Thông tư số: 24/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 Quy định việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản (18-01-2019)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác