Đảng ủy Tổng cục Thủy sản: Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 201922-01-2019

Sáng ngày 22/01/2019 tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng cục Thủy sản đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Tăng cường đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới ở Đảng bộ Cục Kiểm ngư11-08-2017

Đảng bộ Cục Kiểm ngư là Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng cục Thủy sản – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đảng bộ có 05 chi bộ Đảng với 51 đảng viên. Là một trong những đảng bộ mới được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2013 đến nay. Tập thể đảng ủy và cấp ủy các cấp luôn bám sát chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và tình hình thực tế của cơ quan đơn vị theo từng nhiệm vụ để đề ra chủ trương, biện pháp, giải pháp lãnh đạo đúng đắn nhằm xây dựng tổ chức đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Nhìn lại một năm xây dựng của Đảng bộ Tổng cục Thủy sản25-04-2017

Đảng bộ Tổng cục Thủy sản là Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đảng bộ Tổng cục Thủy sản hiện có 12 tổ chức đảng với 171 đảng viên. Trong đó có một đảng bộ trực thuộc là Đảng bộ Cục Kiểm ngư.

Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay10-04-2017

Ngày 25/1/2017, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK về tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay

Nghị quyết 05-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về đổi mới công tác tư tưởng nhằm đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ10-04-2017

Ngày 25/1/2017, BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK về đổi mới công tác tư tưởng nhằm đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Nghị quyết 04-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ khối về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước10-04-2017

Ngày 25/1/2017, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường vinh dự nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng10-01-2017

Ngày 09/01, được sự nhất trí của Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương và Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và PTNT, Chi bộ cơ quan Đảng ủy Bộ đã tổ chức Lễ trao tặng trang nghiêm Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Xuân Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT và đồng chí Trịnh Quang Khải – Phó Bí thư Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và PTNT. Đây là vinh dự lớn đối với hai đảng viên xuất sắc, đã có thời gian 30 năm cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của Đảng cộng sản Việt Nam.

Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên26-12-2016

(Mard-26/12/2016): Để góp phần thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về xây dựng Đảng và tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, ngày 19/12, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thay mặt Bộ Chính trị đã ký ban hành Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị "Về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên".

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng28-11-2016

Ngày 30/10/2016, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết:

1