Danh sách văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực Tải về
59/NQ-HĐND 07/12/2023 Danh mục dự án thực hiện thu hồi đất năm 2024 theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai 2013 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang Còn hiệu lực
22/2023/QH15 23/06/2023 Luật Đấu thầu Còn hiệu lực
45/2019/QH14 20/11/2019 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019 Còn hiệu lực
85/2019/QH14 11/11/2019 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 do Quốc hội ban hành Còn hiệu lực
18/2017/QH14 21/11/2017 Luật Thủy sản 2017 Còn hiệu lực
12/2017/QH14 20/06/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 Còn hiệu lực
03/2016/QH14 22/11/2016 Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư. Còn hiệu lực
24/2016/QH14 08/11/2016 Về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 Còn hiệu lực
144/2016/QH13 29/06/2016 Lùi hiệu lực thi hành của Bộ luật Hình sự 100/2015/QH13, Bộ luật tố tụng hình sự 101/2015/QH13; Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự 99/2015/QH13; Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam 94/2015/QH13 và bổ sung dự án Bộ luật hình sự 100/2015/QH13 sửa đổi... Còn hiệu lực
104/2016/QH13 06/04/2016 Luật Tiếp cận thông tin 2016 Còn hiệu lực
107/2016/QH13 06/04/2016 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016 Còn hiệu lực
106/2016/QH13 06/04/2016 Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế sửa đổi 2016 Còn hiệu lực
103/2016/QH13 05/04/2016 Luật Báo chí 2016 Còn hiệu lực
11/2016/UBTVQH13 08/03/2016 Pháp lệnh Quản lý thị trường năm 2016 Còn hiệu lực
101/2015/QH13 27/11/2015 Luật Tố tụng hình sự 2015 Còn hiệu lực
110/2015/QH13 27/11/2015 Thi hành luật Tố tụng hình sự 2015 Còn hiệu lực
100/2015/QH13 27/11/2015 Luật hình sự 2015 Còn hiệu lực
109/2015/QH13 27/11/2015 Thi hành Bộ Luật hình sự 2015 Còn hiệu lực
97/2015/QH13 25/11/2015 Luật Phí và lệ phí 2015 Còn hiệu lực
95/2015/QH13 25/11/2015 Bộ Luật Hàng hải Việt Nam năm 2015 Còn hiệu lực
Trang 1/3