Thông tư số: 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 11 năm 2018 Quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá (23-01-2019)

 

Ý kiến bạn đọc

Tin khác