Tập huấn Bình đẳng giới và Lồng ghép giới trong lĩnh vực Thủy sản (25-04-2023)

Để nâng cao sự hiểu biết và nhận thức về Giới, cũng như tăng cường Bình đẳng giới trong hoạt động quản lý nhà nước và Lồng ghép giới trong lĩnh vực Thủy sản, sáng 25 tháng 4 năm 2023, Tổng cục Thủy sản đã tổ chức khóa tập huấn Bình đẳng giới và Lồng ghép Giới trong lĩnh vực Thủy sản.
Tập huấn Bình đẳng giới và Lồng ghép giới trong lĩnh vực Thủy sản

Ngay trong buổi đầu tiên của khóa tập huấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản Trần Đình Luân đã đến dự và phát biểu khai mạc. Khóa tập huấn này được triển khai thực hiện bởi Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế (Tổng cục Thủy sản) phối hợp với Trung tâm Phát triển thủy sản Đông Nam Á (Southeast Asian Fisheries Development Center - SEAFDEC). Mục đích chính là: Lồng ghép Bình đẳng giới trong phát triển kinh tế - xã hội nói chung và phát triển ngành Thủy sản nói riêng. Trước khi bắt đầu khóa tập huấn, Ban Tổ chức đã yêu cầu học viên trình bày những kỳ vọng của bản thân đối với khóa học này.

Theo kế hoạch, trong ba ngày liên tục từ 25-27/4/2023 tại Hà Nội, Tổ chức SEAFDEC (Thái Lan) sẽ tập huấn cho các học viên Việt Nam các nội dung về: Khái niệm “Giới”; Lịch sử pháp lý và thể chế về Giới; Các công cụ để tiến hành lồng ghép giới; Bình đẳng giới trong lĩnh vực Thủy sản; Lồng ghép giới trong lĩnh vực Thủy sản; Các dự án hoặc các nghiên cứu về giới trong lĩnh vực Thủy sản; Dự án/nghiên cứu/chính sách/chương trình về giới được thực hiện bởi Tổng cục Thủy sản (D-Fish); Thực hành nhóm để xác định các vấn đề giới trong lĩnh vực Thủy sản và thực hiện lồng ghép giới trong công tác quản lý thủy sản…

Ngọc Thúy - FICen

Ý kiến bạn đọc

Tin khác