Triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại Tổng cục Thủy sản - một số kết quả chuyển biến sau hơn 3 năm thực hiện01-08-2019

Qua ba năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các Nghị quyết Trung ương khóa XII tại Đảng bộ Tổng cục Thủy sản đã đạt được một số kết quả quan trọng. Việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng gắn kết với thực hiện nhiệm vụ chính trị, với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phong trào thi đua ở cơ quan, đơn vị. Qua đó, nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm được cấp ủy, chính quyền tập trung giải quyết triệt để; Tổng cục đã chọn khâu đột phá là tập trung quyết liệt đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành công việc, đẩy mạnh cải cách hành chính, quan tâm công tác cán bộ, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Cấp ủy tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhắc nhở thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, khuyến khích cách làm sáng tạo trong công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo Bác trong công chức, viên chức, người lao động tại Tổng cục Thủy sản. Là Đảng bộ cơ sở, với 12 tổ chức đảng trực thuộc với 195 đảng viên (tính đến 30/6/2019), sau hơn 3 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016, tại Đảng bộ Tổng cục Thủy sản đã đạt được một số kết quả nổi bật như sau:

Đảng ủy Tổng cục Thủy sản: Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 201922-01-2019

Sáng ngày 22/01/2019 tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng cục Thủy sản đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Tăng cường đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới ở Đảng bộ Cục Kiểm ngư11-08-2017

Đảng bộ Cục Kiểm ngư là Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng cục Thủy sản – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đảng bộ có 05 chi bộ Đảng với 51 đảng viên. Là một trong những đảng bộ mới được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2013 đến nay. Tập thể đảng ủy và cấp ủy các cấp luôn bám sát chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và tình hình thực tế của cơ quan đơn vị theo từng nhiệm vụ để đề ra chủ trương, biện pháp, giải pháp lãnh đạo đúng đắn nhằm xây dựng tổ chức đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Nhìn lại một năm xây dựng của Đảng bộ Tổng cục Thủy sản25-04-2017

Đảng bộ Tổng cục Thủy sản là Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đảng bộ Tổng cục Thủy sản hiện có 12 tổ chức đảng với 171 đảng viên. Trong đó có một đảng bộ trực thuộc là Đảng bộ Cục Kiểm ngư.

Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay10-04-2017

Ngày 25/1/2017, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK về tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay

Nghị quyết 05-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về đổi mới công tác tư tưởng nhằm đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ10-04-2017

Ngày 25/1/2017, BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK về đổi mới công tác tư tưởng nhằm đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

2