Hội nghị công chức, viên chức, người lao động và Tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Trung tâm Thông tin thủy sản (28-01-2024)

Ngày 25/01/2024, Trung tâm Thông tin thuỷ sản, Cục Thủy sản đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động và Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 nhằm đánh giá những kết quả đạt được trên các mặt công tác cũng như chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân để xây dựng phương hướng, đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2024.
Hội nghị công chức, viên chức, người lao động và Tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Trung tâm Thông tin thủy sản

Hội nghị công chức, viên chức và người lao động Trung tâm Thông tin thủy sản năm 2024 dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch gồm ông Hà Lê – Giám đốc Trung tâm Thông tin thuỷ sản và bà Nguyễn Kim Cúc – Ủy viên Công đoàn Trung tâm. Cùng tham dự Hội nghị có toàn thể viên chức, người lao động của Trung tâm.

Tại Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả công tác năm 2023 và nhiệm vụ công tác năm 2024; báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 và bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới.

Với tinh thần dân chủ, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho viên chức và người lao động. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động trong công tác chuyên môn trong năm 2024.

Ông Hà Lê, Giám đốc Trung tâm Thông tin thủy sản cũng đã có những giải đáp về những kiến nghị của cán bộ, viên chức và người lao động. Đồng thời, đã ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của viên chức và người lao động trong Trung tâm; sự đoàn kết cùng nhau thực hiện tốt nhiệm vụ nên Trung tâm đã đạt được những kết quả khả quan, hoàn thành tôt được mục tiêu nhiệm vụ đề ra trong năm. Ông mong muốn trong năm 2024, Trung tâm sẽ phát huy những thành tích đã đạt được và đề nghị mỗi viên chức và người lao động trong Trung tâm không ngừng học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao năng lực và hiệu quả công tác tham mưu và nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường đoàn kết nội bộ, phát huy sức mạnh tập thể thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra.

Thông qua Hội nghị, Trung tâm Thông tin thủy sản đã phát động phong trào thi đua và Ký giao ước thi đua năm 2024 với cam kết chung và cam kết cụ thể cho từng đơn vị thuộc Trung tâm. Lãnh đạo Trung tâm Thông tin thủy sản, Ban chấp hành Công đoàn Trung tâm kêu gọi toàn thể viên chức, người lao động, đoàn viên Công đoàn thuộc Trung tâm tiếp tục nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, đoàn kết hưởng ứng “Phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024”, phấn đấu thực hiện tốt mục tiêu, nội dung, tiêu chuẩn và các chỉ tiêu thi đua để góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và chương trình công tác của Trung tâm, Công đoàn Trung tâm Thông tin thủy sản năm 2024.

Tiếp sau Hội nghị công chức, viên chức và người lao động, chiều cùng ngày 25/01/2024 Trung tâm đã tổ chức hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tham dự, chỉ đạo Hội nghị có ông Nhữ Văn Cẩn, Phó Cục Trưởng Cục Thủy sản; đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục và toàn thể lãnh đạo, công chức, người lao động thuộc Trung tâm Thông tin thủy sản.

Báo cáo kết quả công tác năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2024 của Trung tâm Thông tin thủy sản, ông Hà Lê, Giám đốc Trung tâm Thông tin thủy sản cho biết, năm 2023 trong bối cảnh Tổng cục Thủy sản có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức, Cục Thủy sản được thành lập, Trung tâm có sự thay đổi, 02 lãnh đạo chủ chốt của Trung tâm luân chuyển công tác. Tuy nhiên, với sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Cục Thủy sản, sự phối hợp, tạo điều kiện giữa các đơn vị thuộc Cục, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Bộ, Ngành liên quan. Cùng với sự cố gắng, nỗ lực của đội ngũ cán bộ viên chức Trung tâm đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao và đạt hiệu quả các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, cụ thể:

Về công tác giám sát tàu cá: Đảm bảo hoạt động ổn định của hệ thống giám sát tàu cá 24/7; theo dõi, phát hiện các tàu cá vượt ranh giới cho phép trên biển, tàu cá bị mất kết nối trên 10 ngày trên biển và xử lý kịp thời Thông báo gửi cho các địa phương, đơn vị có liên quan để kịp thời xử lý; tổng hợp kết quả xử lý của các địa phương. Việc này đã được Đoàn Uỷ ban châu Âu (EC) ghi nhận và đánh giá cao qua đợt kiểm tra, thanh tra tại Việt Nam trong tháng 10/2023,..

Đồng thời, Trung tâm tham mưu được nhiều văn bản cấp Bộ và Cục; chỉ đạo quyết liệt, đôn đốc các địa phương trong công tác lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS), quản lý đối với các tàu chưa lắp đặt thiết bị VMS; xây dựng và ban hành đầy đủ các quy chế, quy trình xử lý tàu cá vi phạm; quy trình lắp đặt, tháo gỡ, lắp đặt lại thiết bị và tổ chức trực vận hành theo các quy chế, quy trình ban hành; phối hợp trả lời kết quả xử lý các tàu cá vi phạm và tăng cường công tác thanh, kiểm tra các đơn vị cung cấp thiết bị và ngư dân, chủ tàu trong việc thực hiện các quy định liên quan đến thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá.

Ứng dụng CNTT trong thông tin phục vụ quản lý ngành: Triển khai có hiệu quả Phần mềm cơ sở dữ liệu (CSDL) quản lý giống, thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường thuộc cơ sở dữ liệu quốc gia về Thủy sản; phần mềm CSDL nghề cá quốc gia Việt Nam (VnFishbase); phần mềm CSDL về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác thủy sản; phần mềm CSDL các khu bảo tồn biển trên nền bản đồ GIS; phần mềm cơ sở dữ liệu về nuôi trồng thủy sản thuộc cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản; phần mềm cơ sở dữ liệu về chế biến và thị trường thủy sản thuộc cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản;... các phần mềm được cập nhật thường xuyên và chạy ổn định.

Ngoài ra, Trung tâm thực hiện quản trị hệ thống phần mềm Văn phòng điện tử của Cục; phần mềm Văn phòng điện tử của Bộ tại Cục Thủy sản; phần mềm một cửa điện tử của Bộ tại Cục Thủy sản; hệ thống giám sát tàu cá, đảm bảo kỹ thuật việc vận hành hệ thống giám sát tàu cá; quản trị, vận hành Trang thông tin điện tử của Cục hoạt động ổn định, các thông tin chỉ đạo sản xuất, tuyên truyền được cập nhật thường xuyên, nhanh chóng và kịp thời. Các thủ tục hành chính được công khai trên Trang thông tin điện tử Cục phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đảm bảo đường truyền Internet băng thông rộng tại Hà Nội và Internet dự phòng phục vụ hệ thống giám sát tàu cá 24/24 và hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia và khối vụ, văn phòng Cục Thủy sản,..

  Xây dựng cơ sở dữ liệu: Hoàn thành việc báo cáo số liệu và báo cáo tình hình sản xuất thủy sản hàng tháng, phục vụ tổng kết, giao ban của Cục; thực hiện việc tổng hợp, xử lý số liệu quốc gia về thủy sản định kỳ theo kế hoạch. Cung cấp đầy đủ số liệu thống kê theo yêu cầu đột xuất của lãnh đạo Cục và các đơn vị thuộc Cục; quản lý, cập nhật cơ sở dữ liệu,..

Thông tin truyền thông: Tập trung tuyên truyền vào các lĩnh vực trọng tâm của ngành như: Công tác chỉ đạo điều hành chung của Bộ, Cục và các địa phương về các Chương trình, kế hoạch, đề án; công tác chống khai thác IUU, hoạt động xúc tiến thương mại, nuôi trồng và khai thác thủy sản, nuôi biển.. Các tin, bài viết đã thực hiện đầy đủ thông tin, chính xác, được cập nhật nhanh chóng, kịp thời, truyền tải được những nội dung quan trọng trong quản lý điều hành, các định hướng, chiến lược phát triển, các hoạt động của ngành Nông nghiệp nói chung và lĩnh vực thủy sản nói riêng. Đặc biệt, chủ đề chống khai thác IUU đã được tập trung tuyên truyền thường xuyên, kịp thời với tần suất bài viết được tăng lên, truyền tải những nội dung quan trọng góp phần vào nâng cao nhận thức của ngư dân trong chống khai thác IUU.

Tại Hội nghị nhiều ý kiến tham luận của đại diện các đơn vị chuyên môn thuộc Cục được đưa ra như về công tác cải cách hành chính, tổ chức bộ máy và công tác chuyên môn,.. về cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo tổng kết công tác năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ công tác chủ yếu năm 2024 của Trung tâm; các đại biểu đã tập trung phân tích sâu hơn, làm rõ thêm những tồn tại, hạn chế, chia sẻ cách làm hay và đề xuất các giải pháp, góp phần để Trung tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ trong năm 2024.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản Nhữ Văn Cẩn ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, tinh thần đoàn kết, thống nhất, tập trung, trách nhiệm, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ được giao của toàn thể lãnh đạo, viên chức Trung tâm trong năm vừa qua đã có đóng góp tích cực cho việc thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ chung của Cục Thủy sản trong thời gian qua.

Năm 2023 là một năm rất khó khăn, Cục Thủy sản có sự cơ cấu lại về tổ chức nằm trong bối cảnh chung, Trung tâm là đơn vị sự nghiệp thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Cục, có vai trò quan trọng và đã làm được rất nhiều việc, tham mưu cấp trên đựơc nhiều văn bản chất lượng, nổi bật các văn bản liên quan quản lý tàu thuyền, đến thống kê,… Tuy nhiên, bên cạnh đó Trung tâm vẫn còn tồn tại và bất cập như công tác cán bộ chủ chốt còn thiếu cần phải đề xuất bổ sung; một số vướng mắc thông tin quản lý tàu cá, bất cập về chỉ số thống kê,..

Khái quát từ những kết quả đã đạt được trong năm 2023, Phó Cục trưởng mong muốn Trung tâm sẽ phát huy những kết quả đã đạt được trong năm. Về phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm trong năm 2024, Phó cục trưởng Nhữ Văn Cẩn nhấn mạnh một số nội dung chính Trung tâm cần chú trọng bám sát như, hiệu quả về giám sát tàu cá, điều này gắn với phòng chống thiên tai, gắn với lịch trực bão là nội dung rất quan trọng. Cùng đó, cơ sở dữ liệu của các hệ thống quốc gia về thủy sản, trong Luật đã quy định liên quan đến cả bao gồm thống kê, gắn với công tác chỉ đạo điều hành của Cục; các phần mềm quản lý, có những phần mềm rất hiệu quả như phần mềm cơ sở dữ liệu quản lý giống, thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường thuộc cơ sở dữ liệu quốc gia về Thủy sản;

Trang tin điện tử liên quan đến việc chia sẻ thông tin và gắn với công tác tuyên truyền và chỉ đạo điều hành của Cục Thủy sản; các dịch vụ thông tin, tuyên truyền khác,… Thông qua Trang tin điện tử của Cục Thủy sản, sẽ truyền thông, cung cấp thông tin hữu ích như các văn bản chỉ đạo điều hành, các chính sách,.. sẽ kịp thời đến các đơn vị quản lý, địa phương, các doanh nghiệp và người dân.

Ông Hà Lê, Giám đốc Trung tâm Thông tin thủy sản đã bày tỏ cảm ơn sự quan tâm rất lớn của Lãnh đạo Cục Thủy sản, sự quan tâm phối hợp của các đơn vị thuộc Cục, điều đó đã được thể hiện qua các ý kiến chia sẻ, sự đồng hành cùng với Trung tâm của các đơn vị, cũng như ý kiến kết luận của Phó cục trưởng Cục Thủy sản Nhữ Văn Cẩn, phụ trách trực tiếp lĩnh vực nhiệm vụ của Trung tâm.

Đồng thời, ông Hà Lê xin được đón nhận và tiếp thu tất cả các ý kiến trên và cũng xin hứa với Phó cục trưởng Cục Thủy sản cũng như tất cả lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục, Lãnh đạo cùng toàn thể viên chức Trung tâm sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ riêng của Trung tâm và góp phần hoàn thành suất sắc nhiệm vụ chung của Cục Thủy sản, đóng góp cho ngành thủy sản cũng như ngành Nông nghiệp.

Thanh Thủy

Ý kiến bạn đọc

Tin khác