Danh sách tàu cá khai thác bất hợp pháp (16-09-2021)

DANH SÁCH TÀU CÁ KHAI THÁC BẤT HỢP PHÁP VI PHẠM TRONG NƯƠC 
Cập nhật tính đến ngày 16 tháng 9 năm 2021
TT  Họ và tên chủ tàu cá  Số đăng ký tàu cá Số Giấy phép KTTS Nội dung vi phạm Quyết định xử phạt vi phạm hành chính Hình thức xử phạt vi phạm hành chính Số lần vi phạm  tổng số tàu vi phạm  Ghi chú
Số quyết định Ngày/tháng/năm Phạt tiền         ( Triệu đồng) Phạt bổ sung Biện pháp khắc phục hậu quả
  1. Bình Định (BĐ..TS)   1  
1 Võ Nhựt  96181               1   542/TS-KT ngày 10/7/2019
  2. Kiên Giang (KG ..TS) 1  
1 Trân Thanh Sơn  93726 1660/2019/KG/GPKTTS  Không duy trì hoạt động của thiết bị giám sát hành trình của tàu cá  trên 24m  2233/QĐ-XPVPHC 24/11/2020 400 Tước bằng thuyền trưởng 9 tháng    1   Chi cục TS Cà Mau  báo cáo ngày  12/2020
  3. Cà Mau (CM..TS) 1  
1 Nguyễn Văn Ngân  99275 1631/2021/CM-GPKTTS Không duy trì hoạt động của thiết bị giám sát hành trình của tàu cá  từ 15 đến 24m  88/QĐ-XPVPHC 16/8/2021 25 Tước bằng thuyền trưởng 4 tháng    1   Đề nghi này 16/9/2021 của CCTS Cà Mau 
Tổng  3  

 

DANH SÁCH TÀU CÁ KHAI THÁC BẮT HỢP PHÁP DO VI PHẠM VÙNG BIỂN NƯỚC NGOÀI 
Cập nhật tính đến ngày 16  tháng 9 năm 2021
STT  Số đăng ký  Số Giấy phép  Họ tên chủ tàu/đia chỉ  Vùng biển vi phạm  Ngày đề nghị đưa vào  Số quyết định Ngày/tháng/năm  Hình thức xử phạt vi phạm hành chính Lần vi phạm  Tổng số tàu vi phạm 
Phạt tiền         ( Triệu đồng) Phạt bổ sung Biện pháp khắc phục hậu quả
  1. Bến Tre (BT…TS) 8
1 92826   Lê Thanh Phong, Ấp An Thời, An Thủy, Ba Tri Thái Lan  17/6/2021 1151/QĐ-UBND 900     1  
2 93664   Nguyễn Công Sơn, Ấp Giồng Quéo, An Ngãi, Ba Tri  Thái Lan  17/6/2021 1521/QĐ-UBND 800     1  
3 92715   Huỳnh Văn Đầy, Ấp An Thời, An Thủy, Ba Tri Thái Lan  17/6/2021 2322/QĐ-UBND 800     1  
4 97184   Huỳnh Văn Gặp, ấp An Quí, An Hòa, Ba Tri  Thái Lan  17/6/2021 2334/QĐ-UBND 900     1  
5 97086   Dương Thị Cẩm, Ấp An Thời, An Thủy, Ba Tri Thái Lan  17/6/2021 2603/QĐ-UBND 800     1  
6 94999   Phạm Thị Gái, Áp 3, Bình Thới, Bình Đại Indonesia  17/6/2021 1152/QĐ-UBND 800     1  
7 95212   Nguyễn Thanh Minh, ấp 1 Tam Hiệp, Bình Đại  Indonesia  17/6/2021 44/QĐ-UBND 800     1  
8 95377   Ngô Thị Ngọc, ấp 3, Bình Thắng, Bình Đại  Indonesia  17/6/2021 1375/QĐ-UBND 800     1  
  Tổng  8

Ý kiến bạn đọc

Tin khác