Thông báo số: 188/TB-KN-TC&XDLL ngày 23 tháng 3 năm 2018 Tuyển dụng hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP Thuyền viên tàu kiểm ngư của Cục Kiểm ngư đợt 2/2018 (27-03-2018)

Toàn văn Thông báo

Ý kiến bạn đọc

Tin khác