Thực hiện điều tra thủy sản theo “Chương trình điều tra thống kê quốc gia” (09-03-2023)

Ngày 15/02/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 03/2023/QĐ-TTg ban hành “Chương trình điều tra thống kê quốc gia”. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2023, thay thế Quyết định 43/2016/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
Thực hiện điều tra thủy sản theo “Chương trình điều tra thống kê quốc gia”
Ảnh minh họa

Đối với lĩnh vực thủy sản, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) được giao nhiệm vụ chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành điều tra toàn bộ kết hợp điều tra chọn mẫu. Chương trình điều tra sẽ thực hiện theo chu kỳ hằng năm, các ngày trong tháng (kỳ tháng); ngày 01 tháng 6 (kỳ 6 tháng) và ngày 01 tháng 12 (kỳ năm).

Qua đó, tiến hành thu thập thông tin cơ bản phản ánh kết quả hoạt động nuôi trồng và khai thác thủy sản trên phạm vi cả nước nhằm phục vụ việc biên soạn các chỉ tiêu thống kê quốc gia, cấp tỉnh của hoạt động nuôi trồng và khai thác thủy sản; đáp ứng yêu cầu quản lý, lập kế hoạch, quy hoạch, hoạch định các chính sách phát triển sản xuất nuôi trồng và khai thác thủy sản của các cấp, các ngành và nhu cầu thông tin của các đối tượng dùng tin khác.

Đối tượng điều tra là các loại thủy sản (cá, tôm, thủy sản khác); giống thủy sản được nuôi trồng; khai thác; tàu thuyền khai thác thủy sản biển. Đơn vị điều tra, gồm: Thôn, ấp, bản, xã có nuôi trồng thủy sản. Phường, thị trấn có diện tích nuôi trồng thủy sản từ 0,2 ha trở lên. Xã, phường, thị trấn, có hoạt động khai thác thủy sản biển trên địa bàn. Doanh nghiệp; hợp tác xã; hộ thực tế có nuôi trồng thủy sản trong kỳ. Hộ khai thác thủy sản trong kỳ.

Nội dung điều tra gồm có: (1) Diện tích mặt nước thả nuôi, diện tích thu hoạch thủy sản chia theo loại mặt nước, loại thủy sản và phương thức nuôi trồng; số lồng, bè nuôi thủy sản; số hộ và thể tích nuôi trồng thủy sản bể, bồn. Thu thập chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 0809. (2) Số lượng và công suất tàu thuyền khai thác thủy sản. (3) Số ngày hoạt động của tàu thuyền khai thác thủy sản biển trong tháng. Thu thập chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 0811. (4) Sản lượng thủy sản nuôi trồng, khai thác nội địa, khai thác biển không dùng phương tiện cơ giới trong kỳ. (5) Sản lượng khai thác thủy sản biển bằng tàu thuyền có động cơ trong tháng. (6) Số lượng con giống và số tiền bán giống thủy sản trong kỳ. Thu thập chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 0810.

Theo “Chương trình điều tra thống kê quốc gia”, sẽ có nhiều cuộc điều tra thống kê/tổng điều tra thống kê quốc gia được thực hiện trong lĩnh vực nông lâm thủy sản. Thông tin chi tiết: Xem tại https://tongcucthuysan.gov.vn

Ngọc Thúy – FICen

Ý kiến bạn đọc

Tin khác