/2019 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 do Quốc hội ban hành Còn hiệu lực
72/2019/QĐ-UBND 11/11/2019 Quy định về định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình quy định tại Nghị định 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Còn hiệu lực
Trang 1/71