Danh sách văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực Tải về
1423/QĐ-BTC 25/06/2024 Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính được tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa của Bộ Tài chính và danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính không tiếp nhận tại Bộ phận Còn hiệu lực
03/2024/TT-BTNMT 16/05/2024 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Còn hiệu lực
225/QĐ-BLĐTBXH 05/03/2024 Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kỳ hệ thống hoá 2019 - 2023 Còn hiệu lực
4193/QĐ-BTNMT 29/12/2023 Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường Còn hiệu lực
3014/QĐ-TCHQ 06/12/2023 Bảng tương quan mã số thống kê và mã số hàng hóa do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Còn hiệu lực
1490/QĐ-BGTVT 15/11/2023 Công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Còn hiệu lực
10/2023/TT-BKHĐT 01/11/2023 Quy định về Bộ chỉ tiêu thống kê tăng trưởng xanh do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Còn hiệu lực
06/2023/TT-BKHĐT 02/10/2023 Quy định về hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thống kê do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Còn hiệu lực
2046/QĐ-BCT 08/08/2023 Phê duyệt nhiệm vụ và kinh phí thực hiện Điều tra thống kê quốc gia Năng lực sản xuất của sản phẩm công nghiệp năm 2024 do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Còn hiệu lực
1971/QĐ-BCT 02/08/2023 Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương giai đoạn đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Còn hiệu lực
51/2023/TT-BTC 17/07/2023 Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024, kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm 2024-2026 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Còn hiệu lực
38/2023/TT-BTC 08/06/2023 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Còn hiệu lực
1235/QĐ-BTNMT 15/05/2023 Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường Còn hiệu lực
01/2023/TT-BTNMT 13/03/2023 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Còn hiệu lực
438/QĐ-BTNMT 01/03/2023 Công bố thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường Còn hiệu lực
139/QĐ-BTC 08/02/2023 Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 152/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do... Còn hiệu lực
33/QĐ-BTC 12/01/2023 Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và Chương trình xây... Còn hiệu lực
07/QĐ-BTC 04/01/2023 Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa của Bộ Tài chính Còn hiệu lực
74/2022/TT-BTC 22/12/2022 Quy định về hình thức, thời hạn thu, nộp, kê khai các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của Bộ Tài chính Còn hiệu lực
1542/QĐ-BGTVT 23/11/2022 Kế hoạch thực hiện đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong những tháng cuối năm 2022 và dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Còn hiệu lực
Trang 1/11