Triển khai hoạt động thiết thực, hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường năm 2023” (22-05-2023)

Để hưởng ứng “Ngày Môi trường thế giới 05/6”; “Ngày Đại dương thế giới 08/6”; “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 01-08/6/2023” và “Tháng hành động vì môi trường năm 2023”, ngành Thủy sản  Việt Nam sẽ triển khai một số hoạt động thiết thực, ý nghĩa.
Triển khai hoạt động thiết thực, hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường năm 2023”
Ảnh minh họa

Năm nay, “Ngày Môi trường thế giới 05/6” được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động với chủ đề "Giải pháp cho ô nhiễm nhựa” (Solutions to Plastic Pollution), trong đó tập trung thực hiện chiến dịch “Chống ô nhiễm nhựa” (Beat Plastic Pollution). Theo UNEP, ô nhiễm môi trường từ rác thải nhựa đang trở thành vấn đề bức thiết hàng đầu mà các quốc gia trên thế giới phải đối mặt. Hằng năm, có tới 19-23 triệu tấn rác thải nhựa được thải ra ao hồ, sông suối, biển và đại dương. Trong khi đó các hạt nhựa nhỏ (microplastic) có thể thâm nhập vào thức ăn, nguồn nước và không khí. Ước tính mỗi người phải tiếp nhận hơn 50.000 hạt nhựa/năm. Không những thế, các sản phẩm nhựa dùng một lần bị đốt cháy cũng gây hại cho sức khỏe con người, gây ô nhiễm các hệ sinh thái (từ đỉnh núi đến đáy đại dương).

Hiện tại, Việt Nam đang thực thi nhiều cơ chế, chiến lược, chính sách, đề án để giảm thiểu rác thải nhựa, bảo vệ môi trường. Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 cũng đã bổ sung quy định về giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế và xử lý rác thải nhựa; hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy; khuyến khích sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường. Vì vậy, chủ đề “Ngày Môi trường thế giới năm 2023” truyền tải mạnh mẽ thông điệp xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và thích ứng với biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, kiểm soát, giải quyết ô nhiễm rác thải nhựa thông qua các chính sách, sáng kiến và tham gia cơ chế hợp tác toàn cầu, khu vực; hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn; tăng cường tái chế, tái sử dụng; thúc đẩy nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững.

Hưởng ứng “Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường năm 2023”, ngành Thủy sản sẽ tổ chức tuyên truyền thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; thực hiện hiệu quả Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025”; Đề án “Tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam”... Khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thân thiện với môi trường. Bên cạnh đó, đẩy mạnh phát triển hạ tầng, dịch vụ thu gom, tái chế chất thải nhựa. Thực hiện thu gom, phân loại, xử lý rác thải nhựa.

Đồng thời, tập trung tuyên truyền các mô hình điển hình trong việc thu gom, phân loại, xử lý rác thải nhựa. Đặc biệt, đa dạng các công cụ, phương thức tuyên truyền; vận dụng nền tảng công nghệ và mạng xã hội để truyền thông “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa”, cho hành động “Chống ô nhiễm nhựa” để tạo sự lan tỏa, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân. Thực hiện nhân rộng các mô hình hiệu quả trong việc tổ chức thu gom, phân loại, xử lý rác thải nhựa. Mặc khác, biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân và cộng đồng, doanh nghiệp có thành tích, sáng kiến tiêu biểu trong hoạt động bảo vệ môi trường (nhất là giải pháp, sáng kiến giảm rác thải nhựa).

Căn cứ tình hình thực tế, cao điểm từ cuối tháng 5 đến kết thúc tháng 6 năm 2023, đồng loạt tổ chức các hoạt động cộng đồng như: Mít tinh, phong trào ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, thu gom, xử lý chất thải. Phát động Chiến dịch chung tay giảm thiểu rác thải nhựa bằng các hành động thiết thực (như: thành lập liên minh nói không với túi nilon khó phân hủy, sản phẩm nhựa dùng một lần; đẩy mạnh hoạt động thu hồi, tái chế, tái sử dụng túi nilon khó phân hủy, sản phẩm nhựa dùng một lần; khuyến khích người tiêu dùng, sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường).

KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

Theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, toàn ngành sẽ tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích (ưu tiên thiết kế từ các vật liệu có tính thân thiện môi trường) tại các cơ quan, đơn vị, địa điểm công cộng phù hợp để đẩy mạnh tuyên truyền chủ đề “Ngày Môi trường thế giới năm 2023” đạt tính lan tỏa cao. Các khẩu hiệu tuyên truyền năm 2023 có nội dung như sau:

- Rác thải nhựa đang giết chết sinh vật biển.

- Cùng hành động để bảo tồn thiên nhiên, điều hòa khí hậu, giảm thiểu ô nhiễm.

- Cùng liên kết chống lại biến đổi khí hậu và ngăn chặn sự phá hủy hệ sinh thái toàn cầu.

- Ngay bây giờ: Nói không với túi nilon và đồ nhựa dùng một lần chính là việc làm cứu Trái Đất.

- Loại bỏ rác thải nhựa bằng cách tái sử dụng và xử lý nó.

- Quyết tâm! Nói không với túi nilon và đồ nhựa dùng một lần.

Khai thác thủy sản an toàn, bền vững

“Ngày Đại dương thế giới 08/6” do Liên hợp quốc thông qua thể hiện sự đoàn kết, kết nối tất cả mọi người trên toàn thế giới với mục tiêu bảo tồn, phát triển bền vững biển và đại dương. Năm 2023, chủ đề của “Ngày Đại dương thế giới” được Liên hợp quốc phát động "Hành tinh đại dương: Thủy triều đang thay đổi" (Planet Ocean: Tides are Changing), với ý nghĩa Đại dương bao phủ phần lớn Trái đất, nhưng mới một phần nhỏ các vùng biển được khám phá. Mặc dù, cuộc sống của nhân loại phụ thuộc vào đại dương, nhưng đại dương đang nhận được sự quan tâm rất nhỏ. Mọi thứ trên Trái đất đang thay đổi, cả trên đất liền và đại dương.

Do đó, tất cả cần phải cùng nhau hành động, trân trọng, bảo vệ đại dương cũng như toàn bộ hành tinh xanh. Thực thi Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo cũng như các chủ trương, chính sách, pháp luật về quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo, Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động chủ đề “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 01-08/6/2023” đó là: “Khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo”.

Hưởng ứng “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam”, “Ngày Đại dương thế giới năm 2023”, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung tuyên truyền luật pháp quốc tế về biển đảo; các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển; vị trí, vai trò và tầm quan trọng của biển đảo và đại dương… Tiếp tục tuyên truyền và thực hiện hiệu quả “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; Chiến lược “Khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”...

Căn cứ điều kiện thực tế, cao điểm tổ chức đồng loạt các hoạt động trong “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam” hưởng ứng “Ngày Đại dương thế giới năm 2023” như: treo băng rôn, pano, áp phích về chủ đề của “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2023”; Tổ chức hội thảo, hội nghị, tọa đàm, diễn đàn về quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, công bằng, bền vững tài nguyên biển đảo; bảo vệ, duy trì và phục hồi đa dạng sinh học biển, ven biển và hải đảo. Đặc biệt là, khai thác, đánh bắt thủy sản an toàn, bền vững, chủ động ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Cùng với đó, khuyến khích các nghiên cứu về biển đảo, hoạt động sản xuất kinh doanh thân thiện với môi trường biển; tổ chức các hoạt động có sự tham gia của cộng đồng; phát động các phong trào cộng đồng, ra quân làm vệ sinh môi trường biển, thu gom xử lý rác thải nhựa; đặc biệt tại 28 tỉnh/thành phố có biển trên toàn quốc phải có các hoạt động ra quân làm sạch bờ biển đáp ứng yêu cầu sau thời gian ra quân hưởng ứng “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam” không còn tình hạng rác thải trôi dạt bờ biển... Nhờ đó, góp phần phát triển bền vững kinh tế biển; đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh.

Ngọc Thúy - FICen

Ý kiến bạn đọc

Tin khác